Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Sprawca potrącenia pieszego zbiegł z miejsca zdarzenia. Co robić?

Intensywność ruchu na naszych drogach stale rośnie. Nie ma się czemu dziwić, bo w niejednej okolicy indywidualna motoryzacja jest to niestety jedyny sposób na zachowanie niezbędnej w codziennym życiu mobilności. Za kierownice pojazdów wsiadają jednak bardzo różni ludzie, toteż nie brakuje zachowań co najmniej zaskakujących i to nie tylko tych skutkujących powstaniem zagrożenia.

Nie zostaniesz z problemem sam

Pierwszą rzeczą, która jest niezbędna do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku, jest ustalenie jego personaliów i uzyskanie danych niezbędnych do zgłoszenia szkody u jego ubezpieczyciela. Sytuacja, w której jest to niemożliwe, gdyż czym prędzej się on oddalił, a nie znalazł się świadek zdolny pomóc w jego natychmiastowym zidentyfikowaniu, nie oznacza jednak, że ciężar poradzenia sobie ze skutkami zdarzenia będzie spoczywał wyłącznie na poszkodowanym. M.in. właśnie po to powołany został Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jeśli do zdarzenia doszło na terenie kraju, to właśnie do niego należy się zwrócić – robimy to wówczas za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego w swojej ofercie posiadającego polisy OC. Każde ma obowiązek nasze zgłoszenie przyjąć, przeprowadzić postępowanie likwidacyjne i przekazać niezbędne dane do UFG, który wydaje decyzję w ciągu 30 dni.

W ten sposób pokryte mogą zostać w pełni szkody osobowe. Majątkowe jedynie w przypadku poważniejszych zdarzeń, w których ktoś poniósł śmierć lub doznał rozstroju zdrowia na dłużej niż dwa tygodnie. Wypłacona kwota będzie wówczas jednak pomniejszona o równowartość trzystu euro. Ogranicza to ryzyko dla Funduszu na wypadek, gdyby sprawca pozostał nieznany i nie było wobec kogo wystąpić o regres.

Sprawcę zwykle tak czy inaczej czekają konsekwencje

Przyczyny ucieczek z miejsca zdarzenia mogą być różne – bywa, że są to nieodpowiedzialni młodzi kierowcy lub tacy, którzy z różnych przyczyn, np. nietrzeźwości czy braku ważnych uprawnień do kierowania pojazdem, chcą uniknąć udziału w jakichkolwiek czynnościach i ujawnienia swojego stanu. Nierzadko jednak, zwłaszcza dziś, w dobie rozrastających się systemów miejskiego monitoringu i powszechności wideorejestratorów, ustalenie sprawców okazuje się możliwe. Jeśli nastąpiło to po wypłacie odszkodowania, nie jest to troską poszkodowanego – roszczenie zwrotne wysuwa UFG. Gdy prowadził on cudzy pojazd, na właścicielu także spoczywa odpowiedzialność.

Jeśli posiada on polisę OC, jego ubezpieczyciel, gdy do niego zostanie skierowany wniosek odszkodowawczy, może wystąpić o regres – ucieczka z miejsca zdarzenia jest tu jedną z przesłanek, tak samo jak umyślne wyrządzenie szkody, brak uprawnień do kierowania, kradzież pojazdu czy znajdowanie się pod wpływem środków odurzających.

Oczywiście nie każda sytuacja, gdy sprawca się oddalił, jest ucieczką – musi istnieć zamiar uniknięcia odpowiedzialności, który nie zawsze można przypisać np. kierowcy manewrującemu większym pojazdem, nieświadomemu zaistniałej sytuacji. W każdy przypadku, gdy uzyskanie odszkodowania okazuje się problemem, warto zwrócić się o fachową pomoc. Kancelaria AIF zaprasza.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej