Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne.

Szpital, przychodnia, której pracownicy popełnili błąd medyczny lub zaniedbanie medyczne odpowiadają przed pacjentem lub jego rodziną z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne należą się z tytułu zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci pacjenta.

Aktualna regulacja prawna dotycząca dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego od szpitala znajduje się w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

Przykładowy katalog zdarzeń medycznych, w których pacjent doznał szkody medycznej to m.in:

– zakażenie szpitalne (np. wirusem żółtaczki HBV)

– błędy popełnione przy porodzie

– nierozpoznanie lub zbagatelizowanie objawy zawału mięśnia sercowego lub udaru

– uszkodzenia ciała podczas operacji tarczycy

– pozostawienie ciała obcego po zabiegu chirurgicznym

– uszkodzenie stawów żuchwowo – skroniowych przy protetyce stomatologicznej.

Szacuje się, ze rocznie jest popełnianych ok. 840 000 błędów i pomyłek medycznych.

Przy czym nie wszystkie działania lekarzy są wynikiem błędu lekarskiego lub zaniedbania medycznego. Za błąd nie uznaje się normalnych, możliwych do wystąpienia następstw leczenia, które stanowią ryzyko zastosowania określonej metody leczenia.

Od 01.01.2012 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające pacjentom uproszczone dochodzenie rekompensaty pieniężnej za szkody medyczne, będące efektem pomyłek, błędu, niedbalstwa lekarza lub personelu medycznego na drodze pozasądowej przed wojewódzką komisją Jest to ścieżka uproszczona i przypomina działanie sądów polubownych.

Maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia w odniesieniu do jednego pacjenta wynosi w przypadku:

– zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta: 100.000,00 zł

– śmierci pacjenta: 300.000,00 zł.

Są to kwoty maksymalne, czyli jeśli pacjent chce dochodzić wyżej kwoty rekompensaty pieniężnej powinien złożyć pozew do sądu, jednak wówczas musi liczyć się ze zdecydowanie wyższymi kosztami sądowymi i dłuższym terminem rozpoznania sprawy, który może trwać lata a nie miesiące.

Na podstawie artykułu: „Pozasądowe odszkodowanie za błąd medyczny w trzy miesiące”

Opublikowane w portalu: www.i-kancelaria.pl przez autorkę: Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej