Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Z AIF KANCELARIA WYWALCZYSZ ODSZKODOWANIE NAWET ZA GRANICĄ, m.in. w Czechach, Słowacji, Anglii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Norwegii i Szwecji

Odszkodowania za granicąWszyscy chcielibyśmy uniknąć wypadków komunikacyjnych, chorób lub innych nieszczęść, szczególnie jeśli przytrafią się nam poza granicami kraju. Jednak każdego dnia na zagranicznych drogach dochodzi do licznych stłuczek i wypadków z udziałem Polaków. Wielu z nich wciąż nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń i zarzuca ubieganie się o należne im odszkodowanie z uwagi na nieznajomość obcego języka, obyczajów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. W rezultacie wracają zrezygnowani do kraju i nie podejmują próby walki o to, co im się należy. Tak nie musi być. Dzięki AIF Kancelarii poszkodowani w wypadkach drogowych, również tych, które miały miejsce poza granicami Polski, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowania adekwatne do poniesionych szkód.

Ubiegając się należne świadczenia należy pamiętać o terminie przedawnienia swoich roszczeń oraz sporządzeniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji z wypadku oraz z jego następstw. Niezbędny jest protokół powypadkowy sporządzony przez Policję, cenne mogą okazać się zeznania świadków, oświadczenie sprawy oraz dokumentacja medyczna w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.

Pokrzywdzony może ubiegać się od zagranicznego ubezpieczyciela, podobnie jak w Polsce, o zadośćuczynienie szkód moralnych, odszkodowanie z tytułu utraconej wartości pojazdu i utraconego dochodu oraz z tytułu tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych. Nie zapominajmy o kosztach pomocy osób trzecich, kosztach leczenia, dojazdów, zniszczenia odzieży lub bagażu. W najtragiczniejszych wypadkach rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej. Należy pamiętać, że prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje kierowcy, który poniósł w wyniku wypadku straty materialne oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu, a także pasażerom, który ucierpieli w wyniku zdarzenia. Dlatego nie warto rezygnować z dochodzenia swojego prawa do wynagrodzenia doznanej szkody, a w sytuacjach wyjątkowych powinno się rozważyć wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową.

Niestety, nadal wiele osób twierdzi, że ponieważ wypadki bywają nieuniknione, a szkody przez nie wywołane są oczywistą koleją rzeczy, domaganie się odszkodowania jest niepotrzebne. Czasem porzucają oni walkę o świadczenia po pierwszych negatywnych odpowiedziach otrzymanych od ubezpieczycieli, a widmo dalszego udowadniania swoich racji skutecznie zniechęca ich do ponownego ubiegania się o zadośćuczynienie. AIF Kancelaria uważa jednak, że żaden z poszkodowanych nie powinien cierpieć w wyniku czyjegoś zaniedbania.

Mec. Rafał Ptak Profesjonalista FORBSA 2012– Fakt uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym nie może w żaden sposób pogorszyć sytuacji finansowej pokrzywdzonego, a wszelkie straty, które poniósł powinny być mu zrekompensowane. Dlatego AIF Kancelaria dąży do zmaksymalizowania wielkości odszkodowania i dokłada wszelkiej troski, by proces starania się o nie był jak najkrótszy i najmniej stresujący dla Klienta – mówi radca prawny ściśle współpracujący z AIF Kancelarią, mecenas Pan Rafał Ptak. Wielką zaletą jest również bieżące informowanie o najważniejszych czynnościach podjętych w toku postępowania oraz możliwość monitorowania działań prawników poprzez stronę internetową AIF Kancelarii. Wszystkie te zalety, połączone z doświadczeniem i otwarciem na potrzeby Klienta, gwarantują jak najwyższy poziom usług.

Kolejne wygrane w sprawach o odszkodowanie pokazują, że AIF Kancelaria skutecznie uzyskuje należne klientom rekompensaty nie tylko w przypadku wypadków komunikacyjnych w Polsce, ale również poza granicami kraju, m.in. w Czechach, Słowacji, Anglii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Norwegii i Szwecji. Kompleksowe wsparcie polega na ocenie prawnej danego zdarzenia, opracowaniu roszczenia o wypłatę odszkodowania i prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem. Warto zaufać AIF Kancelarii, gdy przydarzy nam się nieszczęście, nawet za granicą.

Autor:

Paulina Milka

Specjalista

czytaj też:

AIF KANCELARIA WYWALCZYŁA ODSZKODOWANIE W BELGII

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej