Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Odszkodowanie bez zakończonego leczenia? Czy jest możliwe do uzyskania?

odzyskiwanie odszkodowan komunikacyjnychDochodzenie odszkodowania bardzo często następuje po zakończeniu leczenia przez poszkodowanego. Zdarza się jednak, ze wypadek odbił tak znaczę piętno na stanie zdrowia roszczącego, że leczenie znacząco przeciąga się w czasie. Czy poszkodowani, którzy doznali poważniejszych obrażeń wymagających nawet wieloletniego leczenia muszą czekać z wypłatą odszkodowania? W poniższym artykule wyjaśnimy tę newralgiczną kwestię dla wielu pokrzywdzonych.

Trwające leczenie, a rekompensata od ubezpieczyciela

Poszkodowani w wypadkach nie muszą czekać z wypłatą roszczeń odszkodowawczych. Zgłoszenie szkody po zdarzeniu komunikacyjnym może nastąpić w dowolnym czasie. Należy we wniosku odszkodowawczym zaznaczyć, że jest to roszczenie częściowe, gdyż leczenie lub rehabilitacja nadal trwa. Poszkodowany będzie mógł dokładniej sprecyzować swoje roszczenie po ukończeniu procesu leczenia. Składając wniosek do ubezpieczyciela należy rzetelnie opisać wpływ wypadku na życie i psychikę poszkodowanego. Warto dokładnie opisać otrzymane diagnozy, przebyte zabiegi i dalsze zalecenia lekarskie. Do wniosku zawsze dołączajmy zgromadzoną dokumentację w sprawie, która stanowi solidny dowód. Zakład ubezpieczeń otrzymując taki wniosek odszkodowawczy oceni doznany obecnie uszczerbek na zdrowiu i rozmiar cierpienia. Na podstawie uzyskanych informacji wypłaci częściowe odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jak uzupełnić roszczenie odszkodowawcze po szpitalu?

Poszkodowany, który zakończył leczenie całkowicie lub po prostu zamknął kolejny jego etap może ponownie wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela. Należy ponownie złożyć wniosek odszkodowawczy opisać postępy w leczeniu, stan zdrowia i rokowania na przyszłość. Ponownie należy też załączyć dokumentację medyczną. Na podstawie uzyskanych informacji zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku wyda decyzję, w której określi ile wynosi kolejna transza rekompensaty po wypadku.

Odmowa wypłaty roszczeń, a odwołanie od decyzji

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych nie jest procesem łatwym. Wielu poszkodowanych spotyka się z odmową wypłaty roszczeń przez ubezpieczyciela. Otrzymując taką decyzję należy złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu. Poszkodowani mogą, jednak skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej przy dochodzeniu odszkodowania. Doświadczeni prawnicy zdecydowanie skuteczniej dochodzą roszczeń, niż poszkodowani działający samodzielnie. Zdarza się, że ubezpieczyciel pomimo złożenia odwołania nie przychyla się do roszczeń poszkodowanego. W taki wypadku konieczne jest skierowanie sprawy na etap postępowania sądowego, a wtedy pomoc kancelarii jest nieoceniona.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej