Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Świadczenie o jakie mogą ubiegać się poszkodowani w wypadkach

odszkodowanie z o sprawcyPrawo umożliwia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych dochodzenie wielu świadczeń. Katalog roszczeń odszkodowawczych jest bardzo rozbudowany i umożliwia poszkodowanym otrzymanie godnej rekompensaty pieniężnej. W poniższym artykule wyjaśnimy o jakie świadczenia mogą ubiegać się osoby, które doznały szkody w zdarzeniach drogowych.

 

Zawalcz o należną rekompensatę pieniężną

Osoby, które na skutek wypadku doznały szkody osobowej mają prawo do dochodzenia licznych świadczeń. Katalog roszczeń odszkodowawczych obejmuje:

 • zadośćuczynienie za krzywdę – to świadczenie jednorazowe, które jest próbą rekompensaty za doznane cierpienie psychiczne i fizyczne przez poszkodowanego. Podstawa prawna dochodzenia tego roszczenia to art. 445 k. c. i 444 k. c.
 • zwrot kosztów poniesionych na skutek wypadku – poszkodowani, którzy doznali szkody majątkowej na skutek wypadku mają prawo do dochodzenia m. in. zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, diety, dodatkowej opieki, transportu do placówek medycznych. Podstawa prawna to art. 444 § 1 k. c.
 • jednorazowe odszkodowanie – to świadczenie, które jest przyznawane poszkodowanym, którzy na skutek wypadku stali się inwalidami. Wypłata jednorazowego świadczenia ma umożliwić wykonywanie innego zawodu. Roszczenie to nazywa jest też kapitalizacją renty. Podstawa prawna dochodzenia tego świadczenia to art. 447 k. c.
 • renta uzupełniająca – świadczenie to ma na celu wyrównanie różnic powstałych na skutek wypadku w dochodach poszkodowanego. Świadczenia dochodzimy na podstawie art. 444 § 2 k. c.
 • zwrot utraconych zarobków – poszkodowani, którzy na skutek wypadku nie mogli pracować zarobkowo mają prawo do dochodzenia zwrotu utraconego dochodu na podstawie art. 361 k. c.
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – poszkodowany, który na skutek poniesionych obrażeń potrzebuje do poprawy stanu zdrowia dodatkowych środków pieniężnych ma prawo do dochodzenia renty. Świadczenie otrzymywane musi być spożytkowane na leczenie, rehabilitację, specjalistyczne odżywianie lub opiekę osób trzecich, jeśli jest ona niezbędna. Podstawa prawna dochodzenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb to art. 444 § 2 k. c.

Jak wystąpić o rekompensatę od ubezpieczyciela?

Zadośćuczynienie, odszkodowanie z OC sprawcy  i innych świadczeń poszkodowany może dochodzić składając do właściwego ubezpieczyciela wniosek odszkodowawczy. W dokumencie należy przedstawić wpływ wypadku na życie i psychikę, a także dołączyć dokumentację zgromadzoną w sprawie. Ubezpieczyciel ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie na rozpatrzenie sprawy. Poszkodowany nie musi samodzielnie borykać się z zakładem ubezpieczeń. Warto rozważyć współpracę z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą, gdyż specjaliści uzyskują zdecydowanie wyższe świadczenia odszkodowawcze, niż poszkodowani działający samodzielnie.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej