Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym – sprawdź, jakie świadczenia przysługują członkom rodziny

odszkodowanie za śmierć członka rodzinyNagła śmierć bliskiej osoby to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć. W Kodeksie cywilnym znajdują się szczególne uregulowania dotyczące osób, które straciły bliskich w wypadkach komunikacyjnych. Wachlarz wymienionych świadczeń jest bardzo szeroki. Nie da się zaprzeczyć, że realną ochronę poszkodowani uzyskują w trybie odszkodowania OC z ubezpieczenia posiadacza pojazdu.

O jakie świadczenia mogą wystąpić bliscy po stracie członka rodziny w wypadku?

Katalog roszczeń odszkodowawczych przysługujących po stracie bliskiego w tragicznym wypadku komunikacyjnym jest bardzo szeroki. Poszkodowani mogą wystąpić do ubezpieczyciela o następujące świadczenia:

 • zobowiązanie do naprawienia szkody na podstawie art. 446§1 – osoba zobowiązana do naprawienia szkody powinna zwrócić koszty leczenia oraz pogrzebu osobie, która je poniosła. Bardzo ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na fakt, że koszty pogrzebu obejmują również cenę zakupu nagrobku,
 • tzw. renta alimentacyjna na podstawie art. 446§2 – osoby, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny mogą domagać się renty, obliczonej stosownie do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas trwania tego obowiązku. Osoby, które mogą żądać renty alimentacyjnej to żona oraz dzieci,
 • tzw. renta fakultatywna na podstawie art. 446§2 – renta fakultatywna to rozwiązanie bardzo podobne do renty alimentacyjnej, z różnicą, że mogą domagać się jej inne osoby bliskie niźli żona i dzieci, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, a przyznania takiej renty wymagają zasady słuszności,
 • odszkodowanie na podstawie art. 446§3 – najbliżsi członkowie mogą żądać odszkodowania z OC w przypadku, gdy w skutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 446§4 – najbliżsi członkowie rodziny mogą również domagać się odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę moralną.

Warto jest zauważyć, że żądanie o odszkodowanie nie wyklucza możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poszkodowany może otrzymać oba świadczenia.

Jak uzyskać należną rekompensatę po stracie bliskiego?

Rekompensata po stracie bliskiej osoby wypłacana jest przez ubezpieczyciela. O świadczenia można wnioskować samodzielnie lub z pomocą kancelarii. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno w ciągu 30 dni rozpatrzeć wniosek oraz wydać decyzję. Należy jednak zauważyć, że uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości może okazać się dość trudnym zadaniem. Często słyszy się o zaniżaniu odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe. Samodzielne dochodzenie roszczeń jest bardzo skomplikowane. Nawiązując współpracę z kancelarią AIF mają Państwo szanse na uzyskanie godnej rekompensaty. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji odszkodowawczych!

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej