Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Czy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie po wypadku z kilku polis ubezpieczeniowych?

kancelaria-odszkodowawcza

Poszkodowani po wypadkach szukają możliwości uzyskania, jak najwyższych roszczeń odszkodowawczych. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, czy może dochodzić świadczeń w kilku Towarzystwach Ubezpieczeniowych za jedną szkodę? W niniejszym artykule przedstawimy ubezpieczenie wielokrotnie i zasady, na jakich możemy je nabywać.


Rodzaj szkody, a możliwości odszkodowawcze

Czy poszkodowany może dochodzić odszkodowania z wielu zakładów ubezpieczeń? Odpowiedź jest uzależniona od rodzaju likwidowanej szkody. W przypadku ubezpieczeń majątkowych np. Autocasco, polis OC od posiadanego mienia możemy dochodzić odszkodowania opiewającego jedynie na wartość poniesionej szkody. Nie ma możliwości zastosowania tutaj wielokrotności odszkodowania z tytułu posiadania kilku polis ubezpieczeniowych. W przypadku ubezpieczeń osobowych możemy otrzymywać świadczenia z kilku polis równocześnie. Przepisy umożliwiają doprowadzenie do kumulacji świadczeń, czyli otrzymywania środków pieniężnych z kilku polis za to samo zdarzenia. Istotne jest jednak, by zakupione ubezpieczenia zawierały ochronę od skutków konkretnych wypadków. Jak widać zakup kilku polis zabezpieczających mienie mija się z celem. Nie ma możliwości skorzystania z nich wszystkich po feralnym wypadku. Jak stanowi prawo odszkodowanie za szkodę majątkowa ma na celu doprowadzenie do rekompensaty w wysokości poniesionej faktycznie straty. Oczywiście co do zasady odszkodowanie może opiewać na stawkę wyższą, gdyż ma to zastosowanie w ubezpieczeniach mienia w wartości odtworzeniowej. To zabezpieczenie wypłacane na odbudowę domu lub remont, który zawsze jest droższy, niż wartość mienia przed szkodą. W takich sytuacjach wypłata wyższego odszkodowania jest w pełni uzasadniona.

Który ubezpieczyciel zapłaci za powstałe szkody majątkowe?

Bardzo często po wypadkach komunikacyjnych i szkodach majątkowy poszkodowany ma możliwość dochodzenia rekompensaty z własnej polisy zabezpieczającej mienie i polisy ubezpieczeniowej OC, którą posiada sprawca zdarzenia. Poszkodowany, który znalazł się w takiej sytuacji nie może jednocześnie wystąpić do obu zakładów ubezpieczeń. Ma jednak prawo do wyboru, z którego źródła będzie dochodził rekompensaty. Wybrany ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty roszczeń. Poszkodowany nie ma możliwości wyboru jedynie, gdy sprawca wypadku nie posiadał polisy OC, a poszkodowany miał wykupione ubezpieczenie autocasco. W takim przypadku roszczący ma obowiązek wystąpić do własnego ubezpieczyciela, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci jedynie wyrównanie szkody. UFG uwzględnia też utracone zniżki poszkodowanego w ramach polisy AC. W przypadku wątpliwości w kwestii wypłaty roszczeń nasza kancelaria odszkodowawcza służy pomocą. Zachęcamy do przesłania dokumentów w celu bezpłatnego nakreślenia możliwości odszkodowawczych.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej