Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

odszkodowanie ocZaniżone odszkodowania to prawdziwa zmora dla poszkodowanych. Niestety zakłady ubezpieczeń nagminnie zaniżają wypłacane rekompensaty dla roszczących. Pokrzywdzeni w wypadkach nie muszą, jednak pozostawać bierni na takie praktyki. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji mają prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak napisać skuteczne odwołanie.

Kto może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Poszkodowani pokładają duże nadzieje w uzyskiwanym odszkodowaniu, gdyż jest to dla nich niejednokrotnie szansa na rzetelną naprawę szkody na pojeździe lub szybki powrót do zdrowia. Niestety zakłady ubezpieczeń w większości przypadków zaniżają stawki wypłacanych roszczeń odszkodowawczych. Wielu poszkodowany z braku wiedzy lub ze strachu przystaje na zaproponowane stawki i nie wnosi odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Nie należy godzić się na niskie odszkodowanie OC . Każdy poszkodowany ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji od ubezpieczyciela wnieść odwołanie od decyzji.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W wielu przypadkach ubezpieczyciel decyzję o wysokości rekompensaty może przesłać na skrzynkę e-mailową poszkodowanego. To nie oznacza, że roszczący powinien tą samą drogą złożyć odwołanie. Dokument ten należy w formie pisemnej wysłać pocztą tradycyjną do właściwego zakładu ubezpieczeń. Skuteczne odwołanie ode decyzji powinno być naszpikowane argumentami. Złożenie pisma, w którym nie napiszemy, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją zakładu ubezpieczeń lub przytoczymy zbyt słabe argumenty nie przyniesie żadnego skutku. Bardzo istotną kwestią są dokumenty. Każde stwierdzenie zawarte w odwołaniu powinno być poparte konkretnymi dowodami, gdyż jest to szczególnie istotne przy składaniu odwołania w sprawie szkody na pojeździe. Dobrym krokiem jest skorzystanie z opinii niezależnego rzeczoznawcy lub wyceny sporządzonej w ASO. W przypadku szkody osobowej możemy skorzystać z konsultacji i opinii lekarzy specjalistów w zakresie poniesionych przez nas obrażeń. Każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musi zawsze zawierać następujące elementy:

  • dane ubezpieczonego
  • oznaczenie zakładu ubezpieczeń
  • data i miejsce sporządzenia dokumentu
  • numer polisy, numery szkody
  • uzasadnienie z określenie kwoty żądania

Tak sporządzone odwołanie od decyzji należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Co może zrobić poszkodowany, kiedy odwołanie okaże się nieskuteczne. Kolejnym krokiem jest złożenie skargi do Rzecznika Finansowego, który nadzoruje sprawy odszkodowawcze lub wkroczenie na drogę postępowania sądowego. Należy podkreślić, że poszkodowany może skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej przy dochodzeniu rekompensaty od ubezpieczyciela. Profesjonalnie sporządzone odwołanie przez prawnika jest zdecydowanie skuteczniejsze od dokumentu sporządzonego przez osobę, która nie posiada doświadczenia i wiedzy prawnej.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej