Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na dziurze w drodze?

jak uzyskac odszkodowanieStan nawierzchni dróg w Polsce nie należy do najlepszych. Niestety przez „dziury” w drogach uszkodzeniu ulega każdego roku wiele pojazdów. Właściciele nie są jednak zmuszeni przeznaczać własne środki pieniężne na potrzebną naprawę. Możliwe jest uzyskanie odszkodowania od zarządu dróg. Jak jednak to zrobić? Zapraszamy do dalszej części artykułu.


Odpowiedzialność zarządu dróg za stan nawierzchni

Kodeks cywilny, a dokładnie art. 415 wskazuje, że zobowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto doprowadził do jej powstania poprzez swoje działanie, a także zaniechania. Przepisy prawa umożliwiają poszkodowanym właścicielom pojazdów dochodzenie stosownej rekompensaty pieniężnej, gdy ich pojazd ulegnie uszkodzeniu w skutek braku odpowiedniej dbałości o stan nawierzchni na drodze. Warto też wspomnieć o ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z której wynika, że obowiązek zarządcy drogi jest wykonywanie prac remontowych i zabezpieczających, które mają na celu utrzymanie pierwotnego stanu nawierzchni. Zarządca drogi jest zobowiązany do odpowiedniej dbałości o stan drogi, a także w razie konieczności o poczynienie odpowiednich napraw. Jeśli nałożone na niego obowiązki wykonywane są w sposób wadliwy lub dochodzi do zaniechań w tym zakresie ma on obowiązek naprawić wszelkie szkody wyrządzone innym, które pozostają w związku przyczynowym ze złym stanem nawierzchni.

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

Jak uzyskać odszkodowanie po feralnym wypadku na uszkodzonej nawierzchni? Poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu ma prawo wystąpić do zarządcy drogi, a dokładniej do ubezpieczyciela u którego wykupił polisę OC z wnioskiem o wypłatę stosownego odszkodowania. Należy podkreślić, że poszkodowany musi udowodnić, że doszło do zaniechania lub niedopełnienia obowiązków, które spoczywają na zarządcy. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie po uszkodzeniu pojazdu. Należy bezwzględnie wezwać na miejsce zdarzenia policję, która w stosownej notatce odnotuje fakt uszkodzenia nawierzchni i powstałej przez to szkody na pojeździe. Poszkodowany powinien też wykonać szereg fotografii obrazujących pojazd, a także zniszczoną nawierzchnię. Zgromadzenie odpowiednich dowodów jest gwarancją prawidłowego zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych. Kolejnym krokiem jest ustalenie zarządcy drogi, gdyż wyróżniamy: drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i podlegające pod Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo w przypadku dróg wewnętrznych na osiedlach za ich utrzymanie odpowiada zazwyczaj spółdzielnia lub wspólnota. Następnie należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za dana drogę w celu ustalenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego i numeru polisy, te dane są niezbędne, by wystąpić o odszkodowanie. Finalnie poszkodowany jest zobowiązany do przygotowania wniosku odszkodowawczego z solidnym opisem sytuacji i powstałych uszkodzeń na pojeździe, a także załączenie zgromadzonych dowodów w sprawie. Ubezpieczyciel ma 30 dni od zgłoszenia szkody na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o odmowie lub wypłacie odszkodowania.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej