Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Odszkodowanie OC w przypadku pasażera – właściciela pojazdu

utracony-dochod-w-zwiazku-z-wypadkiemNie ma wątpliwości co do tego, że gdy pasażer pojazdu, którego kierowca powoduje kolizję drogową poniesie szkodę, należy mu się odszkodowanie z OC sprawcy. Często jednak bywa tak, że pojazdem, którego kierowca ponosi winę za zdarzenie drogowe, jako pasażer, podróżuje właściciel lub współwłaściciel tego właśnie samochodu.

Gdy właściciel pojazdu jest pasażerem…

Wyobraźmy sobie sytuację, w której właściciel pojazdu, z powodu nagłego złego samopoczucia, powierza kierowanie pojazdem swojemu przyjacielowi albo gdy autem podróżują małżonkowie, będący współwłaścicielami pojazdu. Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy gdy kierowca samochodu, którym podróżowali, spowoduje zdarzenie drogowe mogą liczyć na odszkodowanie z własnego OC.

Przez wiele lat takie sprawy wzbudzały kontrowersje. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączały z kręgu uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osoby najbliższe sprawcy kolizji – małżonka bądź dzieci, a nawet wspólnika spółki cywilnej. Uznając, że w myśl art. 822 § 1 k.c. wymieniowe osoby nie są osobami trzecimi, wobec których ponoszą odpowiedzialność z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Generowało to decyzje o odmowie wypłaty odszkodowania i spory sądowe. Orzecznictwo poszczególnych sądów było dwojakie.

Rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść poszkodowanych

Problem został rozwiązany po złożeniu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawnej przez Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego. Pytanie prawne dotyczyło wątpliwości co do tego, czy ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia, w przypadku wyrządzenia przez kierującego pojazdem szkody współwłaścicielowi tego pojazdu.

Sąd Najwyższy podjął w tym przedmiocie uchwałę rozstrzygającą wątpliwości na korzyść poszkodowanych, bowiem wskazał, że: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu (uchwała SN z 7/02/2008, III CZP 115/07).

Wynika z tego, iż właściciel pojazdu pozostający na miejscu pasażera może uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Dotyczy to szkody na osobie, gdyż w świetle art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, polegające na zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Tak więc, posiadacz lub współposiadacz auta nie może dochodzić odszkodowania za szkodę w mieniu.

Poniosłeś szkodę będąc pasażerem – właścicielem pojazdu powodującego kolizję i nie wiesz w jakim zakresie przysługuje Ci odszkodowanie? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji odszkodowawczej w Kancelarii AIF, na której uzyskasz profesjonalną pomoc.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej