Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Co obejmuje odszkodowanie za straty moralne?

Straty moralne są ściśle związane z emocjami oraz ludzką psychiką. Dotyczą one krzywdę powstałą w wyniku tragicznego zdarzenia lub działania drugiej osoby. Bardzo wielu poszkodowanych ubiega się jedynie o odszkodowania za straty fizyczne i materialne, zapominając o kosztach ukrytych, w sferze psychicznej, które powinny być traktowane z nimi na równi. Bagatelizowanie strat moralnych wynika z trudności w ich wykazaniu i ocenie – nie oznacza to jednak, że nie należy się nimi zajmować. Straty moralne są w stanie przybrać naprawdę różną formę; nie ma jednego schematu na temat możliwych szkód, które kwalifikuje się w ten sposób. Stratą moralną może być załamanie nerwowe będące wynikiem utraty możliwości wykonywania jakiegoś zawodu czy uprawiania sportu, żałoba po śmierci bliskiej osoby, a także obniżenie samooceny będące następstwem trwałego oszpecenia ciała lub mobbingu. Skrajnym przypadkiem strat moralnych, często określanych jako niematerialne, jest wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD). Niestety, chociaż sądy coraz częściej przyznają wysokie świadczenia za straty moralne, aby udowodnić ich poniesienie potrzeba czasu, cierpliwości i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Jak umiejętnie oszacować wysokość odszkodowania za straty moralne?

Wysokość odszkodowania za straty moralne ma przede wszystkim charakter uznaniowy; nie istnieją więc żadne inne, sztywne widełki z kwotami, które należą się osobie poszkodowanej w konkretnej sytuacji. Zadaniem sądu jest indywidualne przeanalizowanie konkretnego przypadku, zwracając przy tym uwagę na kwestie takie jak wiek osoby starającej się o świadczenie, a także rodzaj i czas trwania traumy, z jaką się zmaga. Jednym z częstych rodzajów strat moralnych, z jakimi spotykamy się w swojej pracy, są urazy psychiczne po wypadku samochodowym. Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może doznać zarówno urazów fizycznych, jak i trwałego urazu psychicznego, powstałego na skutek silnego stresu – określa się go jako traumę. Po wypadku, osobie poszkodowanej należą się świadczenia z OC sprawcy, mające na celu pokryć straty materialne, lecz również te dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Poszkodowany może domagać się rekompensaty, jaką daje odszkodowanie z OC sprawcy, renta i zadośćuczynienie. Warto mieć na uwadze fakt, że silny uraz psychiczny po wypadku jest w stanie doprowadzić poszkodowanego do utraty pracy czy problemów w rodzinie. Nierzadko skutkami traumy jest ciężka choroba, a nawet – w przypadku gdy nie wprowadzono jeszcze odpowiedniej terapii – śmierć. Uzyskanie odszkodowania za straty moralne ma jeden główny cel, jakim jest realna pomoc poszkodowanemu; ma ono przyczynić się do tego, by w możliwie jak najkrótszym czasie odnalazł się w nowej dla niego rzeczywistości, która nastała po przeżyciu osobistej tragedii.

Kancelaria AIF zapewnia wsparcie w walce o uzyskanie odszkodowania za straty moralne

Samodzielna walka w sądzie o uzyskanie odszkodowania może być naprawdę długa. W przypadku braku niezbędnego doświadczenia prawniczego, istnieje naprawdę duże ryzyko niepomyślnego jej zakończenia. Właśnie z tego powodu warto zwrócić się po pomoc do specjalistów w zakresie takim jak odszkodowanie. AIF Kancelaria reprezentowana jest przez specjalistów w zakresie pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań – również tych za straty moralne. Jesteśmy pewni swojej skuteczności, dlatego też pobieramy swoje honorarium w postaci prowizji za skuteczne odzyskanie należności. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży wyposażyło nas w niezbędną wiedzę ku temu, byśmy mogli skutecznie nieść pomoc naszym Klientom. Stanowimy pełne wsparcie podczas całego procesu, walcząc o najbardziej satysfakcjonujący wynik.

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Czy jest możliwe ubieganie się odszkodowania w wyniku śmierci rodzica?

Tak. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może zostać przyznane dzieciom, jeżeli rodzic posiadał ubezpieczenie na życie i w trakcie trwania umowy tej polisy doszło do jego śmierci. W przypadku, gdy rodzic uległ wypadkowi z winy osób trzecich, ofiarom należy się rekompensata i mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

#2 W jaki sposób udowodnić straty moralne?

W celu wykazania i udokumentowania istnienia strat moralnych i ich intensywności należy dokładnie opisać jego objawy oraz skutki, wnioskować o przeprowadzenie badania osoby poszkodowanej przez specjalistę (biegłego psychiatrę lub psychologa), a także załączyć pełną dokumentację dotyczącą leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego.

#3 Ile wynosi odszkodowanie za straty moralne?

Nie ma jednoznacznej kwoty, która wskazywałaby na to, ile wynosi odszkodowanie za straty moralne. Każdy przypadek rozpatrywany jest w sposób indywidualny. Warto mieć na uwadze fakt, że straty moralne mogą stanowić także podstawę do dochodzenia stałej renty wyrównawczej na rzecz osoby poszkodowanej – w przypadkach, gdy ich skutkiem jest trwałe upośledzenie codziennego funkcjonowania osoby poszkodowanej czy zdolności do pracy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej