Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, należnym osobie poszkodowanej, która odniosła szkodę niemajątkową (krzywdę). Przepisy w tej kwestii reguluje art. 445 i 448 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, zadośćuczynienie stanowi rekompensatę, a jej zasadniczą rolą będzie naprawienie negatywnych skutków wydarzeń, bezpośrednio wpływających na cierpienie fizyczne czy chociażby na utratę możliwości wykonywana zawodu. Zadośćuczynienie może być przyznane również za szkody słowne wskutek oszczerstw (utrata dobrego mienia).

Vademecum wiedzy na temat zadośćuczynienia. Prezentujemy elementarną wiedzę!

Wielu poszkodowanych w wypadkach pamięta o dochodzeniu szkody majątkowej w postaciach np. naprawy pojazdu czy innego uszkodzonego mienia. Co jednak z bólem i cierpieniem psychicznym, jakie niezwykle często towarzyszą temu traumatycznemu zdarzeniu? Rekompensatą za takie szkody będzie właśnie zadośćuczynienie pieniężne. AIF Kancelaria pomoże CI w relatywnie szybkim oraz skutecznym dochodzeniu sprawiedliwego świadczenia za różnego rodzaju krzywdę.

AIF Kancelaria pomoże Ci uzyskać zadośćuczynienie

W jakich konkretnie sytuacjach ubieganie się o zadośćuczynienie będzie zasadne?

Obowiązujący w Polsce kodeks cywilny reguluje wydarzenia, po których osoba poszkodowana lub najbliższa rodzina mogą ubiegać się o świadczenie finansowe w postaci zadośćuczynienia. Zasadne będzie wystąpienie o takie wsparcie, kiedy dochodzi do: uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, naruszenia dobra osobistego lub śmierci osoby poszkodowanej. Każda szkoda niemajątkowa determinuje Cię do starania się o zadośćuczynienie.

Kto jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia?

Podmiotem wypłacającym zadośćuczynienie za następstwa wypadku jest firma ubezpieczeniowa. Takie roszczenie pochodzi przeważnie z OC sprawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy niemożliwe będzie wskazanie takiej osoby lub sprawca nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej. Wówczas szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zobacz, ile powinno wynosić zadośćuczynienie. Oto, jak oszacować koszty takiego świadczenia

Osobie, która nie śledzi na bieżąco wszystkich orzecznictw sądów, ciężko tak naprawdę ustalić, o jaką kwotę w ramach zadośćuczynienia można się ubiegać w konkretnej sprawie. Nasi prawnicy z kancelarii AIF wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem w branży. To właśnie dlatego potrafimy szybko oraz trafnie oszacować wysokość sumy rekompensaty finansowej. Należy tutaj podkreślić, że zadośćuczynienie ma postać uznaniową. Nie znajdziesz żadnego taryfikatora, jednoznacznie określającego wymiary świadczenia. O kwotach nie ma mowy również w ustawach. Wszystko jest kwestią indywidualną oraz zależy od interpretacji sądu. Dotychczasowe orzecznictwa pokazują, że zadośćuczynienie wypłacane są w kilku tysiącach bądź nawet kilku milionach złotych. Absolutnie podstawowym kryterium oceny jest rozmiar doznanej krzywdy niemajątkowej. To klucz ustalający wysokość rekompensaty. Nie bez znaczenia pozostaje także jej charakter, intensywność i wpływ na psychikę lub fizyczność danej osoby. Szerzej o zadośćuczynieniu stanowi kodeks cywilny.

Bez rzetelnej dokumentacji oraz siły argumentów nie masz co liczyć na sprawiedliwe orzeczenie rozprawy o zadośćuczynienie. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy prawnej czy umiejętności negocjacyjnych, skorzystaj z usług AIF Kancelaria. Nasi prawnicy wywalczą dla Ciebie wysokie zadośćuczynienie, które w wielu przypadkach potrafi chociaż minimalnie wynagrodzić ogromne szkody, wynikające z tragicznego w skutkach zdarzenia. Zapraszamy do kontaktu. Proponujemy Ci bezpłatne oszacowanie szans na uzyskanie roszczenia i przygotujemy propozycję błyskawicznego rozwiązania sprawy. W takich przypadkach czas z pewnością nie działa na Twoją korzyść. Szybkie zakończenia procesu to czynnik, na którym zależy nie tylko nam, ale również poszkodowanym.

Zadośćuczynienie za krzywdę powinno rekompensować wszystkie straty!Skontaktuj się z nami. Zawalczymy o wysokie świadczenie

W drodze po sprawiedliwe zadośćuczynienie zachowujemy standardy obsługi prawniczej

Wypadki komunikacyjne często obok szkód majątkowych, generują również szkody niemajątkowe. Za takie przysługuje stosowne zadośćuczynienie. W polskim kodeksie cywilnym wydarzenia tego typu definiowane są jako krzywda, wywołująca skutki natury psychicznej i fizycznej. Należy przez to rozumieć wszelkie konsekwencje zdarzenia inne, niż te majątkowe. Za poniesioną szkodę, osoba pokrzywdzona w wypadku ma prawo wnieść roszczenie o zadośćuczynienie. Jest to świadczenie finansowe, które może zostać wypłacone równolegle z odszkodowaniem lub przyznane jako jedyna rekompensata pieniężna w danej sprawie. Należy podkreślić, że każde zadośćuczynienie ma tylko charakter jednorazowy. To w przeciwieństwie do renty, która wypłacana jest co miesiąc. Ponowne uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdę niemajątkową w zdecydowanej większości przypadków nie jest możliwe. Za wyjątek odchodzący od reguły uznaje się negatywne skutki wypadku, jakich rozpoznanie przy składaniu roszczenia nie było możliwe. Jak łatwo się domyślić, zadośćuczynienie jest pojęcie niezwykle trudnym do zdefiniowania, ale również do samego uznania. Jego wysokość wiąże się z tym, w jakim konkretnie stopniu doznana krzywda wpłynęła na życie poszkodowanego. W związku z powyższym, w walce o zadośćuczynienie istotne jest wsparcie specjalistów, jakich znajdziesz w kancelarii odszkodowawczej AIF. Pragniemy podkreślić, że nasza pomoc w takich postępowaniach nie ogranicza się wyłącznie do negocjacji z ubezpieczycielem, celem uzyskania możliwie wysokiej oraz sprawiedliwej rekompensaty. Traumatyczne zdarzenia przeważnie należy traktować jako sprawę wymagającą delikatnego czy indywidualnego podejścia. Każdy nasz Klient otrzymuje stuprocentową pewność zachowania wyżej wymienionych standardów. Wiemy, że osoby ubiegające się o roszczenie w formie zadośćuczynienia mierzą się z długotrwałym bólem, trudnym do jednoznacznego oszacowania. Nie jest przecież rzeczą prostą zasądzić, jaka kwota jest w stanie rekompensować krzywdę czy nawet utratę bliskiej osoby. Wynagrodzenie cierpień natury fizycznej bądź psychicznej ma pomóc osobie poszkodowanej w powrocie do codzienności, w odzyskaniu zachwianej równowagi oraz radości z życia. Dlatego właśnie z dużym zaangażowaniem działamy na rzecz Klientów, którzy pragną ubiegać się w sądzie o wysokie zadośćuczynienie pieniężne.

Uczciwe zadośćuczynienie w AIF Kancelaria

Z naszą pomocą uzyskasz zadośćuczynienie za krzywdę.
Wybierz skuteczną AIF Kancelarię i zyskaj gwarancję szybkiej wypłaty świadczenia!

Szkoda o charakterze niemajątkowym jest niesłychanie trudna do wyceny. Zgodnie z informacjami zawartymi w kodeksie cywilnym, „naruszonego dobra nie można ocenić w pieniądzach”, co chyba najlepiej obrazuje złożoność problemu. Każdy poszkodowany odczuwa konkretną krzywdę na swój sposób, a rozstrzygnięcie jaka dokładnie kwota zrekompensuje jego ból, okazuje się być niezwykle kłopotliwe. Nasza wrocławska AIF Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu odszkodowawczych postępowań. Wieloletnia praktyka nauczyła nas, że odszkodowanie, zadośćuczynienie czy też inne świadczenia (np. renta) uzyskuje się w zróżnicowany sposób, dlatego w pracy kierujemy się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem, zdobywanym od kilkunastu lat. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci zadośćuczynienie tytułem doznanej szkody, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego bądź online. W ramach bezpłatnej wyceny będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się Twojemu przypadkowi i ocenić, o jakie zadośćuczynienie złożyć wniosek. Oczywiście najrozsądniej będzie zlecić nam prowadzenie zarówno sprawy o odszkodowanie, jak i jednorazowe zadośćuczynienie mając na uwadze, że są to zupełnie inne świadczenia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe rzadko kiedy przyznają je w satysfakcjonującej wysokości, dlatego też dobrze jest dysponować fachowym wsparciem. Negocjacje na etapie postępowania likwidacyjnego mogą sporo zdziałać, doprowadzając do szybkiej wypłaty sprawiedliwej rekompensaty. Zajmujemy się dochodzeniem zadośćuczynienia w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych tragicznych w skutkach zdarzeniach. Zapraszamy do współpracy z AIF Kancelaria!

Godne zadośćuczynienie za wypadek tylko w AIF Kancelaria

Zajmujemy się dochodzeniem zadośćuczynienia w imieniu osób, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Zapraszamy

W AIF Kancelarii mamy na uwadze, że zadośćuczynienie powinno złagodzić krzywdę, odczuwaną przez poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu, np. związanym z błędem w sztuce medycznej. I chociaż rozumiemy, że żadna kwota nie zrekompensuje w pełni krzywdy ani idących z nią w parze negatywnych konsekwencji, wytrwale dążymy do tego, aby przyznane zadośćuczynienie było możliwie najwyższe. Wśród prowadzonych przez nas w przeszłości postępowań znalazły się sprawy dotyczące zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku drogowego, błędu medycznego oraz innych, równie drastycznych okoliczności. Bez względu na nie, zawsze pomagamy kompleksowo, rozliczając się za efekt. W postępowaniach dotyczących zadośćuczynienia bazujemy na posiadanym doświadczeniu, orzecznictwie sądowym i rozmiarze doznanej krzywdy. Potrafimy skutecznie argumentować i negocjować, co niejednokrotnie pozwoliło nam uzyskać wysokie zadośćuczynienie od sprawcy wypadku lub zajścia, przez które ucierpiał reprezentowany przez nas Klient. Mamy nadzieję, że nam zaufasz – wspólnymi siłami wywalczymy pokaźne zadośćuczynienie, którego wysokość będzie w pełni zasadna.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie nie są tym samym świadczeniem!

W zdecydowanej większości przypadków, zwłaszcza osoby niedoświadczone w orzecznictwach sądowych, mylnie stosują zamiennie określenia zadośćuczynienia oraz odszkodowania. W praktyce zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu szkody niemajątkowej, a samo odszkodowanie dotyczy szkód majątkowych. I o ile konkretne zdefiniowanie drugiego przypadku nie jest problematyczne, tak dokładne określenie zadośćuczynienia generuje olbrzymie kłopoty. Zwłaszcza osobie poszkodowanej, która po raz pierwszy znajduje się w tak nieprzyjemniej sytuacji. Co ciekawe, o odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz ubiegać podczas jednej sprawy sądowej. Finansowa rekompensata za szkody materialne (np. uszkodzenie samochodu) nie wyklucza także starania się o roszczenie za szkody niematerialne (np. uszczerbek na zdrowiu). W obu przypadkach należy jednak zadbać o zebranie oraz dostarczenie do sądu odpowiedniej dokumentacji. Specjaliści z AIF Kancelaria we Wrocławiu pomogą Ci w skutecznym dochodzeniu Twoich praw na drodze sądowej. Już podczas pierwszej konsultacji wyjaśnimy Ci różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem, podpowiemy jakie sumy będą realne do uzyskania w tej konkretnej sytuacji oraz krok po kroku doprowadzimy osoby poszkodowane do szybkiego zakończenia sprawy. Mowa tutaj o wypłaceniu solidnego i przede wszystkim sprawiedliwego świadczenia. Bez znaczenia czy problem dotyczy odszkodowania za szkody materialne bądź zadośćuczynienia za krzywdę, którą ciężko określić pieniężnie.

Kłopot ze skompletowaniem dokumentacji? Brak wiedzy prawniczej? Rozwiążemy Twoje problemy!Zapraszamy do AIF Kancelaria na darmową konsultację w sprawie zadośćuczynienia!

Wysokie zadośćuczynienia uzyskiwane w krótkim czasie. To główna misja pracy AIF Kancelaria

Samodzielna walka na drodze sądowej o zadośćuczynienie jest możliwa, ale w takich przypadkach uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty należy traktować jako rzadkość. Wsparcie doświadczonych specjalistów będzie więc nieocenione dla każdej poszkodowanej osoby lub też rodziny takich osób. Korzystając z pomocy, proponowanej przez naszą kancelarię odszkodowawczą AIF, otrzymujesz stuprocentową pewność zachowania wygórowanych standardów prawniczych:

 • oferujemy darmową konsultację i ocenę możliwości uzyskania zadośćuczynienia

 • świadczmy kompleksowe wsparcie na każdym etapie Twojego procesu

 • gwarantujemy opiekę prawnika z wieloletnim doświadczeniem w branży

 • pomagamy w błyskawicznym zakończeniu postępowania sądowego

 • uzyskujemy wysokie, uczciwe rekompensaty za poniesione szkody niematerialne

Temat skutecznego uzyskiwania zadośćuczynienia nie stanowi dla nas żadnego problemu. Niemal od ręki proponujemy rozwiązanie powszechnie spotykanych problemów. Doskonale rozumiemy, że znajdujesz się w wyjątkowo bolesnej sytuacji. Brak posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie prawnym nie powinien jednak eliminować Ciebie i najbliższych Ci osób z dochodzenia uczciwej rekompensaty finansowej. Zwłaszcza, że w większości przypadków zadośćuczynienie jest bardzo przydatne, choćby do zagwarantowania sobie możliwości profesjonalnej rehabilitacji, jaka często dotyczy osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych oraz innych tego typu zdarzeniach.

Wysokie i szybkie zadośćuczynienie w AIF Kancelaria

Rozprawa o zadośćuczynienie krok po kroku. Zobacz, jak się do niej przygotować

Udział w rozprawie sądowej może budzić u wielu naszych Klientów liczne obawy i nawet różnego rodzaju wątpliwości. To bardzo powszechne zjawisko. Należy jednak podkreślić, że rozprawa jest konieczna do uzyskania sprawiedliwego zadośćuczynienia. Odpowiednie przygotowanie do takiego procesu pomoże wyeliminować strach i zwiększy skuteczność współpracy na linii poszkodowany-prawnik. Co do zasady, sprawa cywilna rozpoczyna się w momencie złożenia pozwu do sądu. Jako doświadczeni specjaliści, pracownicy AIF Kancelaria pomogą Ci w przygotowaniu wymaganej dokumentacji. Rzetelne udowodnienie przed sądem szkody stanowi absolutną podstawę ubiegania się o zadośćuczynienie. Wykwalifikowany pełnomocnik czuwa nad całością procesu cywilnego, ograniczając tym samym ryzyko występowania błędów czy zaniedbań po stronie poszkodowanego.

Proces cywilny o zadośćuczynienie nie różni się niczym od pozostałych rozpraw sądowych. Tutaj należy podkreślić fakt, że stawiennictwo poszkodowanego podczas ogłaszania wyroku nie będzie obowiązkowe, jednak w zdecydowanej większości przypadków sąd dokładnie przesłuchuje osoby ubiegające się o dodatkowe świadczenia finansowe. Świadczyć może o tym chociażby wezwanie pisemne poszkodowanego. Wówczas obecność jest obowiązkowa, a jedynym usprawiedliwieniem jest choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub inne, ważne okoliczności.

Każda rozprawa o zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe przebiega zgodnie ze schematem, który jest znany każdemu doświadczonemu prawnikowi. Jeżeli zdecydujesz się poprosić o pomoc specjalistów z AIF Kancelaria, otrzymujesz stuprocentową pewność nie tylko wywalczenia bardzo wysokiego, sprawiedliwego zadośćuczynienia, ale również kompleksowego przygotowania Ciebie do rozprawy sądowej. Zwłaszcza, jeśli będzie to Twój pierwszy kontakt z tego typu procesem. W sądzie obowiązują klarowne zasady, a ich nagminne łamanie może skończyć się karą grzywny lub pozbawieniem wolności do czternastu dni. Wsparcie ze strony prawnika z AIF Kancelaria okazuje się być wręcz nieocenione. Dzięki niemu cały proces przebiegnie bezproblemowo, a należne Ci świadczenie finansowe w postaci jednorazowego zadośćuczynienia zostanie przyznane już na pierwszej rozprawie. Jesteśmy do bólu skuteczni. Błyskawiczne zakończenie rozprawy stanowi dla prawników z AIF Kancelaria nadrzędną wartość podczas współpracy z poszkodowanymi Klientami.

Nie pozwól, aby proces o zadośćuczynienie ciągnął się latami.
Kancelaria AIF pomoże Ci błyskawicznie zakończyć rozprawę w sądzie

Wydłużające się w nieskończoność procesy cywilne, w tym również rozprawy o zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, stanowią powszechny problem polskiego sądownictwa. W zdecydowanej większości przypadków odroczenie wyroku podyktowane jest brakiem elementarnej dokumentacji potwierdzającej krzywdę po konkretnym wypadku. Osoby poszkodowane z brakiem doświadczenia w takich sprawach mogą nawet nie wiedzieć, jakie konkretnie wniosku lub dowody są wymagane podczas ubiegania się o dodatkowe świadczenia finansowe. Wysokie zadośćuczynienie uzyskane w relatywnie krótkim czasie to nasza specjalność. Prawnicy z AIF Kancelaria przeważnie tego typu procesy zamykają w zaledwie kilka tygodni, co stanowi wynik imponujący. Doskonale rozumiemy, że jesteś w trakcie naprawdę bolesnych, traumatycznych przeżyć. Regularne wracanie do okresu, w którym wystąpiła zgłaszana szkoda niemajątkowa z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych wydarzeń. To właśnie dlatego proponujemy Ci skuteczne usługi sądowe. Uzyskujemy sprawiedliwe zadośćuczynienie, biorąc na siebie ciężar prowadzania powództwa cywilnego oraz świadcząc tym samym profesjonalne wsparcie na każdym etapie rozprawy. Od przygotowania się do procesu, po skompletowanie wymaganych dokumentów na argumentacjach lub negocjacjach kończąc. Nie musisz się już martwić, że należne Ci pieniądze w formie zadośćuczynienia przepadną!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu sprawiedliwego zadośćuczynieniaZapraszamy do kontaktu z AIF Kancelaria – zapewniamy bezpłatną analizę Twojego problemu!

Dlaczego warto starać się o sprawiedliwie orzeczone zadośćuczynienie?

Ubieganie się o należne Ci zadośćuczynienie za krzywdę niemajątkową stanowi nie tylko formę dochodzenia sprawiedliwości powypadkowej, ale także sposobność do uzyskania finansów, bardzo często niezbędnych do rozpoczęcia rehabilitacji. Konieczność wykonania profesjonalnego leczenia dotyczy zdecydowanej większości osób poszkodowanych w wypadkach o różnym charakterze. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o zdarzeniach drogowych. Regularne wizyty u specjalistów potrafią niezwykle mocno obciążyć domowy budżet, dlatego rola zadośćuczynienia w takim przypadku jest zauważalnym zrzuceniem finansowego balastu. Zatrudniani przez AIF Kancelarię radcy prawni pomogą Ci uzyskać świadczenie adekwatne do poniesionej krzywdy. Co prawda, ciężko oszacować kwotę stuprocentowo rekompensująca szkody niematerialne, natomiast przedstawienie rachunków wynikających z dotychczas podjętego leczenia oraz profesjonalnie zaprezentowanie szacunkowych kosztów medycznych w kolejnych latach jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie wysokości zadośćuczynienia. Samodzielne pozyskanie sprawiedliwych środków jest zadaniem ciężkim do wykonania. Wyciągamy do Ciebie pomocną dłoń, tak potrzebną w tym trudnym i traumatycznym okresie. Niczym się nie martw. Wszystkie formalności leżą po stronie prawników z AIF Kancelaria. Z kodeksu cywilnego wynika również, że zadośćuczynienie jest formą wynagrodzenia krzywdy i może zostać przyznane nawet bez wystąpienia konieczności wykonania rehabilitacji. Wówczas mowa o stratach o charakterze psychicznym. Pokaźną sumę pieniędzy możesz także otrzymać w ramach rekompensaty za krzywdę wyrządzoną słowem. Zszarganie w ten sposób nienagannego dotychczas mienia okazuje się być kwestią problematyczną nie tylko dla osób fizycznych, ale też dla przedsiębiorców, lekarzy oraz innych specjalistów w konkretnych dziedzinach.

Najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – jakie są podstawowe różnice?

Wiele osób oba powyższe terminy stosuje naprzemiennie, jako wzajemne synonimy. Tymczasem zadośćuczynienie ma zupełnie inny charakter od odszkodowania. W tym pierwszym przypadku mowa przecież o wypłaceniu rekompensaty finansowej za szkody niemajątkowe (uszczerbek na zdrowiu, uszczerbek na psychice, zszarganie mienia). Drugi natomiast dotyczy szkody, która bez większego problemu można wyrazić finansowo (uszkodzenie pojazdu, sprzętu itp.). Staranie się o zadośćuczynienie przed sądem nie wyklucza jednoczesnego ubiegania się o odszkodowanie.

Jakie dokładnie czynniki wpływają na wysokość zadośćuczynienia?

Do sprecyzowania dokładnej wysokości świadczenia należy brać pod uwagę naprawdę dużo czynników. Mowa tutaj chociażby o długości ogólnego leczenia, uciążliwości leczenia, rozmiarze kalectwa, okresie dochodzenia osoby poszkodowanej do pełnej lub względnej sprawności czy nawet o ograniczeniach w codziennym funkcjonowaniu. Brak możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia lub niemożność wykonywania dotychczasowego zawodu bezpośrednio wpływa na zwiększenie wysokości świadczenia w postaci zadośćuczynienia.

W jakiej formie wypłacane jest zadośćuczynienie dla poszkodowanego?

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. To właśnie z tego powodu warto zadbać o to, aby świadczenie zostało sprawiedliwie wycenione. W składanym wniosku należy uwzględnić także konsekwencje obrażeń, które mogą pojawić się w przyszłości. Jedynie w przypadki, kiedy nie ma możliwości realnej oceny takich wydarzeń, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o przyznanie kolejnego świadczenia w postaci zadośćuczynienia (tzn. nowa krzywda).

Czy walka o zadośćuczynienie jest prosta? Mogę ubiegać się o nie samodzielnie?

Aby uzyskać sprawiedliwe zadośćuczynienie, warto zgłosić swoją sprawę do profesjonalistów. Dochodzenie tego typu świadczenia wymaga bowiem rozbudowanej wiedzy prawnej. Absolutną podstawą w tym przypadku jest merytoryczne uzasadnienie konieczności jego wypłacenia. Pismo kierowane do odpowiedniej instytucji powinno zawierać także dokładny opis cierpień, jakich doznała osoba poszkodowana. AIF Kancelaria oferuje Tobie kompleksowe wsparcie w walce o zadośćuczynienie. Działamy ekspresowo oraz przede wszystkim skutecznie!

  W celu uzyskania dodatkowych informacji, wypełnij formularz kontaktowy.

  Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej