Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Pojęcie wypadku drogowego

odszkodowanie-z-acW języku potocznym używamy zamiennie takich pojęć jak „wypadek drogowy”, „wypadek samochodowy”, „wypadek komunikacyjny” czy też kolizja. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że terminy te nie są ze sobą tożsame. Czym zatem jest wypadek drogowy z prawnego punktu widzenia?

Czym jest wypadek drogowy?

Poprzez wypadek drogowy należy rozumieć zdarzenie w ruchu lądowym, u podstaw którego leży nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Efektem takiego incydentu jest zniszczenie mienia i śmierć jednego z jego uczestników lub obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Ten ostatni aspekt badany jest przez biegłego sądowego w toku postępowania karnego. Wypadek drogowy jest bowiem przestępstwem, które zostało spenalizowane w artykule 177 Kodeksu karnego. Intencją ustawodawcy jest w tym przypadku zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, jak również zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z kolei wypadkiem komunikacyjnym jest zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym bądź też bez takiego napędu. Skutkiem takiego wypadku są szkody majątkowe lub osobowe. Natomiast wypadkiem samochodowym jest zdarzenie, w którym uczestniczą pojazdy samochodowe.

Wypadek drogowy a kolizja

Najczęściej spotykanym zdarzeniem w ruchu drogowym jest kolizja. Żaden akt prawny nie zawiera jednak jej definicji. Pojęcie to zostało zatem wypracowane przez orzecznictwo sądów powszechnych oraz przez doktrynę. I tak jako kolizję należy traktować zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, które zostało spowodowane nieumyślnie poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa, czego skutkiem są straty materialne lub gdy jeden z jego uczestników doznał obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni. Z powyższego wynika, że kolizja nie jest przestępstwem na gruncie polskiego prawa karnego. Ponadto odnosi się ona przede wszystkim do szkód o charakterze materialnym, a także lekkich obrażeń ciała.

Jakie świadczenia należą się w sytuacji wypadku drogowego i kolizji?

Wystąpienie każdego z tych dwóch zdarzeń wiąże się nieodłącznie z koniecznością naprawienia wynikłej szkody. Kompensacja następuje poprzez zapłatę sumy pieniężnej tytułem odszkodowania. Ponadto istnieje również możliwość ubiegania się o inne świadczenie – zadośćuczynienie. To jednak nie wszystko. Poszkodowany może wystąpić także o zwrot kosztów leczenia, zakupu lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet przekwalifikowania się do innego zawodu. Jak zatem widać katalog świadczeń jest bardzo obszerny, co zapewnia poszkodowanym duże możliwości powrotu do codziennego funkcjonowania po zakończeniu procesu rekonwalescencji.

Na drogach dochodzi do wielu zdarzeń, z których nie każde jest wypadkiem drogowym. Warto o tym pamiętać, albowiem jest to istotne z punktu widzenia prawa karnego. Wiedza ta z pewnością przyda się każdemu uczestnikowi ruchu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej