Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne mają zabezpieczać właścicieli samochodów, sprawców wypadków i kolizji oraz poszkodowanych przed konsekwencjami zdarzeń z udziałem pojazdów.

Ubezpieczenia te chronią nie tylko w przypadku szkód majątkowych, jak zniszczenie pojazdu, ale przede wszystkim zabezpieczają wszystkie strony przed coraz większymi odszkodowaniami z tytułu ubytku na zdrowiu i zadośćuczynienia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie to ma charakter obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152). Posiadacz pojazdu powinien zawrzeć ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji. Niezastosowanie się do wspomnianych przepisów wiąże się z określonymi karami finansowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) jest zawierane obligatoryjnie przy zawieraniu polisy OC.

Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC).

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które obejmuje przede wszystkim następujące zdarzenia:
– kradzież pojazdu lub jego elementów,
– uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu wskutek :
a. zderzenia pojazdu z osobami , przedmiotami lub zwierzętami ,
b. działania osób trzecich,
c. działania sił przyrody i innych zdarzeń losowych (powódź, huragan, pożar itd.).

W zależności od potrzeb lub wewnętrznej regulacji firmy ubezpieczeniowej zakres omawianego ubezpieczenia ograniczać się może do terytorium Polski lub obejmować będzie szkody wyrządzone na terytorium R.P oraz powstanie poza jej granicami. Zwracamy uwagę na konieczność wyposażenia pojazdów w odpowiednie urządzenia zabezpieczające je przed kradzieżą, co przewidują ogólne warunki ubezpieczeń wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW).

Ubezpieczenie to przewiduje finansową rekompensatę ze strony zakładu ubezpieczeń w przypadku doznania przez kogokolwiek z jadących pojazdem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie Assistance w ruchu krajowym.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią czy kradzieżą pojazdu zaistniałymi na terenie Polski. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe przewidują pomoc techniczną związaną z wypadkiem samochodowym w ramach ubezpieczenia AC lub OC.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej