Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Dochodzenie odszkodowania, czy ugoda jest opłacalna?

odszkodowania2Wielu poszkodowanych decyduje się zgłosić szkodę samodzielnie ze względu na strach przed ewentualnymi kosztami współpracy z kancelariami odszkodowawczymi. Przerażenie wzbudza też wizja postępowania sądowego. Otrzymując ugodę zazwyczaj osoba roszcząca przystaje na warunki w niej zaproponowane ciesząc się, że decyzja w sprawie jej odszkodowania okazała się przychylna. Poszkodowani nie zastanawiają się jednak ile tracą decydując się na warunki oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W wielu wypadkach dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej przynosi wypłatę znacznie wyższych stawek. Kancelaria AIF Wrocław spróbuje rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić kiedy warto podpisać ugodę, a kiedy lepiej skierować sprawę do sądu.

Ugoda z TU kiedy warto podpisać?

Ugoda w świetle przepisów prawa powinna być dokumentem, w którym obie strony idą na pewne ustępstwa dochodząc do akceptowalnego porozumienia. Niestety jak zauważa wielu prawników i coraz częściej sami poszkodowani ugoda staje się ustępstwem tylko ze strony poszkodowanego. Przez co w strachu przed trafieniem sprawy do sądu decydują się na rażąco niskie odszkodowaniaUgodę poszkodowany może zawrzeć tylko, gdy zależy mu na szybkim uzyskaniu środków. To dobre rozwiązanie jeśli nie chcemy kierować sprawy do sądu i decydować się na współpracę z profesjonalnym pełnomocnikiem prawnym. Każdy poszkodowany musi być jednak świadom, że ugoda zamyka drogę dalszego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dlatego zanim zdecydujemy się na jej zawarcie warto sprawę skonsultować z prawnikiem, który ma doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i orientuje się w bieżącym orzecznictwie sądowym. Należy jeszcze raz podkreślić, że ugoda zamyka drogę do dalszych roszczeń. Bardzo rzadko też w ugodzie zawierany jest stosowny zapis umożliwiający otrzymywanie renty.

Nie warto skazywać się na niskie odszkodowanie!

W wielu przypadkach ubezpieczyciel proponuje w ugodzie przed sądowej bardzo niskie kwoty odszkodowania. Zdarza się, że wydawana decyzja o zadośćuczynienie opiewa na kwoty ok. 20-30 tys. zł., to niezwykle niskie stawki. Obserwując prowadzone przez nas postępowania w sprawach o śmierć bliskiego zazwyczaj uzyskuje się kwoty powyżej 100 tys. zł. Decydując się na postępowanie sądowe nie należy bać się kosztów. Dobre kancelarie odszkodowawcze biorą koszty zastępstwa procesowego na siebie. Jedynym kosztem jest opłata sądowa, która jest zwrotna od ubezpieczyciela po zakończeniu sprawy. Każdy poszkodowany zanim podejmie decyzję o podpisaniu ugody powinien głęboko zastanowić się nad sensem jej zawarcia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe chcąc zmniejszyć wydatki ponoszone na naprawę szkody będą dążyć do zawarcia stosownego porozumienia. Pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie to szansa na szybki powrót do zdrowia i życia sprzed wypadku.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej