Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

W ile dni ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po wypadku?

odszkodowania3

Poszkodowani w wypadkach wiążą ogromne nadzieje z szybką wypłatą środków pieniężnych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Gotówka na koncie stanowi nie tylko rekompensatę za doznane obrażenia i krzywdę, ale daje też możliwość szybszego powrotu do życia sprzed wypadku. Mało roszczących posiada wiedzę w zakresie terminów likwidacji szkody. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości wyjaśnimy to w poniższym artykule.

Poznaj terminy ujęte w przepisach prawa

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z literą prawa mają 30 dni na wypłatę środków odszkodowawczych. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia, kiedy poszkodowany lub inny uprawniony do świadczeń złożył wniosek o odszkodowanie. Istnieje, jednak pewien wyjątek od tej zasady. W sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia w terminie 30 dni nie było możliwe ubezpieczyciel ma prawo wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia poczynienia potrzebnych ustaleń. Należy jednak podkreślić, że termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia złożenia wniosku odszkodowawczego. Oczywiście przedłużenie terminu wypłaty roszczeń musi być uzasadnione, ubezpieczyciel ma obowiązek używać do wyjaśnienie okoliczności sprawy wszystkich posiadanych możliwości technicznych i kadrowych. Innym wyłączeniem od zasady 30 dni jest sytuacja, gdy do ustalenia odpowiedzialności potrzebne jest przeprowadzenie postępowania karnego lub cywilnego. Opisane wyjątki zdarzają się, jednak stosunkowo rzadko, a ubezpieczyciel co do zasady kwestię likwidacji szkody rozwiązuje w ciągu 30 dni.

Czy poszkodowany zostanie powiadomiony o zwłoce?

Przepisy prawa zobowiązują Towarzystwo Ubezpieczeniowe do zawiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności wypłaty należnych świadczeń. Dodatkowo w dokumencie musi zawrzeć termin, kiedy zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie. Poszkodowany, który znalazł się w takiej sytuacji otrzymuje bezsporną część odszkodowania, która jest traktowana, jako zaliczka. Następnie po zakończeniu postępowania likwidacyjnego poszkodowany otrzymuje na piśmie informację, która może obejmować zgodę na wypłatę wskazanej kwoty, odmowę wypłaty roszczeń lub przyznanie świadczenia w innej wysokości, niż ta o którą wnioskował roszczący. Zawsze w piśmie będą zawarte okoliczności, podstawa prawna, a także przyczyny, które uzasadniają odmowę lub wypłatę tylko w części odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w dokumencie tym powinno też zawrzeć informację o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Jakie sankcje za nieuzasadnione opóźnienia w wypłacie odszkodowania?

Ubezpieczyciel, który w sposób nieuzasadniony opóźnia wypłatę odszkodowania daje możliwość poszkodowanemu zażądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia na mocy art. 481 § 1 k. c. Roszczący powinien też wysłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo ponaglające do wypłaty należnych roszczeń. W dokumencie tym należy też zawrzeć żądanie wypłaty odsetek. Poszkodowany ma możliwość skierowania oficjalnej skargi do Komisji Nadzoru Finansowego, organ ten ma możliwość ukarania ubezpieczyciela.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej