Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Regres ubezpieczeniowy – kiedy sprawca wypadku zapłaci za ewentualne szkody?

odszkodowanie po wypadkuSprawcę wypadku w większości przypadków chroni wykupiona polisa OC. To z niej wypłacane są roszczenia odszkodowawcze dla poszkodowanych i ich rodzin. W niektórych sytuacjach Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub UFG na podstawie regresu ubezpieczeniowego mogą obarczyć sprawcę zwrotem kosztów za wypłacone świadczenia. Kiedy sprawca wypadku powinien się obawiać? Kancelaria AIF Wrocław wyjaśnia w jakich sytuacjach ubezpieczyciel i UFG moga żądać zwrotu kosztów.

 

 Regres ubezpieczeniowy – kiedy sprawca zapłaci?

Sprawca wypadku poniesie odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania gdy:

  • prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających
  • prowadził pojazd pod wpływem alkoholu
  • uciekł z miejsca zdarzenia
  • nie posiadał ważnej polisy OC
  • nie posiadał prawo jazdy
  • szkoda została wyrządzona w sposób umyślny
  • pojazd, którym spowodował wypadek został pochodzi z przestępstwa

Wysokość regresu ubezpieczeniowego jest uzależniona od wyrządzonych szkód. W sytuacji, gdy sprawca nie miał ważnej polis OC obowiązek wypłaty odszkodowania po wypadku ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podmiot. Po wywiązaniu się z roszczeń odszkodowawczych przysługujących poszkodowanym zawsze wzywa do zapłaty sprawcę zdarzenia. UFG może żądać zwrotu kosztów odszkodowania powypadkowego też w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Gdy zostanie on ustalony przez policję również zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty uiszczonej na poczet poszkodowanych.

Regres ubezpieczeniowy – poważne konsekwencje dla sprawcy

Sprawcy wypadków, których sięgnął regres ubezpieczeniowy ponoszą bardzo dotkliwe konsekwencje. Zazwyczaj do zwrotu dla ubezpieczyciela lub UFG mają ok. 10 tys. zł. Jednak znane są przypadki, gdzie sprawca został zobowiązany do zwrotu za odszkodowania w wysokości nawet miliona złotych! Dlatego konsekwencje jakie niesie regres ubezpieczeniowy to dotkliwa kara dla każdego sprawcy. Wykupując stosowne ubezpieczenie odszkodowanie z oc sprawcy pokrywa wszelkie wyrządzone szkody. W przypadku braku polisy lub innych przesłanek wymienionych powyżej koszty uregulowania odszkodowania wypadkowego ponosi sprawca.

Czy regresu ubezpieczeniowy może być dziedziczony?

To największa bolączka dla rodziny zmarłego sprawcy, który zostaje zobowiązany do uregulowania zwrotu kosztów za odszkodowanie. Należy bezwzględnie podkreślić, że spadkobiercy nie dziedziczą regresu ubezpieczeniowego. W takiej sytuacjach odszkodowanie wypłaca podmiot zobowiązany czyli ubezpieczyciel lub UFG. Dlatego rodzina zmarłego sprawcy nie musi obawiać się kary finansowej.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej