Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Czy odszkodowanie z polisy wchodzi do spadku?

Czy odszkodowanie z polisy wchodzi do spadku? Odszkodowanie z polisy nie wchodzi do spadku, co oznacza, że jeśli uprawnionym do świadczenia ubezpieczeniowego wskaznym przez ubezpieczonego na wypadek śmierci nie jest spadkobierca a osoba trzecia, spadkobierca nie ma roszczeń wobec uprawnionego z tytułu uzyskanej sumy ubezpieczenia  – podstawa prawna art. 831 par. 3 KC.

Art. 831 Kodeksu cywilnego. § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.
§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.
§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.
§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

 • Uprawnionym nie musi być spadkobierca ustawowy jak i testamentowy, może nim być osoba trzecia.
 • Z chwilą smierci osoba wskazana przez ubezpieczonego ma prawo wystapić do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty.
 • Uprawnionym może byc nasciturus, czyli dziecko poczete a nienarodzone pod warunkiem, że urodzi się żywe (art. 927 par. 2 KC).

Autorem opracowania jest

Sylwia Gładysz

Prokurent AIF Kancelaria

Aplikantka Radcowska w Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej