Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Na ulicach polskich miast panuje coraz większy ruch. Kierowcy spieszą się, łamią ograniczenia prędkości i nie biorą pod uwagę złych warunków pogodowych. W takich sytuacjach nie trudno o wypadek drogowy, który może być tragiczny w skutkach. Jego konsekwencją jest nie tylko zniszczone auto, ale przede wszystkim ogromne cierpienie fizyczne i rozległe obrażenia oraz urazy, których następstwa mogą ciągnąć się latami.

Uszkodzenie słuchu

AIF Kancelaria odszkodowanieKlient AIF Kancelarii w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego nie był sprawcą, odniósł poważne obrażenia głowy i karku, ale przede wszystkim doznał głębokiego uszkodzenia słuchu spowodowanego wybuchem kurtyn powietrznych w samochodzie. W wyniku tego zdarzenia do tej pory boryka się z postępującą głuchotą i był zmuszony zakupić aparat słuchowy. Jednak cierpienia fizyczne i psychiczne oraz nakłady finansowe związane z leczeniem, które musiał ponieść, zostały wycenione przez towarzystwo ubezpieczeniowe na wyjątkowo niską i całkowicie nieadekwatną kwotę. Sfrustrowany klient próbował samodzielnie uzyskać od ubezpieczyciela należną sumę, która zrekompensowałaby jego krzywdę, jednak kolejne pisma i odwołania nie przynosiły zamierzonego efektu. Ubezpieczyciel wypłacił kilka niewielkich kwot, które w sumie nie pozwoliły nawet na zakup aparatu na dwoje uszu, nie wspominając o zadośćuczynieniu krzywd emocjonalnych.

AIF Kancelaria odszkodowanieUbezpieczyciel wycenił uszczerbek naszego Klienta tylko na 5 %, tymczasem lekarz specjalista na 30 %. AIF Kancelaria wystosowała więc do ubezpieczyciela roszczenie na kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych. To zdecydowanie więcej niż zaproponował ubezpieczyciel, ale tylko taka kwota może w pełni zrekompensować krzywdę Klienta, pokryje koszty aparatu słuchowego i zakupu leków oraz stanowi całkowite odszkodowanie za prawdziwy rozmiar uszczerbku na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Sprawa trafiła do sądu, a co najważniejsze, AIF Kancelaria pokryła koszty tego postępowania.

Uraz kręgosłupa

AIF KancelariaW wypadku samochodowym spowodowanym niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami został poszkodowany jeden z Klientów AIF Kancelarii. Doznał on urazu kręgosłupa, stłuczenia klatki piersiowej i żeber, w wyniku czego musiał nosić kołnierz ortopedyczny oraz poddać się zabiegom fizjoterapeutycznym. Mimo młodego wieku poszkodowanego, rehabilitacja odniosła niewielki skutek i pokrzywdzony nadal odczuwał bóle karku, miał ograniczoną ruchomość szyi i musiał prowadzić bardzo oszczędzający tryb życia. Odczuwane dolegliwości utrudniały mu codzienne funkcjonowanie, negatywnie wpływały na jego samopoczucie i ogólny stan psychiczny, tym bardziej, że utrzymywały się przez kilka miesięcy.

Ubezpieczyciel naszego Klienta wypłacił mu jedynie 2000 zł za doznaną krzywdę. Jednak taka kwota zdecydowanie nie była adekwatna biorąc pod uwagę uraz poszkodowanego, okres leczenia, jego młody wiek i wymuszoną zmianę trybu życia. Po krótkiej korespondencji AIF Kancelarii z ubezpieczycielem, naszemu Klientowi zostało wypłacone kolejne 2500 zł.

AIF KancelariaPoszkodowany nie sądził, że może uzyskać od ubezpieczyciela jakiekolwiek pieniądze, dlatego zrezygnowany i bez większej nadziei powierzał AIF Kancelarii swoją sprawę. Gdy dowiedział się, że udało się wywalczyć dla niego łącznie 4500 zł był bardzo usatysfakcjonowany.

Paulina Milka


AIF Kancelaria odszkodowanie

Jak zlecić odzyskanie odszkodowania?

ARTYKUŁY:

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – uzyskaj odszkodowanie

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Dochodzimy zapłaty nie tylko za cierpienia fizyczne i psychiczne – straty finansowe też można odzyskać

Niektóre wypadki nie wiążą się z krzywdą fizyczną i psychiczną, tylko ze stratami finansowymi. W takim przypadku należy domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania.

Uszkodzenie budynku

AIF Kancelaria odszkodowaniaZ podobnym problemem borykał się kierowca ciągnika z naczepą, który wyjeżdżając z badania technicznego zawadził rogiem naczepy o ścianę frontową budynku niszcząc ją. Ponieważ kierowca był ubezpieczony, zwrócił się do swojego ubezpieczyciela o wypłatę, dzięki której mógł naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. Jednak ubezpieczyciel bardzo nisko wycenił zniszczenie i przekazana przez niego kwota około 700 zł w zupełności nie wystarczyła na naprawę ściany budynku. Rzeczoznawca wycenił bowiem szkodę na prawie 6 tysięcy złotych.

Ponieważ ubezpieczyciel uchylał się od wypłaty odszkodowania w kwocie adekwatnej do rozmiaru szkody, w imieniu kierowcy AIF Kancelaria wystąpiła z pozwem o wypłatę należnych pieniędzy do sądu. Tak niska rekompensata jaką zaproponował ubezpieczyciel narusza bowiem uregulowania, które mówią o tym, że naprawienie szkody powinno nastąpić bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, czyli takiej, która umożliwia przywrócenie stanu poprzedniego.

Zalanie pomieszczeń

AIF Kancelaria odszkodowanieZ podobną sprawą, jak opisywany powyżej przypadek uszkodzenia budynku, zgłosił się do AIF Kancelarii Klient, który podczas prowadzenia robót budowlano-remontowych uszkodził instalację wodną i zalał kilka pomieszczeń. Ponieważ był ubezpieczony zobowiązał się do usunięcia szkody. Cały koszt naprawy, nie uwzględniając nakładu pracy i wykorzystanych materiałów, wyniósł ponad 7 tysięcy złotych, jednak ubezpieczyciel wypłacił Klientowi odszkodowanie w wysokości jedynie 2700 zł. Była to kwota rażąco niska i nieadekwatna do okoliczności sprawy. Na szczęście dzięki interwencji AIF Kancelarii Klient nie musiał dopłacać różnicy z własnej kieszeni, ponieważ po kilku kontaktach AIF Kancelarii z ubezpieczycielem, została wypłacona dopłata do wcześniejszego odszkodowania. Ta sprawa pokazuje, że warto zlecić sprawę w ręce profesjonalistów, którzy znają sposoby na zmianę zdania ubezpieczyciela.

Paulina Milka


AIF Kancelaria odszkodowanie

Jak zlecić odzyskanie odszkodowania?

ARTYKUŁY:

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – uzyskaj odszkodowanie

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – windykuj swoje odszkodowanie

Równie częste na polskich drogach co wypadki z udziałem samochodów, są zdarzenia z udziałem motocyklistów oraz potrącenia pieszych. Bywają one tragiczne w skutkach, a ich następstwa mogą ciągnąć się latami. W takich przypadkach poszkodowani mogą domagać się odszkodowania, ale również zadośćuczynienia.

Potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego AIF Kancelaria odszkodowanieSkutki potrącenia pieszego mogą być bardzo poważne i ciągnąć się latami, gdyż często obejmują zabiegi operacyjne, a następnie długą rehabilitację. Właśnie w takiej trudnej sytuacji znalazł się Klient AIF Kancelarii, który uległ groźnemu wypadkowi przechodząc przez pasy na zielonym świetle wraz ze swoim psem.

Poszkodowany odniósł bardzo poważne obrażenia, których wynikiem były wielokrotne operacje, długotrwała hospitalizacja i wieloletnia rehabilitacja. Pokrzywdzony do tej pory nie powrócił do pełnego zdrowia i był zmuszony zrezygnować z pracy zawodowej. Bardzo niskie odszkodowanie wypłacone początkowo przez ubezpieczyciela w żaden sposób nie rekompensowało jego krzywdy.

Wypadek pieszego AIF Kancelaria odszkodowaniaAIF Kancelaria wystąpiła więc z żądaniem wypłaty 100 tysięcy złotych kwoty zadośćuczynienia oraz zwrotu dodatkowych kosztów obejmujących koszty opieki, koszty utraconych dochodów, koszty specjalistycznego odżywiania się, wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu środków pielęgnacyjno-higienicznych, koszty dojazdów osób bliskich do szpitala, koszty zniszczonych podczas wypadku ubrań, zakupu leków oraz leczenia psa. Po otrzymaniu zgłoszenia AIF Kancelarii ubezpieczyciel wypłacił kolejną kwotę zadośćuczynienia, która w dalszym ciągu nie rekompensowała szkody Klienta.

AIF Kancelaria odwołując się od decyzji ubezpieczyciela podkreśliła, że rekompensata musi uwzględniać cały rozmiar doznanej krzywdy, w szczególności okoliczności samego zdarzenia, długotrwałość i intensywność cierpień oraz charakter następstw wypadku, czyli znaczne ograniczenie sprawności fizycznej, silny ból, zła kondycja psychiczna i brak aktywności zawodowej. Po powtórnej analizie zebranych przez AIF Kancelarię dokumentów, towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało dodatkową kwotę zadośćuczynienia. Jednak również ta suma w dalszym ciągu nie stanowiła pełnej rekompensaty.

AIF KancelariaDeterminacja prawników AIF Kancelarii sprawiła, że ubezpieczyciel ponownie wypłacił część żądanego odszkodowania, a niedługo później uwzględnił dodatkowe koszty opieki dopłacając kolejną kwotę. Jednak całe wypłacone dotychczasowo Klientowi zadośćuczynienie stanowiło dopiero połowę tego, o które wnioskowała AIF Kancelaria, dlatego sprawa została przekazana do rozpatrzenia na drodze sądowej.

Potrącenie motocyklisty

AIF Kancelaria odszkodowaniaDo AIF Kancelarii zgłosił się motocyklista, który jadąc z pasażerką został potrącony przez samochód. Wina kierującego samochodem została stwierdzona przez wyrok karny. W wyniku tego dramatycznego wydarzenia poszkodowani doznali ran głowy, barków, rąk i nóg, nie wspominając o licznych otarciach i siniakach. Oboje zmuszeni byli do korzystania z pomocy chirurga i ortopedy, a ponieważ okres oczekiwania na wizyty refundowane był zbyt odległy, korzystali z opieki lekarskiej odpłatnie. Przez długi czas po wypadku oboje byli zdani na pomoc osób najbliższych nawet w najprostszych codziennych czynnościach, ponadto musieli zrezygnować z pracy zawodowej i uczęszczać na zabiegi fizjoterapeutyczne. Rehabilitacja nie przyniosła oczekiwanych wyników i pokrzywdzeni do tej pory skarżą się na ból utrudniający pracę zawodową, w dalszym ciągu nie mogą prowadzić tak aktywnego, jak przed wypadkiem, stylu życia. To powoduje ich ogromne przygnębienie.

AIF Kancelaria wystąpiła w imieniu każdego z poszkodowanych o wypłatę zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów leczenia, co wyniosło łącznie prawie 30 tysięcy złotych. AIF Kancelaria zgłaszając żądanie swoich klientów zawsze bierze pod uwagę wszystkie straty finansowe, które ponieśli, jak np. koszty konsultacji ortopedycznej, koszty zabiegów i zakupu leków oraz koszty sprzętu ortopedycznego.

AIF Kancelaria odszkodowaniaPonieważ ubezpieczyciel uchylał się od odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania oraz ignorował pisemne żądania, sprawa poszkodowanego motocyklisty i jego pasażerki została skierowana do sądu. AIF Kancelaria wniosła nie tylko o zadośćuczynienie i odszkodowanie, ale również o ustalenie odpowiedzialności za mogące wystąpić w przyszłości negatywne następstwa wypadku. W tej sprawie do skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego przyczyniła się postawa towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie tylko nie wypłaciło żadnej kwoty, ale nawet nie wydało żadnej decyzji w sprawie. Bierna postawa ubezpieczyciela skłoniła AIF Kancelarię do podjęcia bardziej stanowczych działań i szukania sprawiedliwości w sądzie. Klienci doznali tak poważnych cierpień fizycznych i psychicznych, ponieśli tak duże straty finansowe, a co więcej, nie można przewidzieć, jakie jeszcze będą skutki potrącenia, że AIF Kancelaria nie mogła zostawić tej sprawy bez podjęcia radykalnych kroków.

Paulina Milka


AIF Kancelaria odszkodowanie

Jak zlecić odzyskanie odszkodowania?

ARTYKUŁY:

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – uzyskaj odszkodowanie

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Windykacja odszkodowania za błąd lekarza, pieniądze za upadek na chodniku i wypłata za zniszczone auto – różne oblicza spraw, w których możemy dochodzić swoich należności

Nie tylko wypadki samochodowe łączą się z dochodzeniem odszkodowania. Tak naprawdę wielokrotnie w życiu stajemy się uczestnikami wydarzeń, w wyniku których możemy zostać poszkodowani. To może być błąd lekarza, który negatywnie odbił się na naszym zdrowiu i naraził nas na niebezpieczeństwo, upadek na śliskim chodniku skutkujący złamaniem nogi czy zderzenie ze zwierzęciem, które niespodziewanie wtargnęło na drogę niszcząc nasz samochód. Zawsze wtedy, gdy czujemy, że zostaliśmy skrzywdzeni powinniśmy dochodzić wypłaty pieniędzy, które zrekompensują nam nasze cierpienia lub straty finansowe.

Gdy zawinił lekarz

AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanie za błąd lekarzaNiestety czasami zdarza się tak, że osoba, która miała nam pomóc – lekarz, do którego udajemy się wierząc w jego wiedzę, profesjonalizm i dobrą wiarę – staje się przyczyną naszego cierpienia i źródłem problemów. Osoba pokrzywdzona w wyniku zawinionego błędu personelu medycznego, np. w przypadku postawienia złej diagnozy, nieprawidłowej terapii, bezpodstawnej odmowy przyjęcia do szpitala, wadliwie przeprowadzonego zabiegu czy doznania zakażenia, może dochodzić odszkodowania za koszty związane z leczeniem oraz zadośćuczynienia za cierpienia, których doznała. Wycenienie swojego nieszczęścia jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieją precyzyjnie określone kryteria wskazujące kwoty adekwatne do rozmiaru krzywd. Pocieszające jest to, że w ostatnich latach sądy zasądzają coraz wyższe odszkodowania dla cierpiących z powodu błędów popełnionych przez lekarzy.

AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanie za błąd lekarzaDo AIF Kancelarii zgłosiła się pacjentka, u której w wyniku nieprawidłowego leczenia ortodontycznego, wystąpiło pogorszenie się wady zgryzu i deformacji rysów twarzy. Innymi dolegliwościami, które temu towarzyszyły był szczękościsk, zgrzytanie zębami, ból głowy, utrudnienie w czasie jedzenia, senność oraz poczucie niepewności i nieatrakcyjności. Okazało się, że doprowadziły do tego zaniechania już na początku leczenia, kiedy to lekarz nie przeprowadzając dokładnej analizy, wybrał dla pacjentki nieprawidłowy aparat na zęby, a ponadto nie prowadził odpowiedniej dokumentacji z całego leczenia. Po dwuletnim noszeniu aparatu pacjentka zmuszona była do leczenia korygującego u innych stomatologów. Niestety, do tej pory pacjentce nie udało się całkowicie wrócić do zdrowia, jej uzębienie, mimo leczenia, jest w bardzo złym stanie, a koszty które do tej pory poniosła i które niewątpliwie będzie musiała jeszcze ponieść, są bardzo wysokie. Skutki błędu lekarza to więc cierpienia fizyczne, psychiczne oraz straty finansowe poszkodowanej.

AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanie za błąd medycznyAIF Kancelaria zgłosiła do lekarza oraz do placówki ortodontyczno-stomatologicznej, która go zatrudnia, żądanie wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zwrotu wszystkich kosztów, które poniosła Klientka, na które składały się m. in. koszty wizyt u dentysty, zakupu aparatu i osprzętu do niego oraz koszty leczenia korygującego, które wyniosły łącznie około 18 tysięcy złotych. Następnym krokiem AIF Kancelarii było skierowanie do sądu pozwu o zasądzenie solidarnie (od lekarza i od placówki) zapłaty oraz o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za szkody mogące powstać w związku z nieprawidłowym leczeniem.

Upadek pieszego na oblodzonym chodniku

Każdemu z nas może zdarzyć się upadek na ulicy, w szczególności zimą, gdy chodniki nie są prawidłowo odśnieżane. Taki upadek może być bardzo groźny, ale nie wszyscy wiedzą, że nawet w takim przypadku można ubiegać się o odszkodowanie.

Upadek na chodniku AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanieZ taką sprawą zwróciła się do nas poszkodowana, która przewróciła się na zaśnieżonym i oblodzonym chodniku, w wyniku czego doznała bardzo poważnego urazu kolana. Upadek był tak nieszczęśliwy, że pokrzywdzona musiała mieć przeprowadzony zabieg chirurgiczny, a następnie nosić na nodze stabilizator i poruszać się o kuli. Przez długi czas nie mogła chodzić do pracy, co naraziło ją na znaczne straty finansowe. Z powodu długiego oczekiwania na bezpłatne wizyty lekarskie, Klientka musiała korzystać z nich odpłatnie. Niestety rehabilitacja nie przyniosła skutku i Klientka AIF Kancelarii do tej pory czuje ból nogi i ma trudności z chodzeniem po schodach. Te dolegliwości zakończyły się ponownym zabiegiem chirurgicznym. Jak widać, nawet upadek pieszego może być bardzo groźny w skutkach i jego następstwa mogą ciągnąć się latami.

AIF Kancelaria uzyskuje odszkodowanieCzy można w takim przypadku ubiegać się o odszkodowanie? Tak, ponieważ to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek prawidłowego odśnieżania chodnika przylegającego do jego budynku. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (…). Niedopełnienie obowiązków przez właściciela nieruchomości naraziło Klientkę na fizyczną niepełnosprawność, bolesne i stresujące zabiegi lekarskie, wyłączenie z życia zawodowego i zdanie się na opiekę innych osób.

AIF Kancelaria zgłosiła się więc do właściciela nieruchomości wokół której biegł chodnik, gdzie Klientka doznała urazu oraz do ubezpieczyciela właściciela. Niedługo później AIF Kancelaria skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego domagając się 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz odszkodowania pokrywającego wszystkie wydatki, które poniosła pokrzywdzona.

Gdy zwierzę wyrządza szkodę

A co w sytuacji, w której winne naszej szkody jest zwierzę? Czy można wówczas dochodzić odszkodowania? Do kogo się po nie zwrócić?

gdy zwierzę wyrządza szkodęZ takim problemem zgłosił się do AIF Kancelarii kierowca, który jadąc samochodem zderzył się z dzikiem, który niespodziewanie wtargnął na ulicę. Skutkiem tego wydarzenia było poważne zniszczenie auta. W miejscu, gdzie doszło do wypadku nie było znaku ograniczającego prędkość ani ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami. Klient zwrócił się do gminy jako zarządcy drogi i jej ubezpieczyciela, aby odzyskać pieniądze, które był zmuszony zapłacić za naprawę samochodu. Ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wielokrotnie uchylało się od wypłaty odszkodowania, AIF Kancelaria zdecydowała się skierować sprawę do sądu. W tym przypadku ubezpieczyciel odmawiając zapłaty naruszył wszelkie zasady i zobowiązania, jakie zgodził się spełnić podpisując umowę z gminą. Takim zobowiązaniem było właśnie spełnienie świadczenia, czyli wypłata odszkodowania, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. W tej sytuacji wypadkiem było zderzeniem z dzikiem.

gdy zwierzę wyrządziło szkodęJak się okazało już w poprzednich latach na tej drodze często dochodziło do tego rodzaju kolizji, a mimo to zarządca nie ustawił tam znaku informującego o możliwości nagłego pojawienia się leśnych zwierząt. Zapewne gdyby taki znak znalazł się w tym miejscu, kierowca zachowałby szczególną ostrożność i do wypadku mogłoby nie dojść. Przyczyną tego niefortunnego zdarzenia było więc niedbalstwo ze strony zarządcy drogi, a w takim przypadku żądanie odszkodowania jest jak najbardziej uzasadnione.

 

Paulina Milka


 

AIF Kancelaria odszkodowanie

Jak zlecić odzyskanie odszkodowania?

ARTYKUŁY:

Wypadek samochodowy – dochodzimy odszkodowania na drodze polubownej i sądowej

Wypadek samochodowy – można dojść do porozumienia z ubezpieczycielem

Zostałeś potrącony przez samochód? A może ktoś wjechał w Twój motocykl? – uzyskaj odszkodowanie

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej