Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Jakie kwoty zasądzają polskie Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

AIF Kancelaria - Komu pomagamy

Jakie kwoty zasądzają polskie Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej? Poniżej prezentujemy przykłady kilku wyroków w postępowaniach, w których najbliżsi osoby zmarłej wywalczyli zadośćuczynienie.

Wyrok o sygn. akt I C 107/14 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 KC

Co się wydarzyło: wypadek komunikacyjny, w wyniku którego zmarła matka powodów.

Skutki wypadku dla powodów (dorosłych dzieci zmarłej): zerwanie silnej więzi emocjonalnej łączącej z matką, na którą zawsze mogli liczyć pod względem wsparcia psychicznego i materialnego i z którą pozostawali w bardzo bliskich i serdecznych relacjach, od śmierci matki córka pozostaje pod opieką psychologa.

Żądanie powodów: po 180 tysięcy złotych wraz z odsetkami, 8 tysięcy złotych zwrotu kosztów pogrzebu.

Stanowisko ubezpieczyciela: po 10 tysięcy złotych tytułem ubezpieczenia dla każdego z powodów, po 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia, zwrot kosztów pogrzebu w wysokości 6400 złotych i zwrot kosztów nagrobka w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wyrok Sądu: po 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

Wyrok o sygn. akt I C 1499/13 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wypadku – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 KC

Co się wydarzyło: wypadek, w wyniku którego śmiertelnie potrącona została prawidłowo przechodząca przez pasy matka powódki i żona powoda.

Skutki wypadku dla powodów (upośledzonej córki i męża zmarłej): zmarła sprawowała całodobową opiekę nad upośledzoną córką, która przeżyła traumę widząc jej śmierć (sama również uczestniczyła w wypadku), córka straciła poczucie bezpieczeństwa i oparcie, pogłębiły się u niej zaburzenia natury psychicznej, społecznej i fizycznej, utrata szczególnej więzi z matką, z którą spędzała cały czas i która organizowała każdy jej dzień i pomagała we wszystkich czynnościach, mąż został zmuszony przejąć wszystkie obowiązki żony w opiece nad córką i domem, co nasiliło jego problemy zdrowotne, strata żony, z którą tworzył wieloletnie małżeństwo wywołała w nim osamotnienie i poczucie krzywdy.

Żądanie powodów: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 76 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla męża, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: 18 tysięcy złotych dla córki i 14 tysięcy złotych dla męża.

Wyrok Sądu: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 66 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla męża, zwrot kosztów procesu.

Wyrok o sygn. akt I C 770/14 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 § 3 i 4 KC

Co się wydarzyło: wypadek drogowy z winy kierowcy ciężarówki, w wyniku którego zmarła 25-letnia kierująca samochodem.

Skutki wypadku dla powoda (męża zmarłej): śmierć żony, z którą dopiero co zaczął tworzyć wspólne życie przekreśliła plany powoda i spowodowała u niego cierpienia psychiczne i poczucie pustki, z którą nie umie się pogodzić, sytuacja materialna również uległa pogorszeniu, powód nie miał stałej pracy, musiał wrócić do domu swoich rodziców oraz samodzielnie spłacać kredyt zaciągnięty z żoną, po 1,5 roku zawarł nowy związek małżeński.

Żądanie powoda: 65 tysięcy złotych zadośćuczynienia i 20 tysięcy złotych odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej wraz z odsetkami.

Stanowisko ubezpieczyciela: 35 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy złotych odszkodowania, zwrot kosztów pogrzebu.

Wyrok Sądu: 10 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Wyrok o sygn. akt I C 440/13 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 KC

Co się wydarzyło: wypadek samochodowy, w wyniku którego zginął przechodzący przez pasy ojciec 12-letniego w czasie wypadku powoda.

Skutki wypadku dla powoda (syna zmarłego): zerwanie więzi z ojcem, która była o tyle szczególna, że w dzieciństwie powód stracił matkę, poczucie krzywdy, opieka psychologiczna, zaburzenia emocjonalne, problemy ze snem, pogorszenie w nauce, lęk, wycofanie z życia społecznego, utrata widzenia w jednym oku jako wynik dziecięcej żałoby, powrót do równowagi psychicznej trwał kilka lat.

Żądanie powoda wniesione ponad 10 lat od śmierci ojca: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Stanowisko ubezpieczyciela: 50 tysięcy odszkodowania, brak decyzji w sprawie zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów postępowania, odrzucenie zarzutu przedawnienia.

Wyrok o sygn. akt I C 24/13 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wypadku w pracy – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 KC

Co się wydarzyło: wypadek na budowie, w wyniku którego zginął mąż powódki i ojciec małoletnich (młodszy z synów miał 2 lata w dacie wypadku) powodów, wypadek miał miejsce przed 03 sierpnia 2008 r., a jego przyczyną było niedopełnienie przez kierowników robót budowy obowiązku nadzoru robót.

Skutki wypadku dla powodów (żony zmarłego i dwóch synów zmarłego): zerwanie więzi emocjonalnej, trauma żony, dzieci zostały pozbawione ojca, zmarły był jedynym żywicielem rodziny, żona wycofała się z życia społecznego, zrezygnowała ze studiów, leczyła się psychiatrycznie i psychologicznie, cierpi na depresję, cała opieka nad dziećmi i domem spoczęła na niej.

Żądanie powodów: po 150 tysięcy złotych dla żony i każdego z dwójki małoletnich dzieci wraz z odsetkami.

Stanowisko ubezpieczyciela: wypłata po 40 tysięcy złotych tytułem odszkodowania, zwrot kosztów pogrzebu, nie wypłacono zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu: 30 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla żony, po 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla dzieci.

Wyrok o sygn. akt I C 138/14 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego, o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 448 KC i art. 24 KC

Co się wydarzyło: wypadek komunikacyjny, w następstwie którego zmarł 27-letni syn powódki.

Skutki wypadku dla powoda (matki zmarłego): śmierć syna życiową tragedią, wycofanie się z życia towarzyskiego, poczucie żalu i pustki, utrata sensu życia, wieloletnia żałoba, przyjmowanie leków uspokajających, codzienne odwiedzanie grobu syna, zmiana charakteru spotkań rodzinnych, utrata wsparcia, jakie dawał jej syn.

Żądanie powoda po 13 latach od wypadku: 80 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: odmowa wypłaty zadośćuczynienia ze względu na brak dokumentacji.

Wyrok Sądu: 60 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu.

Wyrok o sygn. akt I C 544/12 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego, o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 KC

Co się wydarzyło: wypadek drogowy, w wyniku którego zmarł mąż powódki, ojciec trzech powodów i brat powoda.

Skutki wypadku dla powodów (żony, trzech synów i brata): zmarły osierocił trzech synów, w tym najmłodszego niepełnosprawnego, z którymi łączyła go silna więź emocjonalna, zmarły zajmował się rehabilitacją syna i pozyskiwał środki na jego leczenie, żona przeżyła stres pourazowy, leczy się psychiatrycznie, powstał u niej uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10%, stopień niepełnosprawności syna pogłębił się w wyniku utraty ojca, zmarły był również opiekunem prawnym i faktycznym swojego upośledzonego, dorosłego brata, stanowił główne źródło dochodów, pomoc w obowiązkach domowych i remontowo-budowlanych, dorośli synowie korzystali z pomocy psychologa.

Żądanie powodów: 90 tysięcy złotych wraz z odsetkami, renta w wysokości 1000 złotych, 5000 zł tytułem skapitalizowanej renty dla żony zmarłego,150 tysięcy złotych odszkodowania, 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia, skapitalizowana renta w wysokości 5 tysięcy złotych i renta w wysokości 1000 złotych dla małoletniego syna zmarłego, 50 tysięcy złotych odszkodowania, 30 tysięcy zadośćuczynienia, skapitalizowana renta w wysokości 2,5 tysięcy złotych i renta w wysokości 500 zł dla brata zmarłego, po 35 tysięcy złotych dla dwóch dorosłych synów zmarłego.

Stanowisko ubezpieczyciela: 40 tysięcy odszkodowania, 50 tysięcy zadośćuczynienia i 6 tysięcy zwrotu kosztów pogrzebu dla żony, 30 tysięcy zadośćuczynienia dla najmłodszego syna, po 15 tysięcy dla dorosłych synów zmarłego.

Wyrok Sądu: 70 tysięcy złotych wraz z odsetkami, renta w wysokości 500 złotych dla żony zmarłego, 83 tysięcy złotych i renta w wysokości 750 złotych dla małoletniego syna zmarłego, 11 tysięcy złotych i renta w wysokości 250 zł dla brata zmarłego, po 15 tysięcy złotych dla dwóch dorosłych synów zmarłego.

Wyrok o sygn. akt I C 12/15 Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 §3 i 4 KC

Co się wydarzyło: wypadek komunikacyjny, w wyniku którego zmarł 33-letni syn powódki, sprawca wypadku nie został ustalony, zmarły był pod wpływem alkoholu i nie dostosował się do zasad ruchu drogowego, w wyniku czego został śmiertelnie potrącony.

Skutki wypadku dla powódki (matki zmarłego): utrata chęci do życia, syn był dla powódki wsparciem emocjonalnym i finansowym, prowadzili wspólnie gospodarstwo, bezsenność, płaczliwość, przygnębienie.

Żądanie powódki: 58 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia, 24 tysięcy złotych z odsetkami tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: 14 tysięcy złotych przy przyjęciu, że zmarły w 60 % przyczynił się do skutków wypadku.

Wyrok Sądu: 6 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia (czyli 40 % z zasądzonej kwoty 50 tysięcy złotych pomniejszone o już wypłacone 14 tysięcy), 12 tysięcy złotych wraz z odsetkami tytułem odszkodowania przy uwzględnieniu 60% przyczynienia się zmarłego do skutków wypadku, zwrot kosztów procesu.

Wyrok o sygn. akt I C 816/12 Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wypadku komunikacyjnego – o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 § 4 KC

Co się wydarzyło: wypadek drogowy z winy kierowcy ciężarówki, w wyniku którego w tragicznych okolicznościach zmarł kierowca autobusu.

Skutki wypadku dla powodów (żony i dorosłych dzieci): żona dowiedziała się o śmierci męża z wiadomości telewizyjnych, zerwanie silnej więzi rodzinnej, zmarły był wsparciem psychicznym i finansowym, zajmował się również domowym budżetem i remontami, depresja, lęk, zaburzenia snu wycofanie się z życia społecznego żony, przekreślenie wspólnych planów, wsparcie psychologa, depresja córki, dla której zmarły był przyjacielem i wsparciem w wychowywaniu dziecka, uzależnienie od leków nasennych, stres pourazowy, córka uczestniczyła w identyfikacji zwłok ojca, zerwanie serdecznych więzi z synem mieszkającym za granicą, podwyższony poziom lęku u syna.

Żądanie powodów: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla żony, 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla syna, zwrot kosztów procesu.

Stanowisko ubezpieczyciela: odmowa wypłaty zadośćuczynienia z uwagi na fakt otrzymania odszkodowania i renty za wypadek przy pracy.

Wyrok Sądu: 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla żony, 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla syna, zwrot kosztów procesu.

Paulina Milka

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej