Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Jak uzyskać odszkodowanie za złamany obojczyk? Skorzystaj z wiedzy ekspertów

Podczas wypadków i kolizji drogowych może dojść do wielu poważnych obrażeń ciała, które uniemożliwiają prowadzenie dotychczasowego stylu życia. Wśród najpopularniejszych wymienia się uszkodzenie kręgosłupa szyjnego określanego, jako uraz smagnięcia biczem, a także złamanie obojczyka, które będzie tematem naszego dzisiejszego wpisu. Nieco bardziej przybliżymy Ci kwestie prawne związanie z odszkodowaniem. Sprawdź, jak je uzyskać i ile wynosi rekompensata. Zapraszamy do czytania!

Złamanie obojczyka, czyli bolesny uraz zmniejszający komfort życia

Jak się okazuje, nawet z pozoru niegroźna kolizja drogowa może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. W wielu przypadkach dolegliwości bólowe zauważalne są dopiero po pewnym czasie, kiedy spadnie poziom adrenaliny. Do złamania obojczyka dochodzi podczas silnego zderzenia z innym pojazdem. Cała siła uderzenia skupia się na kości obojczykowej, doprowadzając do przerwania jej ciągłości. Złamanie obojczyka wiąże się z unieruchomieniem kończyny na okres nawet 6 tygodni – czas zależy od szybkości i poprawności zrastania kości. Co więcej, w niektórych przypadkach może dojść do komplikacji wymagających odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Warto również dodać, że z pozoru mało inwazyjne złamanie obojczyka niekiedy może przyjąć nieco poważniejszą postać. Mowa tutaj o uszkodzeniach naczyń tętniczych oraz przemieszczeniach poszczególnych elementów kostnych. W tego typu sytuacjach konieczna jest interwencja chirurga.

Złamany obojczyk, a odszkodowanie – zobacz, co Ci przysługuje

Każdemu poszkodowanemu, u którego wynikiem wypadku jest złamanie obojczyka, przysługuje godna rekompensata pozwalająca pokryć wszystkie odniesione szkody. Odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy. To jednak niejedyne świadczenie pieniężne, o jakie można się starać. Jeśli poszkodowany posiadał prywatną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to również może starać się o wypłatę odpowiednie wysokiej kwoty. Tak jak wspominaliśmy, jeśli złamanie obojczyka niesie za sobą konieczność rozpoczęcia rehabilitacji pomagających w powrocie do normalnego życia, poszkodowanemu przysługują również świadczenia rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się, co obejmuje odszkodowanie za złamany obojczyk z OC sprawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawca wypadku jest pociągnięty do odpowiedzialności i to właśnie na nim spoczywa obowiązek pokrycia wszystkich szkód, jakie odniósł poszkodowany. W związku z tym odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC uwzględnia takie elementy jak m.in. zadośćuczynienie, czyli rekompensatę pokrywającą szkody natury psychicznej. Dodatkowo świadczenia pieniężne powinny stanowić zwrot poniesionych kosztów na leczenie, rehabilitację, dojazdy do placówek medycznych, zakup leków itp. Wielu osobom wydaje się, że uzyskanie odszkodowania to jedynie formalność. Warto jednak zaznaczyć, że niekiedy wiąże się ono z pewnymi komplikacjami. O tym, na co trzeba się przygotować i o jakich aspektach pamiętać dowiesz się z dalszej części artykułu.

Złamanie obojczyka – odszkodowanie ma swój termin! Nie przegap go

We wszystkich sprawach prawnych, w tym także tych o odszkodowanie za złamany obojczyk duże znaczenie ma szybkość podejmowanych działań. Czas nie działa na korzyść poszkodowanego. Im później podejmiesz odpowiednie kroki, tym bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, że kwota rekompensaty może zostać zaniżona. Przejdźmy zatem do wskazania terminów, jakie zostały ujęte w przepisach prawnych, a dokładniej mówiąc art. 442 kodeksu cywilnego. Jeśli zaistniała sytuacja określana jest jako wykroczenie to czas, w jakim dochodzi do przedawnienia, wynosi 3 lata od chwili, w której poszkodowany uzyskał informacje odnośnie sprawcy wypadku i co najważniejsze, nie może być dłuższy niż 10 lat. Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy wypadek zostanie określony, jako popełnienie przestępstwa. Okres przedawnienia dla odszkodowania z OC wynosi aż 20 lat. Ostatni przypadek dotyczy osób niepełnoletnich, które stały się poszkodowanymi. Czas, w jakim należy starać się o rekompensatę, nie może być krótszy niż 2 lata od uzyskania dorosłości.

Warto jednak zaznaczyć, że chcąc uzyskać odszkodowanie za złamanie obojczyka, odpowiednie działania prawne należy rozpocząć możliwie jak najszybciej. Zwlekanie utrudni całe postępowanie, a także może negatywnie wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela.

Jak uzyskać odszkodowanie za złamany obojczyk? Zadbaj o wszystkie dokumenty

Bez wątpienia w sprawach o uzyskanie rekompensujących świadczeń pieniężnych priorytetową rolę odgrywa kompletna dokumentacja. Przeoczenie choćby jednego rachunku wskazującego na poniesione koszty wpłynie na wypłacenie niższego odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zapamiętaj jedną kluczową zasadę – w sprawach odszkodowawczych każdy nawet najmniejszy szczegół ma znaczenie! Wśród podstawowych dokumentów, o jakie bez wątpienia musisz zadbać, wymienia się m.in.:

  • kompletną dokumentację lekarską – należy przedstawić całą historię, zaczynając od przyjęcia do szpitala, a na wypisie kończąc; co więcej, należy tutaj również uwzględnić wszystkie otrzymane skierowania oraz zwolnienia,

  • faktury i rachunki wskazujące na koszty podjętego leczenia, a także związane z dojazdami do poszczególnych placówek medycznych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla niektórych osób złamanie obojczyka może wiązać się z trudnym przeżyciem emocjonalnym. Głównie zauważalne to może być wśród młodych osób, które w wyniku obrażenia nie mogą uprawiać aktywności fizycznej, a także świadczyć pracy zarobkowej. W takich przypadkach warto do skompletowanych dokumentów dołączyć również wydane opinie psychologiczne wskazujące na obniżony stan komfortu psychicznego.

Jak wysokie odszkodowanie za złamanie obojczyka? Specjaliści zwracają uwagę na kilka kwestii

Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że sprawy o odszkodowanie za złamany obojczyk mają charakter indywidualny. Nie warto sugerować się kwotami uzyskanymi przez inne osoby, ponieważ rozpiętość granic, w jakich mieszczą się kwoty, jest dosyć szeroka. Jednym z czynników, jaki jest brany pod uwagę, jest wiek poszkodowanego. Nie bez znaczenia jest również wykonywana profesja zawodowa. W niektórych przypadkach odniesione obrażenie mogą znacząco utrudnić lub całkowicie uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Tak jak wyżej wspominaliśmy, zdarzają się osoby, u których złamanie obojczyka niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne odbijające się na jakości prowadzonego stylu życia. Ten aspekt również ma znaczący wpływ na wysokość przyznanej kwoty. Nie można pominąć sposobu leczenia, a także czasu rehabilitacji. Ostatnim elementem, który ma kluczowe znaczenie dla przyznanego odszkodowania, jest sprawdzenie, czy poszkodowany jest osobą prawo, czy leworęczną.

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel obniżył odszkodowanie za złamany obojczyk?

Nie zawsze towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają satysfakcjonującą kwotę odszkodowania. Zdarza się, że nie jest ona w stanie w pełni pokryć wszystkich poniesionych kosztów. Polskie prawo przewiduje możliwość złożenia odwołania. Warto jednak, aby w tym celu skorzystać z pomocy, jaką oferuje kancelaria odszkodowawcza. Adwokaci zajmą się dokładnym przeanalizowaniem całego zdarzenia oraz zebranej dokumentacji. Wskażą, co warto poprawić, a także pomogą w napisaniu prawidłowego odwołania i uzasadnienia decyzji. Musisz mieć świadomość, że nieraz warto zdecydować się na przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem. Rozmowa zainicjowana przez mediatora pomoże znaleźć kompromis zadowalający obie strony. Jeśli chcesz dowiedzieć się w tym temacie jeszcze więcej, to nasi adwokaci z AIF Kancelarii są do Twojej dyspozycji. Wszyscy poszkodowani ubiegający się o świadczenia pieniężne mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji. Pamiętaj, że z pomocą wykwalifikowanych specjalistów zwiększasz swoją szansę na godne odszkodowanie za złamanie obojczyka! Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

ZŁAMANY OBOJCZYK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

#1. Czy jeśli odszkodowanie za złamanie obojczyka jest za niskie, należy udać się do sądu?

Nie jest to konieczne! Tak jak pisaliśmy w artykule, w wielu przypadkach w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania pomaga przeprowadzenie negocjacji opartych na zastosowaniu właściwych technik i przekazaniu przekonujących argumentów.

#2. Czy za złamany obojczyk przysługuje renta?

Tak, w przypadkach, kiedy odniesione obrażenia uniemożliwiają świadczenie dotychczasowych obowiązków zawodowych. Poszkodowany może uzyskać rentę za utratę zdolności do pracy.

#3. Jak długo muszę czekać na odszkodowanie za złamanie obojczyka?

Nasi adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu świadczeń pieniężnych dołożą wszelkich starań, aby satysfakcjonujące odszkodowanie za złamany obojczyk zostało wydane maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia niezbędnych dokumentów!

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej