Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Zwrot kosztów pogrzebu. Co może obejmować?

Nagła śmierć w wypadku to to sytuacja trudna dla osób najbliższych pod wieloma względami. Nie sposób być na nią przygotowanym, także pod względem finansowym, czego wymaga przecież godny pochówek. Prawo stanowi jednak, że zadaniem zobowiązanego do naprawienia szkody jest także pokrycie związanych z tym kosztów. Co to oznacza w praktyce i jakie wydatki są w tym zakresie uzasadnione?

Możesz liczyć na zwrot wszystkich wydatków

Nie ma znaczenia, czy śmierć nastąpi na miejscu zdarzenia, czy też później, po długotrwałym nawet leczeniu. Odszkodowanie ma pokryć wszystkie koszty zaistniałe w związku przyczynowo-skutkowym z wypadkiem, toteż jeśli zgon następuje na skutek doznanych w nim obrażeń, każdy udokumentowany wydatek musi być nim objęty.

Przede wszystkim jest to więc zakup trumny, transport zwłok, odzieży żałobnej, postawienie nagrobka, przybranie grobu kwiatami i wieńcami, a także nabycie miejsca na cmentarzu. Jak wskazuje dotychczasowe orzecznictwo, obowiązek zwrotu kosztów obejmuje także te wydatki, które wynikają z powszechnie przyjętych w danym środowisku zwyczajów – może to być więc także np. poczęstunek dla uczestników pogrzebu, aczkolwiek jego wartość musi być utrzymana w rozsądnych granicach, a więc nie wykraczać poza jeden zasadniczy posiłek.

Krąg osób uprawnionych do uzyskania zwrotu jest dość szeroki i obejmuje wszystkich, którzy faktycznie ponieśli w związku przygotowaniem pogrzebu koszty – stopień pokrewieństwa nie jest tutaj czynnikiem decydującym, więc nie musi to być najbliższa rodzina. Równie dobrze może to być np. dowolna instytucja czy stowarzyszenie, jeśli w danym przypadku to ono wzięło na siebie ciężar organizacji.

Wątpliwości może niekiedy budzić kwestia nagrobka – wszak bywają mniej i bardziej okazałe, a co za tym idzie, kosztowne. Tutaj granicę stanowi poziom wydatków, jakie normalnie są w podobnych przypadkach przyjęte. Forma możliwego do sfinansowania z ubezpieczenia nagrobka zmienia się więc tylko wraz powszechnie istniejącymi trendami, a więc oprócz cementowych zaczęto w pewnym momencie akceptować granitowe. Szczególne upodobania, jakie mogą w tym zakresie mieć bliscy zmarłego czy inne osoby organizujące pogrzeb, nie stanowią podstawy do zaaprobowania wzrostu związanych z tym kosztów.

Skutecznie zadbaj o własny interes

W wielu przypadkach okazywało się, że towarzystwa ubezpieczeniowe w imieniu sprawców wypadków odpowiedzialne za pokrycie kosztów pogrzebu niechętnie wywiązywały się z tego obowiązku. Niekiedy ich pracownicy wskazywali, że skoro bliscy ofiary otrzymali zasiłek pogrzebowy z ZUS, ubezpieczyciel zwolniony jest z obowiązku pokrywania wydatków, jeśli wspomniane świadczenie było wystarczające, w innych wypadkach pomniejszali wypłacane kwoty o jego wartość. Takie postępowanie nie ma jednak uzasadnienia i jest sprzeczne z prawem. Zasiłek pogrzebowy jest bowiem narzędziem zabezpieczenia społecznego, nie jest w żaden sposób uzależniony od tego, czy ktokolwiek jest odpowiedzialny za daną śmierć, nie można więc świadczeń tych łączyć, na co wskazuje zresztą orzecznictwo.

Kancelaria AIF udziela skutecznej pomocy w każdym przypadku, gdy dojdzie do zaniżenia ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej