Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników. Na jakie odszkodowania mają szansę?

odszkodowaniaPraca w gospodarstwie rolnym sprawia, że rolnicy każdego dnia są narażeni na szereg czynników losowych, które mogą skutkować poważnym wypadkiem. Dlatego ich obowiązkiem jest wykupienie szeregu ubezpieczeń, które mają zagwarantować odpowiednie wsparcie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Jakie polisy są obowiązkowe dla rolników? I na jakie odszkodowania mają szanse? O tym wszystkim w dalszej części artykułu.

Kto ma obowiązek zakupu ubezpieczenia?

Podstawowa polisa OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązkowa dla każdego rolnika, który jest właścicielem gruntów przekraczających swoją powierzchnią 1 ha. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakres odpowiedzialności polisy OC jest zawsze taki sam niezależnie od tego, w którym Towarzystwie Ubezpieczeniowym rolnik zakupi ubezpieczenie. Wartym podkreślenia jest fakt, że obowiązek ubezpieczeniowy spoczywa nie tylko na właścicielach gruntów, ale też na dzierżawcach i najemcach. Z zakupionej polisy odszkodowania otrzymają wszystkie osoby trzecie, które będą poszkodowanymi w wypadku na terenie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC obejmuje też członków rodziny rolnika, jego pracowników i inne osoby prowadzące z nim gospodarstwo rolne. Polisa obejmuje swoją ochroną też pojazdy wolnobieżne używane przy pracy m. in. kombajny. Dlatego rolnicy nie muszą już nabywać dodatkowych polis obejmujących w/w pojazdy. Na szczególną uwagę zasługują też sumy gwarancyjne w obowiązkowej polisie OC, które w przypadku szkód na osobie wynoszą 5 000 000 euro, a w przypadku szkody majątkowej 1 000 000 euro. Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem dla rolników jest polisa obejmująca ochroną budynki rolne na wypadek powodzi, pożaru, wyładowań atmosferycznych itp. Rolnik ma obowiązek wykupić polisę na każdy obiekt, którego powierzchni przekracza 20 m2. Polisa ta nie obejmuje jednak wyposażenia budynków! Rolnicy są zobowiązani do wykupu dobrowolnego ubezpieczenia obejmującego mienie ruchome znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Na koniec warto wspomnieć o obowiązkowym ubezpieczeniu upraw dla rolników pobierających dotacje unijne. Polisa ma na celu ochronę upraw przed szkodnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W tym przypadku ubezpieczenie zawierane jest na okres do 12 miesięcy, a jego suma każdorazowo podlega indywidualnym ustaleniom z uwzględnieniem ceny i wydajności zbiorów.

Rolniku! Nie unikniesz kary za brak ubezpieczenia

Każdy rolnik, który nie posiada odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej musi być świadom, że może zostać na niego nałożona kara. Organami, które są zobowiązane do kontroli ubezpieczeń OC rolników i polis obejmujących budynki gospodarcze są starosta, prezydent, burmistrz, wójt, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kara za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej w przypadku OC rolników wynosić będzie równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli w 2016 r. 190 zł. W przypadku ubezpieczenia budynków stawka ta wynosi 460 zł. Brak ubezpieczenia upraw rolnych skutkować będzie karą w wysokości 2 euro za każdy hektar. Kwestia odszkodowania jest niezwykle istotna w przypadku wypadków w gospodarstwach rolnych, dlatego nie warto bagatelizować konieczności wykupu odpowiedniej polisy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej