Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Zadośćuczynienie z OC

Zadośćuczynienie to skomplikowane świadczenie, które wypłacane jest poszkodowanym w wypadkach. Roszczenie to ma na celu próbę rekompensaty za poniesione straty fizyczne i psychiczne. Niestety dochodzenie zadośćuczynienia nie jest zadaniem łatwym. Główny problem to jego niemierzalny charakter, który utrudnia zdecydowanie ustalenie wysokości świadczenia. Dlatego zadośćuczynienie przyjęło formę uznaniową. Nie mówimy tutaj jednak o zupełnej dowolności, a braku wzmianek o wysokości stawek za dane szkody w ustawach.

Podstawa prawna, a dochodzenie zadośćuczynienia

Poszkodowani starający się o zadośćuczynienie muszą zapoznać się z przepisami kodeksu cywilnego art. 444-446. Uzyskując zadośćuczynienie z oc sprawcy należy pamiętać, że świadczenie to należy się nie tylko poszkodowanym, ale też jego najbliższej rodzinie. To sprawca, a dokładniej ubezpieczyciel, u którego wykupił polisę jest zobowiązany do wypłaty godnego zadośćuczynienia. Jeśli nie ustalono osoby winnej zdarzeniu lub sprawca nie posiadał ważnej polisy OC swoje roszczenie należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia?

Jak już wspomnieliśmy na wstępie ustalenie wysokości zadośćuczynienia z oc jest bardzo trudna. Prawnicy AIF Kancelaria ustalając wysokość świadczenia korzystają z bogatego orzecznictwa sądów w pokrewnych sprawach, a także głębokiej analizy zgromadzonych dokumentów w sprawie. Pamiętajmy, że podstawowym kryterium wysokości roszczenia jest rozmiar krzywdy. Mowa tutaj o rodzaju szkody, charakterze, intensywności, czasie trwania i cierpieniach jakich doznał poszkodowany na skutek zdarzenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek rzetelnie ocenić straty fizyczne i psychiczne przed wypłatą zadośćuczynienia z OC. Niestety nagminnie spotykamy się z rażącym zaniżaniem wysokości wypłacanego zadośćuczynienia. Nie warto bez odpowiedniej znajomości prawa  i doświadczenia borykać się z negocjacjami z ubezpieczycielem. Oddając sprawę do AIF Kancelaria możesz uzyskać nawet o 60% wyższe odszkodowanie.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy ma zrekompensować straty niematerialne, których wysokość niezwykle trudno oszacować. Towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie wypłacają poszkodowanym o wiele niższe kwoty, niż wynikałoby to z orzecznictwa sądowego w podobnych przypadkach. Zgłaszając roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia z OC należy uwzględnić we wniosku nie tyle zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, co związany z wypadkiem ból czy konieczność zmiany planów osobistych lub zawodowych. Czasami jednorazowa wypłata nie wystarczy, w niektórych przypadkach tylko specjalna renta pokryje poniesione krzywdy – do tego potrzeba już odrębnego wniosku. Prawnicy AIF Kancelaria, reprezentując Cię w staraniach o wyższe zadośćuczynienie z OC sprawcy, będą doskonale przygotowani do poprowadzenia Twojej sprawy.

Wiemy, jak walczyć o jak najwyższe zadośćuczynienie z OC sprawcy. Zdaj się na rzetelnych, doświadczonych prawników

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić wnioskując o zadośćuczynienie z OC sprawcy nieszczęścia, to zgłoszenie szkody osobowej do towarzystwa ubezpieczeniowego lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W piśmie należy wyczerpująco opisać okoliczności samego zdarzenia, rodzaj i stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, a także konsekwencje dla psychiki. W razie jakichkolwiek problemów zwróć się o pomoc do naszej kancelarii odszkodowawczej – precyzyjne uzasadnienie roszczeń ma niebagatelny wpływ na późniejszą wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy. Ostateczne rozstrzygnięcia najpewniej zapadną przed sądem, ale nie musisz się niczego obawiać. AIF Kancelaria zapewni Ci kompleksową obsługę na całej ścieżce prawnej, związanej z zadośćuczynieniem z OC sprawcy. Od ew. odwołania od pierwszej decyzji ubezpieczyciela, przez skargę do Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych), aż po sprawę sądową. Pamiętaj, że zadośćuczynienie z OC sprawcy ma rekompensować również przyszłe konsekwencje wypadku – jeżeli pewne szkody ujawnią się po jakimś czasie, masz prawo żądać kolejnego świadczenia.

    W celu uzyskania dodatkowych informacji, wypełnij formularz kontaktowy.

    Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej