Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Zadośćuczynienie

Wielu poszkodowanych w wypadkach pamięta o dochodzeniu szkody majątkowej w postaci np. naprawy pojazdu, czy innego uszkodzonego mienia. Co jednak z bólem i cierpieniem psychicznym towarzyszącymi temu traumatycznemu zdarzeniu? Rekompensatą za te szkody jest instytucja zadośćuczynienia pieniężnego.

zadośćuczynienie

Kto jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia?

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty zadośćuczynienia za następstwa wypadku jest firma ubezpieczeniowa. Roszczenie to wypłaca się zawsze z oc sprawcy wypadku. Jednak w przypadkach, gdy niemożliwe było jego ustalenie lub nie posiadał ważnej polisy zgłaszamy szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia?

Osobie nieśledzącej na bieżąco orzecznictwa sądów ciężko jest ustalić o jaką kwotę może się ubiegać w danej sprawie. Prawnicy AIF Kancelaria wyróżniają się wieloletni stażem w branży. Dlatego trafnie oszacowują o jaką kwotę może się ubiegać klient po danym wypadku. Należy podkreślić, że zadośćuczynienie ma postać uznaniową. Nie znajdziemy żadnego taryfikatora, który jednoznacznie określi jego wysokość. O kwotach nie ma mowy też w żadnych ustawach. Wszystko jest kwestią indywidualną, orzecznictwo sądów pokazuje, ze w kwestii zadośćuczynienia wypłacane są kwoty od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Podstawowym kryterium oceny jest jednak rozmiar doznanej krzywdy. To klucz do  ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Przypomnijmy, że roszczenie to obejmuje niemajątkowe straty jak uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia. Oceniany jest rozmiar szkody, charakter i intensywność, a także wpływ na psychikę i fizyczność danej osoby. O zadośćuczynieniu stanowi szerzej KC. Pamiętajmy, że zadośćuczynienie różni się od odszkodowania!


zadośćuczynienie kc

Rzetelna dokumentacja i siła argumentów to klucz do sukcesu. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy prawnej i umiejętności negocjacyjnych skorzystaj z usług AIF Kancelaria. Nasi prawnicy wywalczą dla Ciebie najwyższe zadośćuczynienie. Zapraszamy do kontaktu, a nasi pracownicy bezpłatnie oszacują szanse na uzyskanie zadośćuczynienia i przygotują propozycję rozwiązania sprawy!

Wypadki komunikacyjne bardzo często obok szkód majątkowych, generują też szkody niemajątkowe, za które przysługuje stosowne zadośćuczynienie. W polskim KC szkoda niemajątkowa jest definiowana jako taka, która wywołuje skutki natury psychicznej i fizycznej. Należy przez to rozumieć wszelkie konsekwencje zdarzenia inne, niż majątkowe. Za poniesioną szkodę niemajątkową, osoba pokrzywdzona w wypadku ma prawo wnieść roszczenie o zadośćuczynienie. Jest to świadczenie, które może zostać wypłacone równolegle z odszkodowaniem albo przyznane jako jedyna rekompensata pieniężna w danej sprawie. Jak się łatwo domyślić, zadośćuczynienie jest pojęciem nie tylko trudnym do zdefiniowania, ale również do uznania. Jego wysokość wiąże się z tym, w jak znacznym stopniu doznane krzywdy wpłynęły na życie poszkodowanego. W związku z powyższym, w walce o zadośćuczynienie niezwykle istotne jest wsparcie specjalistów z kancelarii odszkodowawczej. Pragniemy podkreślić, że nasza pomoc w postępowaniach prowadzących do wypłaty zadośćuczynienia, nie ogranicza się wyłącznie do negocjacji z ubezpieczycielem. Zazwyczaj są to bowiem delikatne sprawy, wymagające indywidualnego podejścia. Każdy nasz Klient może na nie liczyć. Wiemy, że osoby ubiegające się o roszczenie w formie zadośćuczynienia mierzą się z długotrwałym bólem, który jest trudny do jednoznacznego oszacowania. Nie jest przecież rzeczą prostą zasądzić, jaka kwota zrekompensuje pokrzywdzonemu stratę bliskiej osoby albo inną bolesną krzywdę. Wynagrodzenie cierpień natury psychicznej i fizycznej ma pomóc poszkodowanemu w powrocie do codzienności, w odzyskaniu zachwianej równowagi. Dlatego z tak dużym zaangażowaniem działamy na rzecz Klientów, którzy chcą się ubiegać w sądzie o zadośćuczynienie pieniężne.

zadoscuczynienie

Z naszą pomocą uzyskasz zadośćuczynienie za krzywdę. Wybierz skuteczną AIF Kancelarię i zyskaj gwarancję szybkiej wypłaty świadczenia

Szkoda o charakterze niemajątkowym jest niesłychanie trudna do wyceny. Według informacji zawartych w KC, „naruszonego dobra nie można ocenić w pieniądzach”, co najlepiej obrazuje złożoność problemu. Każdy poszkodowany odczuwa krzywdę na swój sposób, a rozstrzyganie, jaka kwota zrekompensuje jego ból, okazuje się bardzo problematyczne. Nasza wrocławska AIF Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych. Praktyka nauczyła nas, że odszkodowanie zadośćuczynienie i inne świadczenia (m. in. renta) uzyskuje się w zróżnicowany sposób, dlatego w pracy kierujemy się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem, które zdobywamy już od ponad kilkunastu lat. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że przysługuje Państwu zadośćuczynienie tytułem doznanej szkody, zapraszamy do kontaktu osobistego lub online. W ramach bezpłatnej wyceny będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się Państwa sprawie i ocenić, o jakie zadośćuczynienie opłaci się wnieść roszczenie. Oczywiście najrozsądniej będzie zlecić nam prowadzenie zarówno sprawy o odszkodowanie, jak i jednorazowe zadośćuczynienie mając na uwadze, że są to zupełnie inne świadczenia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe rzadko kiedy przyznają je w satysfakcjonującej wysokości, dlatego też dobrze jest dysponować fachowym prawnym wsparciem. Negocjacje na etapie postępowania likwidacyjnego mogą sporo zdziałać, doprowadzając do szybkiej wypłaty godnego świadczenia.

Wypadek samochodowy – zadośćuczynienie

Zajmujemy się dochodzeniem zadośćuczynienia w imieniu osób, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. Zapraszamy

W AIF Kancelarii mamy na uwadze, że zadośćuczynienie powinno złagodzić krzywdę, odczuwaną przez poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu, np. związanym z błędem w sztuce medycznej. I choć rozumiemy, że żadna kwota nie zrekompensuje w pełni krzywdy ani idących z nią w parze negatywnych konsekwencji, wytrwale dążymy do tego, aby przyznane zadośćuczynienie było możliwie najwyższe. Wśród prowadzonych przez nas w przeszłości postępowań znalazły się sprawy dotyczące zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku drogowego, błędu medycznego oraz innych, równie drastycznych okoliczności. Bez względu na nie, zawsze pomagamy kompleksowo, rozliczając się za efekt. W postępowaniach dotyczących zadośćuczynienia bazujemy na posiadanym doświadczeniu, orzecznictwie sądowym i rozmiarze doznanej krzywdy. Potrafimy skutecznie argumentować i negocjować, co niejednokrotnie pozwoliło nam uzyskać wysokie zadośćuczynienie od sprawcy wypadku lub zajścia, przez które ucierpiał reprezentowany przez nas Klient. Mamy nadzieję, że zaufają nam Państwo – wspólnymi siłami wywalczymy pokaźne zadośćuczynienie, którego wysokość będzie w pełni zasadna.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji, wypełnij formularz kontaktowy.

  Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej