Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Odszkodowanie z OC sprawcy – Gdzie poznać swoje prawa ?

Odszkodowanie z oc sprawcyOdszkodowanie z OC sprawcy to jeden z tematów, którym zainteresowanie pojawia się dopiero podczas zdarzeń, w których stajemy na miejscu osób poszkodowanych. Opinie o firmach ubezpieczeniowych mówią wprost, że bardzo często osoba pokrzywdzona dostaje zadośćuczynienie, które nie jest adekwatne do poniesionych strat. Gdzie zasięgnąć informacji na temat swoich praw i możliwości? O czym warto wiedzieć już teraz ? Przedstawiamy informacje, o których warto wiedzieć już przed zakupem pojazdu mechanicznego.

Odszkodowanie z OC jest tematem, któremu prawodawca w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, poświęca wiele miejsca. Ubezpieczenie OC ze względu na to, że jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych, jest szeroko uregulowane prawnie. Art. 29 ustawy mówi wprost, że każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do tego, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Czym jest objęte ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ?

Ubezpieczenie OC to przede wszystkim zabezpieczenie dla odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która podczas kierowania pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę na rzecz osoby pokrzywdzonej, podczas ruchu pojazdu objętego ubezpieczeniem. Należy pamiętać o dopilnowaniu okresu trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, zwłaszcza w przypadku dodatkowych ubezpieczeń krótkoterminowych.

Art.34 już wyżej wspomnianej ustawy wyraźnie mówi o sytuacjach, w których zawsze należy się odszkodowanie z OC sprawcy, osobie pokrzywdzonej. Są to przede wszystkim:

– śmierć na skutek wypadku,

– uszkodzenie ciała na skutek zdarzenia,

– rozstrój zdrowia lub jego utrata,

– zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Warto wiedzieć, że jedną z możliwości uzyskana odszkodowania z OC sprawcy jest wytoczenie powództwa sądowego. Ustawodawca zastrzega jednak, że jest to możliwe jedynie przez wzniesienie sprawy to sądu właściwego ze względu na miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego. Opcją alternatywną jest wniesienie sprawy do sądu właściwego ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia, które spowodowało szkodę przez posiadacza pojazdu mechanicznego.

W jakiej formie wypłaca się odszykowanie z OC ?

W odpowiedzi na zadane pytanie z pomocą również przychodzi art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na jego podstawie odszkodowanie ustala się, a następnie wypłaca jedynie w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub osoby, która pojazdem mechanicznym kierowała podczas zdarzenia. Odszkodowanie z OC wypłaca się w kwocie nie wyższej niż ta, która została ustalona pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym. Kwotę tę nazywa się kwotą gwarancyjną zawartą w umowie.

Podstawowymi źródłami wiedzy na temat odszkodowania z OC sprawcy jest wspomniana powyżej ustawa, a także Kodeks Cywilny. Rzetelnym źródłem jest także orzecznictwo Sądów i postanowienia wydawane w podobnych sprawach. W przypadku swoich wątpliwości co do odszkodowania z OC jako osoba pokrzywdzona, możemy zasięgnąć rady profesjonalistów. Skorzystanie z pomocy prawnej jest wygodnym rozwiązaniem, które podczas tego typu zdarzeń niweluje stres oraz formalności, z którymi pokrzywdzony nie chce się sam borykać.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej