Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Odszkodowania po wypadkach – z jakich ubezpieczeń dochodzić środków pieniężnych?

odszkodowanie-za-uszczerbek-na-zdrowiu-z-oc-sprawcy

Mnogość produktów ubezpieczeniowych sprawia, że katalog roszczeń odszkodowawczych jest niezwykle szeroki. Dla przybliżenia kwestii świadczeń z ubezpieczeń warto przybliżyć najpopularniejsze polisy ubezpieczeniowe. W artykule poruszymy kwestie roszczeń jakie obejmują i przesłanki umożliwiające dochodzenie środków pieniężnych w ich ramach.

 

Wiele produktów ubezpieczeniowych i mnóstwo możliwości odszkodowawczych

Dochodzenie odszkodowań wymaga dobrego rozeznania w możliwościach serwowanych przez dany produkt ubezpieczeniowy. Polisy posiadane przez poszkodowanych dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń jednak w konkretnych warunkach i po spełnieniu pewnych formalności. Dla przybliżenia możliwości odszkodowawczych poniżej przedstawimy pokrótce najważniejsze polisy ubezpieczeniowe:

  • Ubezpieczenie OC – to najpopularniejsza polisa, z której dochodzone są roszczenia po wypadkach. Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla pojazdów mechanicznych. Z tego rodzaju zabezpieczenia korzystają też przedsiębiorcy, lekarze i osoby prywatne. Ubezpieczenie to gwarantuje zabezpieczenie sprawcy przed konsekwencją jego czynów. Jeśli posiadacz polisy spowoduje wypadek odszkodowanie zostaje wypłacone poszkodowanym z polisy OC. Ubezpieczenie obejmuje roszczenia takie jak: zadośćuczynienie, zwrot kosztów wydatkowych na leczenie, zabiegi, rehabilitację, konsultacje lekarskie, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy  itp. Poszkodowany w celu otrzymania roszczenia zobowiązany jest wystąpić ze zgłoszeniem do właściwego ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczenie NNW – to dobrowolna polisa chroniącą przed następstwem nieszczęśliwych wypadków. Wypłata roszczeń odbywa się nawet jeśli w zdarzeniu nie uczestniczyły osoby trzecie. Wysokość należnego odszkodowania jest ściśle określona zapisami w Ogólnych Warunkach Umowy. Ponadto są tam zawarte wszelkie wyłączenia, które skutkują odmową wypłaty roszczeń.
  • Ubezpieczenie pracownicze – to polisa zawierana przez pracowników dużych przedsiębiorstw. Umowa dokładnie określa w jakich sytuacjach poszkodowany może skorzystać z ubezpieczenia. Wysokość wypłacanych roszczeń jest również określona w Ogólnych Warunkach Umowy.
  • Ubezpieczenie na życie – to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy, która posiada wielu poszkodowanych. Świadczenie to zabezpiecza najczęściej na wypadek śmierci nabywcy ubezpieczenia. W umowie określone są osoby, którym należne jest odszkodowanie po śmierci właściciela ubezpieczenia. Bardzo często polisy na życie obejmują też odszkodowania w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość należnych roszczeń zostaje określona w umowie i OWU. Polisa ta zawiera jednak pewne wyłączenia, których naruszenie sprawia, że ubezpieczyciel nie wypłaci roszczeń odszkodowawczych.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej