Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

zadośćuczynienie za śmierćZadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Wypadki komunikacyjne na dobre wpisały się w codzienny pośpiech na polskich drogach. Niestety wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Nagła śmierć członka rodziny to niezwykle traumatyczne wydarzenie, które odmienia dotychczasowe życie. Warto podkreślić, że bliskim zmarłego należy się wysoka rekompensata za poniesione straty.

 

Odszkodowanie za śmierć, a więzi emocjonalne

O wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie mają szansę zawalczyć bliscy osoby zmarłej, która nie była sprawcą tragicznego zdarzenia. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty roszczeń jest ubezpieczyciel, który wypłaca określone świadczenia w ramach polisy OC. W sytuacjach, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnego OC obowiązek wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowanie przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Roszczenia odszkodowawcze są należne najbliższym osoby zmarłej. Należy jednak podkreślić, że więzy rodzinne nie przesądzają o wypłacie odszkodowania. Kluczowe znaczenie ma więź emocjonalna pomiędzy osobą roszczącą, a zmarłym. Dlatego o odszkodowanie mogą ubiegać się też osoby nie związane z poszkodowanym „więzami krwi” m. in. przyrodnie rodzeństwo, macocha, konkubent.

 Roszczenia odszkodowawcze-podstawa prawna

Kodeks Cywilny uregulował kwestię roszczeń odszkodowawczych, które przysługują najbliższym zmarłego, a wśród nich możemy wymienić:

 • Zwrot kosztów pogrzebu – rodzina zmarłego ma prawo do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z pochówkiem. Jest to roszczenie niezależne od zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Samo pojęcie kosztów pogrzebu jest bardzo szeroko rozumiane, dlatego rodzina ma prawo wnieść o zwrot kosztów za zakup trumny, wieńców, miejsca na cmentarzu, przewozu zwłok, postawienia nagrobka, a także organizacji stypy. Roszczenie to obejmuje wszystkie wydatki typowe dla danego wyznania i środowiska.
 • Odszkodowanie – podstawą prawną jest art. 446§ 3 Kodeksu Cywilnego – bliscy zmarłego w sytuacji pogorszenia sytuacji życiowej na skutek tragicznego zdarzenia mogą dochodzić odszkodowania. Konieczne jest udowodnienie jaki wpływ miał wypadek na obecną sytuację finansową i bytową rodziny. Na odszkodowanie mogą zazwyczaj liczyć dzieci i współmałżonek zmarłego. W sytuacjach, gdy zmarły pomagał finansowo np. swoim rodzicom i oni mogą zabiegać o wypłatę stosownego odszkodowania.
 • Renta – art. 446 § 2 Kodeksu Cywilnego – najbliższa rodzina zmarłego może dochodzić od sprawcy wypadku renty. Wysokość tego świadczenia cyklicznego obliczana jest z uwzględnieniem potrzeb osoby roszczącej, a także jej możliwości zarobkowych.
 • Zadośćuczynienie za śmierć – podstawa prawna – nowelizacja Kodeksu Cywilnego z dnia 30 maja 2008 roku – roszczenie to ma na celu próbę zrekompensowania osobie roszczącej cierpienia na skutek straty osoby bliskiej. Zadośćuczynienie ma formą całkowicie uznaniową, dlatego jest najtrudniejsze do oceny. Jego wysokość uzależniona jest od więzi emocjonalnej i wpływu na dalsze życie. Niemierzalny charakter zadośćuczynienia sprawia, że wysokość uzyskiwanych roszczeń w przypadku braku solidnej argumentacji i znajomości orzecznictwa ulega drastycznemu zaniżeniu. Nasza praktyka pokazuje, że kancelaria prawna może uzyskać nawet do 60% wyższe odszkodowanie. AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanie za śmierć wynoszące od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy!
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej