Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Odszkodowanie w postaci renty wyrównawczej – jak skutecznie się o nią ubiegać?

tuodszkodowaniaNie jeden raz zdarza się, że na skutek wypadku, kolizji samochodowej poszkodowany oprócz wielu urazów, uszkodzeń ciała traci także możliwość wykonywania pracy. Niejednokrotnie również sprawy związane z wypadkami drogowymi kończą się wypłatą „gołego” odszkodowania z pominięciem innych możliwości odszkodowawczych. Renta wyrównawcza lub inaczej uzupełniająca jest jednym z takich świadczeń, które należą się poszkodowanemu. O czym zatem powinniśmy wiedzieć? Nasz krótki poradnik dla poszkodowanego odpowie na wszystkie pytania.

Podstawy prawne i charakter renty uzupełniającej

Feralne zdarzenie pociąga za sobą lawinę dotkliwych konsekwencji. W wyniku wypadku drogowego poszkodowany traci na okres kilku tygodni, czasami nawet miesięcy lub lat, możliwości uzyskiwania wynagrodzenia. Zdarza się, że nigdy nie wraca do wykonywanych przed wypadkiem zajęć. Gdyby nie poniesione straty, możliwości zarobkowe oraz związane z nimi korzyści istniałyby nadal. Jednakże szkoda w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, czy przeżytej traumy, skutecznie uniemożliwia kontynuowanie pracy. Wyrównania tej straty można żądać od sprawcy wypadku. Roszczenie o rentę wyrównawczą przysługuje, gdy poszkodowany całkowicie lub chociaż częściowo utracił możliwości zarobkowe. Dodatkowo bywa, że wskutek wypadku znacznie pogorszyła się jego perspektywa życiowa i widoki na przyszłość. Pojawienie się zwiększonych potrzeb, jest kolejną odsłoną problemów będących skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia. Wyrażają one szkodę przyszłą, polegającą na konieczności kontynuacji leczenia, stałej rehabilitacji, czy korzystania z opieki osób trzecich. Te podstawy świadczenia rentowego stanowią samoistną przesłankę zasądzenia renty uzupełniającej.

Skomplikowane wyliczenia, czyli co wpływa na wysokość renty?

Renta wyrównawcza jest formą odszkodowania za poniesioną szkodę, w postaci utraty dochodów, wynagrodzenia. W przypadku całkowitej niemożliwości wykonywania pracy, wysokość renty równa jest wynagrodzeniu, które otrzymywałby poszkodowany, gdyby był zdolny do pracy. W przypadku zaś częściowego ubytku zdolności zarobkowych, wysokość renty wyliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy wielkością zarobków, jakie mógłby osiągnąć, jeśli nie uległby wypadkowi, a sumą otrzymywanego świadczenia i uszczuplonego „powypadkową niewydolnością” wynagrodzenia.
Jednakże najtrudniejsza sytuacja dotyczy osób zajmujących się przed wypadkiem, działalnością gospodarczą. Specyfika tego rodzaju pracy wiąże się często ze zmiennością wysokości zarobków, uzależnionych od realiów gospodarczych. Stwarza to niewątpliwy problem w możliwościach przewidywania wielkości osiąganych dochodów w przyszłości. W odpowiedzi na pytanie: jak uzyskać odszkodowanie, przychodzi z pomocą tylko doświadczona, sprawnie działająca kancelaria prawnicza.

Zadowalający finisz, czyli skuteczna walka o Twoje prawa!

Walka o odszkodowanie wiąże się czasami ze skomplikowanym procesem obejmującym nie tylko przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i znajomości różnego rodzaju wskaźników gospodarczych. Rozległa wiedza prawnicza, bogate doświadczenie, a także nieustępliwość w walce o prawa naszych klientów to recepta na zakończenie każdej sprawy powodzeniem. Dynamicznie, skutecznie działający zespół złożony z profesjonalistów, uzyskuje tylko najlepsze efekty, w postaci najwyższych odszkodowań. Masz problem z uzyskaniem odszkodowania, czy renty – zawalcz o swoje należności z kancelarią AIF! Nasi specjalistami ds. odszkodowań zapraszają do współpracy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej