Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Jakie kwoty zasądzają polskie Sądy w sprawach o zadośćuczynienie – upadek na chodniku, błąd lekarski i inne

AIF KancelariaJakie kwoty zasądzają polskie Sądy w sprawach o zadośćuczynienie? Poniżej prezentujemy przykłady kilku wyroków w postępowaniach, w których poszkodowany doznał obrażeń w wyniku upadku na oblodzonym chodniku, błędu lekarskiego i innych.

Wyrok o sygn. akt II Ca 1531/12 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie upadku na oblodzonym chodniku – o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 KC

Co się wydarzyło: upadek powódki na oblodzonym chodniku.

Skutki wypadku: złamanie ręki, stłuczenie biodra, długotrwałe zwolnienie lekarskie, niezbędna pomoc osób trzecich w codziennych czynnościach, rehabilitacja.

Żądanie powódki: 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 3 tysiące złotych zwrotu kosztów leczenia, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: brak wypłaty z uwagi na fakt, iż Sąd niższej instancji przyjął, że pozwany nie jest odpowiedzialny za zaistnienie wypadku.

Wyrok Sądu: 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami, 1833 zł zwrotu kosztów leczenia i utraconego zarobku wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

Wyrok o sygn. akt I C 121/14 Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie upadku na oblodzonym chodniku – o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 KC

Co się wydarzyło: upadek powódki na oblodzonym chodniku.

Skutki wypadku: złamanie i zwichnięcie nogi, złamanie ręki, długotrwałe zwolnienie lekarskie, niezbędna pomoc osób trzecich w podstawowych czynnościach życiowych, rezygnacja z planów urlopowych, długotrwała rehabilitacja, rezygnacja z aktywności fizycznej.

Żądanie powódki: 75 800 złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu: 35 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot części kosztów procesu (czyli 50 tysięcy złotych pomniejszone o już wypłacone przez ubezpieczyciela 15 tysięcy złotych).

Wyrok o sygn. akt I C 597/11 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wypadku przy prasowaniu słomy – o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 KC i 444 KC

Co się wydarzyło: wypadek przy prasowaniu słomy, w wyniku którego 26-letni powód doznał poważnych i rozległych obrażeń ciała.

Skutki wypadku: poważne obrażenia ciała zagrażające życiu, niewydolność oddechowa, uraz czaszkowo-mózgowy, amputacja przedramienia, rozległe obrażenia głowy, kilkukrotne operacje, długotrwała hospitalizacja, infekcja pooperacyjna, depresja, zaburzenia pamięci, niezbędna pomoc osób trzecich przy podstawowych czynnościach życiowych, brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, całkowita zmiana sytuacji życiowej, wycofanie z życia rodzinnego, cierpienia psychiczne, przejęcie wszystkich obowiązków domowych oraz dotyczących wychowania 2-letniej córki przez żonę, rozwód.

Żądanie powoda: 700 tysięcy złotych wraz odsetkami, ustalenie odpowiedzialność strony pozwanej za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości, zwrot kosztów procesu, 90 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem zwrotu kosztów opieki, renta w wysokości 4200 zł miesięcznie.

Stanowisko ubezpieczyciela: odmowa wypłaty.

Wyrok Sądu: 327 tysięcy złotych wraz z odsetkami, ustalenie odpowiedzialność strony pozwanej za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości.

Wyrok o sygn. akt I C 1328/12 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uderzenia w głowę – o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 KC

Co się wydarzyło: powód stojąc na skrzyżowaniu został uderzony w głowę przez nieprawidłowo zabezpieczony znak drogowy, który przewrócił się na skutek wiatru.

Skutki wypadku: omdlenie, uraz głowy, uraz kręgosłupa, wstrząśnienie mózgu, długotrwałe zwolnienie lekarskie skutkujące zwolnieniem z pracy, rehabilitacja, umiarkowany stopień niepełnosprawności, bóle głowy, bóle kręgosłupa promieniujące do kończyn górnych.

Żądanie powoda: 80 tysięcy złotych wraz z odsetkami, renta w wysokości 265 złotych miesięcznie z tytułu zwiększonych potrzeb, renta w wysokości 250 złotych z tytułu utraty zarobków.

Stanowisko ubezpieczyciela: brak wypłaty.

Wyrok Sądu: 60 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Wyrok o sygn. akt I C 563/13 Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie upadku – o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 § 1 KC

Co się wydarzyło: upadek powódki wskutek wystającego prętu.

Skutki wypadku: rana szarpana kolana i uda, martwica, operacja, niezdolność do pracy, niezbędna pomoc osób trzecich, apatia.

Żądanie powoda: 99 tysięcy złotych od jednego z pozwanych, 199 tysięcy złotych od drugiego z pozwanych, ustalenie odpowiedzialności strony pozwanej za następstwa upadku, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: odmowa wypłaty.

Wyrok Sądu: 40 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia, 21 300 złotych wraz z odsetkami tytułem odszkodowania.

Wyrok o sygn. akt I C 478/12 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie błędu lekarskiego – o zadośćuczynienie na podstawie art. 444 KC i art. 445 KC

Co się wydarzyło: podczas operacji przeszczepu nerki u 32-letniej powódki doszło do błędu lekarskiego polegającego na wszczepieniu nieprawidłowej nerki, powódka nie została poinformowana o błędzie przez szpital ani przez lekarza wykonującego operację.

Skutki wypadku: ostra reakcja odrzucenia nerki, silny ból, krwawienie, ponowna operacja, długotrwała hospitalizacja, zmęczenie, obrzęki, pomoc osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności, utrata zaufania do lekarzy, przesunięcie swoich planów życiowych o kilka lat.

Żądanie powoda: 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 32 tysięcy złotych odszkodowania.

Stanowisko ubezpieczyciela: 30 tysięcy złotych.

Wyrok Sądu: 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej