Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Odmowa wypłaty odszkodowania AC z powodu braku zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Czy ubezpieczyciel zawsze ma rację?

Odszkodowanie z ACZawierając umowę ubezpieczenia AC liczymy na zabezpieczenie interesów majątkowych na wypadek kradzieży naszego pojazdu. Niestety, nie zawsze uda nam się otrzymać odszkodowanie AC. Ubezpieczyciele często konstruują ogólne warunki ubezpieczenia w ten sposób, że odpowiedzialność w przypadku kradzieży pojazdu podlega licznym wyłączeniom.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC?

Serwowane wyłączenia od odpowiedzialności najczęściej wiążą się ze sposobem zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przez ubezpieczającego. Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie AC jest zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą z należytą starannością.

Wskazywanie jako podstawy odmowy wypłaty świadczenia braku należytej staranności przy zabezpieczeniu kluczy i dokumentów pojazdu to częsta praktyka. Zwroty, którymi posługuje się ubezpieczyciel określając sytuacje, w których jego odpowiedzialność jest wyłączona są nieprecyzyjne. Pozwalają one na dużą uznaniowość przy decyzji o wypłacie świadczenia.

Droga sądowa jest rozwiązaniem

Linia orzecznicza kształtuje się przychylnie dla ubezpieczających. Nawet w sytuacji kradzieży przy użyciu kluczy, gdy właściciel pozostawił je w stacyjce, ale znajdował się w pobliżu pojazdu i sprawował nad nim nadzór, nie można mu zarzucić braku należytej staranności (wyrok SA w Warszawie z 04/06/1997, I ACa 347/97). Tak samo, gdy pozostawi klucze w zapiętej kieszeni kurtki w poczekalni gabinetu lekarskiego i zostaną one skradzione (wyrok SA w Warszawie z 17/12/2002, I ACa 272/02). O brak należytej staranności decyduje nie tylko ocena tego, czy zachowanie ubezpieczającego można uznać w danej sytuacji za rozważne i rozsądne. Ocenie podlega doświadczenie życiowe i obiektywna możliwość przewidzenia następstw jego zachowania. Pomiędzy działaniem ubezpieczonego, a skutkiem w postaci kradzieży powinien zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. W powyższych sytuacjach kradzież pojazdu nie będzie normalnym następstwem działania ubezpieczonego, a szczególnego zbiegu okoliczności.

Pamiętajmy, że to na ubezpieczycielu ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem braku należytej staranności ubezpieczającego, gdyż z tego faktu wywodzi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Ważny jest cel umowy z ubezpieczycielem

Warto też przypomnieć, że chociaż ubezpieczenie AC ma charakter dobrowolny i opiera się na wzajemnej akceptacji warunków umowy, to nie mogą być one sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz istotą umowy ubezpieczenia. Celem umowy ubezpieczenia AC jest ochrona właściciela w razie wystąpienia szkody lub utraty pojazdu z winy nieumyślnej. Zgodnie z tym celem należy interpretować jej postanowienia.

Takie stanowisko wspiera Rzecznik Finansowy, w jego opinii nie każdy przypadek kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczami od pojazdu zasługuje na odmowę wypłaty odszkodowania. Korzystając z bezpłatnej konsultacji w Kancelarii AIF dowiesz się, czy masz szansę na uzyskanie pieniędzy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej