Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Wypadek na pasach? Możesz ubiegać się o odszkodowanie!

Wypadki drogowe z udziałem pieszych należą do najczęstszych wypadków jakie mają miejsce na polskich drogach. Dla poszkodowanego, który jest pieszym, potrącenie przez samochód jest szczególnie niebezpieczne – nawet niewielka prędkość auta może pozbawić pieszego zdrowia, a nawet życia. Z tego powodu, w sytuacji potrącenia przez samochód, przy wypłacie odszk odowania zastosowanie ma zasada ryzyka. Stanowi ona wzmożoną ochronę dla poszkodowanego, gdyż w momencie jej zastosowania nie ma większego znaczenia, czy wina leży po stronie kierowcy. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie wypłacone potrąconemu bez względu na to, czy można przypisać winę kierowcy. Jedyny wyjątek, gdzie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, stanowi sytuacja, w której winę w całości ponosi osoba przechodząca przez pasy. Nie każdy wie, że od 2021 roku obowiązują nowe przepisy, na mocy których piesi nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych podczas przechodzenia przez jezdnię. W przypadku gdy pieszy korzystał z telefonu komórkowego na pasach i został potrącony przez samochód, ubieganie się o odszkodowanie jest znacznie trudniejsze. Jednak jeżeli pieszy nie ponosi winy za ten wypadek i udowodni to w postępowaniu karnym, jest w stanie otrzymać odszkodowanie za potrącenie.

Odszkodowanie za potrącenie na pasach – jak postąpić po wypadku?

By móc dochodzić swoich praw oraz uzyskać odszkodowanie za potrącenie, pieszy powinien zadbać o swój interes. W tym celu powinien wezwać policję bądź zadbać o spisanie oświadczenia sprawcy o wypadku, z którego to będzie jasno wynikać, że ponosi odpowiedzialność za całą sytuację. Poszkodowany powinien zanotować sobie informacje takie jak: numer polisy ubezpieczeniowej, numer rejestracyjny, dane sprawcy, a także markę i model pojazdu. Ułatwia to późniejsze dochodzenie swoich praw u ubezpieczyciela, a także przed sądem.

W jaki sposób otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Człowiek w zderzeniu z samochodem ma naprawdę niewielkie szanse. W momencie, gdy dojdzie do potrącenia, każdy pieszy ma prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie u ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Warto wiedzieć, że sprawca ma obowiązek wskazać takie informacje. Drugą opcją na wykrycie ubezpieczyciela sprawcy jest skorzystanie z notatki policyjnej – zawarte w niej informacje dotyczące pojazdu, w tym również numer rejestracyjny, pozwolą poszkodowanemu na dowiedzenie się, do którego ubezpieczyciela musi się zgłosić. Zgłoszenie można kierować drogą mailową, telefoniczną lub w sposób tradycyjny. Najlepiej jest sprawdzić na stronie ubezpieczyciela, czy nie udostępnia specjalnego, elektronicznego formularza przez który możliwe jest zgłoszenie szkody.

Zgłoszenia można dokonać w dowolnym czasie. W sytuacji potrącenia pieszego i spowodowanego u niego obrażeń ciała lub śmierci, mamy do czynienia z przestępstwem – termin przedawnienia wynosi w tym przypadku 20 lat.

Ile wynosi odszkodowanie za potrącenie?

Wysokość odszkodowania jest ściśle uzależniona od wielkości poniesionych obrażeń. Im są one cięższe, a leczenie dłuższe, osoba poszkodowana może uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie. Warto wiedzieć, że odszkodowanie można uzyskać wyłącznie z powodu obrażeń zdiagnozowanych w trakcie leczenia powypadkowego. Zbagatelizowanie dolegliwości lub brak udania się do lekarza po wypadku skutkować może brakiem należnego za tą jednostkę uszkodzenia odszkodowania. Potrącenie na pasach może skutkować ogromnymi obrażeniami, które będą wymagały leczenia przez znacznie dłuższy czas – ich skutki mogą towarzyszyć do końca życia. W ramach polisy OC sprawcy zdarzenia, poszkodowany może starać się o:

  • odszkodowanie → którego zadaniem jest pokrycie kosztów leczenia, dojazdów do specjalistów, zniszczonego mienia oraz zwrotu za ewentualny, utracony dochód;

  • zadośćuczynienie → rekompensujące ból, cierpienie oraz urazy psychiczne, towarzyszące osobie poszkodowanej po wypadku;

  • renta → w przypadku gdy po wypadku utracona została możliwość wykonywania pracy zawodowej;

  • zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji → nierzadko poszkodowani są zmuszeni do korzystania z prywatnej opieki medycznej; w przypadku posiadania dokumentacji potwierdzającej takie wydatki, poszkodowany może starać się o jego zwrot;

  • zwrot kosztów przystosowania mieszkania → potrącenie jest w stanie spowodować trwałe kalectwo, w efekcie którego będzie zmuszony do dostosowania swojego otoczenia do nowej rzeczywistości, by w miarę możliwości poprawić swój komfort.

Wypadki z udziałem pieszych to jedne z najpoważniejszych zdarzeń drogowych. Wypłata odszkodowania jest wysoce zależna od szeregu czynników. Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku poważnych obrażeń ciała ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji medycznej i prawdopodobnie skieruje poszkodowanego również na komisję lekarską, w celu orzeczenia dotyczącego konkretnego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z powodu potrącenia na pasach, pomocnikiem może okazać się doświadczona kancelaria odszkodowawcza.

Jaka kwota odszkodowania za potrącenie na pasach ze skutkiem śmiertelnym?

Zdarzają się sytuacje, gdzie potrącenie na pasach kończy się śmiercią osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji, najbliżsi mogą domagać się od ubezpieczyciela uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej (gdy poszkodowany stanowił jednocześnie głównego żywiciela rodziny), a także zwrotu kosztów pogrzebu. W przypadku odszkodowań, bardzo wiele osób zastanawia się nad znaczeniem określenia, jakim są „najbliżsi członkowie rodziny”. W tym przypadku kodeks nie wskazuje pełnego katalogu osób najbliższych, przez co w doktrynie uznaje się, że chodzi o osoby, które ze zmarłym łączyła szczególnie bliska więź. Oznacza to, że o możliwości udzielenia zadośćuczynienia decydują faktyczne relacje, nie zaś stopień pokrewieństwa. Potwierdzeniem tego są liczne sytuacje, w których zadośćuczynienie było wypłacone konkubentowi, czyli osobie, która nie była formalnie związana ze zmarłym, jednak uchodziła za najbliższą.

Odszkodowanie za potrącenie a kwestia przyczynienia się pieszego do wypadku

Mimo tego, że kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka wobec pieszego potrąconego na pasach, zachowanie osoby przekraczającej jezdnię również analizowane jest pod kątem nieprawidłowości. Z tego powodu, jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do wystąpienia wypadku w jakikolwiek sposób, ubezpieczyciel może zmniejszyć przyznaje odszkodowanie o przyrzeczenie, które ustala się procentowo. Ubezpieczyciele szacują jego wysokość w oparciu o wcześniej ustaloną praktykę; czasem przyczynienie jest zawyżane, dlatego też zawsze warto skonsultować tę kwestię z odpowiednią kancelarią odszkodowawczą.

Kwestię przyczynienia dobrze jest omówić na przykładzie wymyślonej sytuacji:

Agnieszka przechodziła przez jezdnię w nieoznaczonym miejscu. Pech chciał, że w tym czasie została potrącona przez samochód, który poruszał się ze znaczną prędkością. Okazało się, że kierowca przekroczył prędkość, jednak zachowanie Agnieszki również było nieprawidłowe, co przyczyniło się do wypadku. W efekcie, ubezpieczyciel zasądził o przyczynieniu się Agnieszki do wypadku, obniżając przyznane jej odszkodowanie o 40%.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel jest w stanie odmówić pieszemu wypłaty odszkodowania?

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel jest w stanie całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. Odmowa może nastąpić w sytuacji, gdy poszkodowany okaże się wyłącznie winny. Jak odróżnić przyczynienie się do wypadku od całkowitej winy? Wyłączna wina może zostać stwierdzona wyłącznie wtedy, gdy zachowanie osoby poszkodowanej bezpośrednio spowodowało wypadek (było jego jedyną przyczyną). Chodzi tu o sytuacje, gdy kierowca nie naruszył żadnego przepisu – całe zdarzenie było zaś wynikiem nieprawidłowego zachowania pieszego.

Najlepiej opisać to następującym przykładem:

Agata prowadziła samochód, zachowując przy tym dozwoloną prędkość. Należycie obserwowała pole jazdy, jednak w pewnym momencie przed maskę samochodu wyskoczył jej nietrzeźwy mężczyzna. Kobieta nie miała najmniejszych szans na uniknięcie zderzenia.

Kancelaria odszkodowawcza – nieocenione wsparcie w zakresie ubezpieczeń

Potrącenie to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować. Osoby, które uległy tego typu wypadkowi bardzo często nie mają wystarczającej ilości siły oraz czasu na załatwienie wszelkich formalności – te zaś niekiedy mocno się przedłużają. Na szczęście, profesjonalne kancelarie odszkodowawcze, takie jak AIF Kancelaria, pomagają prowadzić sprawę od samego początku w taki sposób, by Klient mógł jak najszybciej uzyskać odszkodowanie, którego kwota będzie dla niego satysfakcjonująca. Ponad dziesięć lat stażu w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych czyni nas partnerem godnym zaufania. Konsultacja jest u nas bezpłatna, a rozliczenie przebiega na podstawie prowizji za efekt. Uległeś potrąceniu na pasach i chcesz walczyć o należyte odszkodowanie z powodu wypadku? Skontaktuj się z nami po darmową pomoc.

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Czym jest odszkodowanie za potrącenie?

Odszkodowanie za potrącenie stanowi świadczenie pieniężne, które przyznawane jest pieszym poszkodowanym w zderzeniach oraz wypadkach drogowych. Ważne, by pamiętać, że celem odszkodowania jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych. Dodatkowo, poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie i inne świadczenia przysługujące – na przykład rentę, w przypadku pozbawienia zdolności poszkodowanego do pracy.

#2 Czy odszkodowanie za potrącenie pieszego obejmuje kupno leków oraz sprzętów ortopedycznych?

Tak. W ramach wniosku, osoba poszkodowana może żądać pokrycia wydatków poniesionych z tytułu kupna leków oraz niezbędnych sprzętów ortopedycznych, które mają na celu przyspieszyć rekonwalescencję.

#3 Ile czasu należy czekać na wypłatę odszkodowania?

Dochodzenie świadczeń odszkodowawczych zazwyczaj trwa tak długo, jak trwa leczenie powypadkowe osoby poszkodowanej. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, musi on w ciągu 30 dni zająć konkretne stanowisko – przyznać świadczenia lub poinformować, co staje na przeszkodzie by je wypłacić.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej