Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Masz wątpliwości czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź

Wymiana części na noweJeżeli nie masz pewności, czy należy się Tobie odszkodowanie, przedstawiamy listę sytuacji w których firma ubezpieczeniowa wypłaci roszczenie.

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego jako pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca pojazdu mechanicznego i nie ponosisz wyłącznej winy za wypadek, a także pasażerem, nawet jako podróżny w pojeździe sprawcy

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku w rolnictwie, przebywając w gospodarstwie rolnym doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku powstałego wskutek nienależytego odśnieżenia drogi czy chodnika, ubytku w nawierzchni drogi oraz in. zaniedbań

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku przy pracy jako zatrudniony, który doznał szkody podczas wykonywania pracy oraz jeśli nie ponosisz wyłącznej winy za wypadek

Czy należy się odszkodowanieNALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeśli w wyniku błędu lub zaniedbania w sztuce lekarskiej, utraciłeś zdrowie lub ktoś Twoich bliskich życie.

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeśli doznałeś szkody, w związku z wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia; jeśli nie nastąpiło to wskutek siły wyższej lub z wyłącznej Twojej winy.

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!

Jeśli doznałeś szkody wskutek zawalenia się budowli lub oderwania się jej części; wyjątek – jeżeli nie jesteś posiadaczem budowli i nie można przypisać Ci braku jej utrzymania w należytym stanie lub wady w budowie.

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego najbliższego zmarłego wskutek w/w zdarzeń

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania, posiadasz własną polisę NNW lub ubezpieczenie na życie.

 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej