Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Sprawiedliwe zadośćuczynienie za szkody psychiczne? Zobacz, co musisz wiedzieć!

Różnego rodzaju krzywdy bądź też urazy psychiczne mogą mieć swoje negatywne konsekwencje w odniesieniu do codziennego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. W przypadku, kiedy takie schorzenia występują po konkretnym wydarzeniu niezależnym od osoby poszkodowanej, ta może ubiegać się o sprawiedliwe zadośćuczynienie za szkody psychiczne. I chociaż pieniądze nigdy nie będą lekiem na całe zło, prawo powinno działać na korzyść cierpiącego. W tym artykule rozłożymy na czynniki pierwsze świadczenia wypłacane z takich tytułów. Pokażemy elementy niezbędne do ubiegania się o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie, przedstawimy orientacyjne kwoty takich wsparć finansowych oraz pochylimy się nad problemem rzetelności w wyliczeniach towarzystw ubezpieczeniowych. AIF Kancelaria zaprasza do lektury. Z nami zwiększasz swoje szanse na orzekanie sprawiedliwie wysokich świadczeń. Nawet w tych najbardziej skomplikowanych oraz niecodziennych sytuacjach.

Przedstaw dokumentację choroby, aby ubiegać się o wysokie zadośćuczynienie

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale towarzystwa ubezpieczeniowe czy też sądy nie będą miały podstaw do wypłacenia zadośćuczynienia za szkody psychiczne, jeżeli Twoje zaburzenia nie zostaną zdiagnozowane w specjalistycznej poradni. Taka diagnoza stanowi podstawę w dosłownie każdej sprawie o zadośćuczynienie za stres, o odszkodowanie za spowodowanie depresji czy innych tego typu schorzeń. Powołując się na własne doświadczenie możemy powiedzieć, że przedstawienie pełnej historii choroby oraz leczenia zwiększa szansę na uzyskanie sprawiedliwego świadczenia. Co istotne, podmiot analizujący Twój problem weźmie pod uwagę czas reakcji, czyli moment Twojego zgłoszenia się do specjalistów, długość odbywanego leczenia czy konsekwencje choroby. Całkowity brak możliwości przedstawienia dokumentacji medycznej sprawi, że Twoje zadośćuczynienie za szkody psychiczne może zostać wyraźnie zaniżone przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub także podtrzymane przez sąd w dalszej kolejności.

Sprawiedliwe zadośćuczynienie za szkody psychiczne – orientacyjne stawki

Co oczywiste w tego typu przypadkach, zadośćuczynienie za stres lub inne szkody psychiczne każdorazowo wyceniane jest indywidualnie, na podstawie historii choroby oraz przedstawionych dowodów. Możemy jednak posłużyć się orientacyjnymi kwotami, jakie wypłacane są w podobnych sprawach. W pierwszej kolejności biegły musi orzec procent uszczerbku na zdrowiu w oparciu o szczegółowa analizę dostarczanych przez Ciebie materiałów. Operuje się tutaj w zakresie od 5% do maksymalnie 80%, gdzie silny stres to przedział 5-10%, a górne widełki zarezerwowane są tylko dla najcięższych przypadków. Ile więc może wynieść zadośćuczynienie za lekki uszczerbek na zdrowiu? To kwoty od 4000 złotych do nawet 40000 złotych. W tych drugich sytuacjach suma ta urasta do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Dlaczego ciężko uzyskać rzetelnie wyliczone zadośćuczynienie za szkody psychiczne?

W szeroko rozumianej branży ubezpieczeniowej odszkodowania lub zadośćuczynienia powinniśmy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza stanowi szkody majątkowe, które stosunkowo prosto można wyliczyć. Druga natomiast to już krzywdy niemajątkowe (nazywane także moralnymi), jakie często nie mają bezpośredniego wpływu na majątek osoby poszkodowanej. Mogą one dotyczyć chociażby uczuć, zdrowia psychicznego, ogólnego samopoczucia bądź relacji międzyludzkich. Z tego powodu wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma wyraźne problemy z wyliczeniem wysokości świadczeń, jakie należy się Klientowi ubiegającemu się np. o odszkodowanie za spowodowanie depresji czy zadośćuczynienie za stres. Oliwy do przysłowiowego ognia dolewa fakt, że wspomniane już tutaj krzywdy mogą być wynikiem naprawdę różnorodnych sytuacji. Od złej atmosfery w pracy, po złe traktowanie w miejscach publicznych na wypadkach komunikacyjnych czy śmierci najbliższych Ci osób kończąc.

Zadośćuczynienie za szkody psychiczne a wysokość wypłat u ubezpieczycieli

Pozostaje nam do poruszenia jeszcze jedna, ważna kwestia. Jak na wystąpienie o zadośćuczynienie za stres bądź szkody psychiczne reagują ubezpieczyciele? Nie mamy dla Ciebie w tym przypadku dobrych wiadomości. Do funkcjonowania różnych towarzystw ubezpieczeniowych w takim właśnie zakresie można mieć naprawdę dużo zastrzeżeń. Nie trudno dojść także do wniosku, że podmioty odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń podchodzą z dużym dystansem oraz rezerwą do spraw bezpośrednio powiązanych z obrażeniami psychicznymi. Jak już wiadomo, takie niezwykle trudno wycenić, co tylko otwiera nowe możliwości przed ubezpieczycielami. Zaniżone zadośćuczynienie za stres lub spowodowanie depresji to przykra codzienność. Nieprofesjonalnie wyliczona wysokość rekompensaty finansowej często jest też spotykana w dużo klarowniejszych sytuacjach ze szkodami o charakterze materialnym w tle. Aktualnie wiele przypadków kończy się przyznaniem świadczenia maksymalnie do 2000 zł. I słowo maksymalnie okazuje się być tu kluczowe. Dolne widełki potrafią być czterokrotnie niższe! Na szczęście w ubieganiu się o sprawiedliwość nie zawsze musisz być na przegranej pozycji. AIF Kancelaria posiada doświadczenie w pomocy dochodzeniu praw osobom poszkodowanym. Jako niekwestionowani specjaliści zawsze podkreślamy, że droga sądowa będzie jedyną opcją na rzetelnie wyliczone zadośćuczynienie za szkody psychiczne. To właśnie w sądzie nasi Klienci są w stanie udowodnić rzeczywisty rozmiar krzyw po konkretnym zdarzeniu. Śmiało możemy tu powiedzieć, że profesjonalne przygotowanie się do procesu oraz skrupulatne zbieranie materiału dowodowego przeważnie będzie mieć swój finał w postaci wypłaty wielokrotności kwoty, jaka pierwotnie została pierwotnie wyliczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawiedliwe odszkodowanie za spowodowanie depresji, za stres lub inne szkody psychiczne stanowi prawo, o jakie warto zawalczyć. Nawet ze względu na wyrównanie krzywd czy także możliwość chociażby częściowego powrotu do życia sprzed wydarzenia, które odbiło już trwałe piętno na psychice osoby poszkodowanej.

AIF Kancelaria pomoże Ci uzyskać rzetelne zadośćuczynienie za szkody psychiczne

Mało tego, nie pozwolimy żeby Twój proces cywilny ciągnął się w nieskończoność. Z przykrością zauważamy, że jest to dość powszechne zjawisko. Swego rodzaju piętą achillesową sądownictwa w naszym kraju można uznać rozprawy o zadośćuczynienie za szkody psychiczne. I przeważnie jest to spowodowane brakiem dokumentacji potwierdzającej krzywdę o charakterze niemajątkowym. AIF Kancelaria to prosta droga do uzyskania pozytywnego orzecznictwa sądu oraz też maksymalnego przyśpieszenia takiej decyzji. Współpraca z nami pomoże Ci przygotować odpowiednie dowody, złożyć właściwe wnioski oraz przedstawić przed sądem rzetelną argumentację.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

#1 Czy mogę samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie za spowodowanie depresji?

Słowem klucz w tym przypadku będzie sprawiedliwie wysokie odszkodowanie za spowodowanie depresji. Aby świadczenie było rzeczywiście adekwatne do rozmiaru szkody psychicznej, należy swój przypadek skonsultować z doświadczonymi radcami prawnymi. W innym przypadku samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaproponuje Ci rzetelnej kwoty. Takie podmioty mają niezwykle często tendencję do zaniżania świadczeń z tytułu chorób na tle psychicznym.

#2 Dlaczego powinienem starać się o sprawiedliwe zadośćuczynienie?

Najlepszą odpowiedzią na takie pytanie będzie aspekt wyrównania szkód niematerialnych, które powstały w wyniku zdarzenia powodującego lekkie bądź nawet nieodwracalne zmiany psychiczne. Nie bez znaczenia pozostają wysokie koszty specjalistycznych konsultacji czy leczenia, jakie musi odbyć każda potencjalnie poszkodowana osoba. Sprawiedliwe zadośćuczynienie pozwala więc na sprawny powrót do codziennej rzeczywistości, jaka została zaburzona krzywdą psychiczną.

#3 Czy zespół stresu pourazowego kwalifikuje się do otrzymania zadośćuczynienia?

Zdecydowanie tak! Odszkodowania za szkody psychiczne w zdecydowanej większości przypadków są powiązane z występowaniem PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Przyznawane przez sądy lub towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty będą uzależnione od bezpośredniego wpływu choroby na życie osoby poszkodowanej oraz od czasu trwania zaburzeń.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej