Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Należy Ci się odszkodowanie z OC? Nie zwlekaj, abyś zdążył przed przedawnieniem!

Wypadki i inne niespodziewane i gwałtowne zdarzenia, w wyniku których doznajemy strat materialnych bądź uszczerbku na zdrowiu, nie należą do przeżyć łatwych, w których każdy zdolny jest do skutecznego zadbania o własny interes. Niejednokrotnie więc, jeśli w porę nie otrzymaliśmy fachowego wsparcia, tracimy szansę pełną na rekompensatę wszystkich poniesionych szkód. Warto więc działać od razu, jednak nawet sytuacja, w której od zaistnienia szkody minęło już sporo czasu, nie musi oznaczać, że jesteśmy na przegranej pozycji.

Przepisy wydają się oczywiste, jednak rzeczywistość jest bardziej złożona

Czas, w jakim możemy dochodzić odszkodowania bądź zadośćuczynienia za poniesione szkody i krzywdy nie jest nieograniczony. Reguluje to Kodeks cywilny w art. 442. Jak zatem czytamy w jego pierwszym paragrafie, roszczenie o naprawienie wyrządzonej czynem niedozwolonym szkody przedawnia się po trzech latach. Przy czym – i to pierwsza ważna kwestia, o której nie każdy pamięta – nie od dnia niej zaistnienia, a tego, w której poszkodowany się o niej dowiedział się o niej i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, lub przy należytej staranności mógł. Ileż to razy zdarza się, że sprawcy wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych, nie są ustaleni od razu? Cześć oddala się świadomie (najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że będzie to ich drogo kosztowało, gdy ubezpieczyciel wystąpi o regres), część nie wie o swojej roli w zdarzeniu. Wobec powszechności urządzeń rejestrujących obraz takie problemy często rozwiązuje się dość szybko, niekiedy jednak, przeciwnie, trwa to długo. W takiej sytuacji przedawnienie może nastąpić później, jednak nie dalej, niż w ciągu dziesięciu lat.

Jak możemy przeczytać w kolejnym paragrafie wymiennego artykułu KC, okres przedawnienia wydłuża się dla lat dwudziestu, gdy szkoda nastąpiła wskutek przestępstwa lub występku – tutaj jednak nie jest istotny moment, w którym o nim i o sprawcy dowiedział się poszkodowany. To także warto mieć na uwadze, jeśli w sprawie danego zdarzenia toczy się postępowanie przed sądem. Gdy uzna on, że popełniono przestępstwo, tym samym okres, w którym możemy walczyć o należyte odszkodowanie z OC, ulega zmianie.

Zwróć się do doświadczonych specjalistów i wykorzystaj wszystkie możliwości

Kolejna sprawa, to szkoda na osobie, o czym mówi paragraf trzeci. Roszczenie jej dotyczące przedawnia się zawsze po trzech latach od chwili, gdy dowiemy się o niej i sprawcy, niezależnie od tego, w jakim momencie to nastąpi. Kolejny zaś reguluje problem szkód doznanych przez osoby małoletnie – tutaj przedawnienie nie może następować wcześniej, niż po dwóch latach od osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Trzeba przy tym wiedzieć o tym, że w określonych sytuacjach bieg przedawnienia ulegnie wstrzymaniu – np. w momencie zgłoszenia ubezpieczycielowi szkody. Aby mógł rozpocząć się na nowo, konieczna jest jego decyzja o przyznaniu świadczenia lub odmowie jego wypłacenia, przy czym, co bardzo ważne, musi być ona sformułowana prawidłowo, zgodnie z ustawowymi wymogami.

A zatem: trzeba analizować wszystkie przepisy i dokumenty z dużą uwagą. Wsparcie doświadczonych specjalistów z kancelarii AIF sprawia, że w każdej sprawie możliwe będzie wykorzystanie wszystkich sprzyjających okoliczności i wywalczenie takiego odszkodowania, jakie odpowiada poniesionym szkodom. Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej