Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie – jak uzyskać najwyższe stawki pieniężne?

zadośćuczynienie2Składając wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę roszczeń odszkodowawczych poszkodowany żywią nadzieję otrzymania pożądanego zastrzyku gotówki. Niestety nagminną praktyką wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżanie przyznawanych roszczeń odszkodowawczych. W takiej sytuacji jedyną szansą jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Jak jednak sporządzić taki dokument, by był skuteczny?

Nie odbieraj sobie szansy na wysokie zadośćuczynienie!

Towarzystwa Ubezpieczeniowe bazują na niewiedzy poszkodowanych i przyznają niskie świadczenia odszkodowawcze. Jest to szczególnie częsta praktyka przy dochodzeniu zadośćuczynienia. Świadczenie to ma charakter całkowicie uznaniowy. Nie znajdziemy w żadnych przepisach jednoznacznych wytycznych co do wysokości należnej stawki. Zadośćuczynienie ma jedynie pełnić funkcję swoistej rekompensaty za poniesiony ból i cierpienie. Skoro jednak nie możemy podeprzeć się o konkretne przepisy, rachunki i dokumenty ubezpieczyciel ma idealną sposobność, by zaniżyć roszczenie lub całkowicie odmówić jego zapłaty. Nie warto jednak załamywać rąk, jeśli uważasz, że otrzymana decyzja opiewa na zbyt małą kwotę wnieś skuteczne odwołanie od decyzji. Droga do wysokiego zadośćuczynienia nie jest jeszcze zamknięta. Masz jeszcze dwie możliwości na dalsze dochodzenie należnych roszczeń. W celu odwołania się od decyzji ubezpieczyciela należny wnieść pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bardzo często po otrzymaniu takiego dokumentu ubezpieczyciel podwyższa przyznane zadośćuczynienie.

Poznaj elementy odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Składając wniosek do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o ponowne rozpatrzenie sprawy nie należy zapominać o pewnych istotnych elementach. W naszym dokumencie nie może zabraknąć:

  • danych poszkodowanego (imię, nazwisko, adres)

  • miejsca i daty sporządzenia odwołania

  • nazwy Towarzystwa Ubezpieczeniowego

  • numeru szkody i polisy

  • uzasadnienia

  • podpisu

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu odwołania? Dokładnego uargumentowanie dlaczego odwołujemy się od decyzji ubezpieczyciela. We wniosku należny rzetelnie wyjaśnić dlaczego jesteśmy niezadowoleni z przyznanej kwoty. Bezwzględnie musimy też podać kwotę dochodzonego roszczenia i numer konta bankowego, na który należy skierować należne środki pieniężne.

Odwołanie nie okazało się skuteczne? Skieruj sprawę do sądu!

W ramach zadośćuczynienia poszkodowani dochodzą zawsze znacznych kwot pieniężnych. Dlatego w sytuacjach, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty godnych środków pieniężnych nie warto poprzestawać na negocjacjach. Jeśli odwołanie nie przyniosło oczekiwanego efektu warto skierować sprawę na etap postępowania sądowego. Obserwując bieżące orzecznictwo możemy zaobserwować, że przemawia ono na korzyść poszkodowanych. Nie bójmy się postępowania sądowego, wysokie zadośćuczynienie po wypadku jest Ci należne.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej