Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku busa dla pasażera?

dochodzenie odszkodowanWypadki drogowe z udziałem środków transportu komunikacji publicznej mają bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia pasażerów. Poszkodowani w tych zdarzeniach mają pełne prawo do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku. W ostatnich latach bardzo popularnym środkiem transportu stały sie busy, które świadczą usługi przewozowe najczęściej na trasach pomiędzy miastami. W poniższym artykule przybliżymy sposób dochodzenia odszkodowań dla poszkodowanych pasażerów busów.

Od kogo domagać się wypłaty rekompensaty po wypadku?

Rozważania w kwestii odszkodowań dla pasażerów poruszających się busami warto rozpocząć od przybliżenia odpowiedzialności w transporcie odpłatnym. W sytuacji, gdy pasażer uiścił opłatę za przejazd busem rozszerza znacznie odpowiedzialność kierowcy przy powstaniu ewentualnej szkody. Zgodnie z literą prawa w przypadku przewozu grzecznościowego poszkodowany ma obowiązek udowodnić winę kierowcy, jeśli jednak przejazd był płatny taki obowiązek ulega zniesieniu. Kierujący busem odpowiada za powstałe szkody od razu na zasadzie winy. Należy, jednak podkreślić, że kierowca może wykazać, że to inny uczestnik ruchu drogowego jest sprawcą zdarzenia. W takim wypadku poszkodowani o należne odszkodowanie nie będą występować do przewoźnika, a już winnego zdarzenia. Oczywiście rekompensaty pieniężnej pasażerowie będą dochodzić od zakładu ubezpieczeń u którego sprawca wykupił polisę OC.

Procedura odszkodowawcza w praktyce

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie jest wypłacane poszkodowanym bez ich zaangażowania. Pasażerowie chcący otrzymać stosowną rekompensatę są zobowiązani do złożenia wniosku odszkodowawczego z rzetelnym opisem wpływu zdarzenia na ich zdrowie i psychikę. Dodatkowo należy dołączyć wszelką zgromadzoną dokumentację w sprawie, która będzie swoistym dowodem. Warto nadmienić, że poszkodowani powinni po zdarzeniu udać się do najbliższego oddziału ratunkowego w celu fachowej oceny wpływu wypadku na ich stan zdrowia. Diagnozy, zalecenia i inną dokumentację medyczną należy skrupulatnie gromadzić. Nie poczynienie tego kroku lub nie stosowanie się do zaleceń lekarza sprawia, że poszkodowany odbiera sobie szansę na dochodzenie wielu świadczeń. Katalog roszczeń odszkodowawczych po wypadkach komunikacyjnych jest bardzo szeroki i umożliwia poszkodowanym dochodzenie m. in.:

  • zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne, psychiczne
  • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu
  • zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem np. zakupu leków, rehabilitacji
  • renty wyrównawczej
  • zwrotu utraconego dochodu
  • zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego

Ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku ma 30 dni na wydanie decyzji o odmowie lub przyznaniu odszkodowania. Niestety samodzielne dochodzenie odszkodowań nie jest zadaniem łatwym i w wielu przypadkach poszkodowani otrzymują rażąco niskie stawki w ramach rekompensaty. Jeśli decyzja ubezpieczyciela opiewa na niskie kwoty warto złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Poszkodowani powinni rozważyć prowadzenie sprawy przez doświadczoną kancelarię odszkodowawczą, gdyż jak pokazuje praktyka uzyskują oni o 60% wyższe odszkodowanie, niż pasażerowie prowadzący sprawy samodzielnie.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej