Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Gdy w wypadku umiera ktoś bliski – czyli o zadośćuczynieniu za śmierć osoby najbliższej

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie jest jednorazowo wypłacaną rekompensatą, która ma na celu wyrównanie krzywdy, jaką jest śmierć osoby najbliższej. Tą krzywdą jest przede wszystkim cierpienie psychiczne, poczucie osamotnienia i utrata poczucia bezpieczeństwa wynikająca ze śmierci osoby, z którą byliśmy emocjonalnie związani. Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania zatem tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty lub utracony zarobek.

Dla kogo zadośćuczynienie

AIF KancelariaW pierwszej kolejności jako osoby najbliższe, które mogą ubiegać się o zadośćuczynienie są ci, którzy doznali krzywdy w wyniku śmierci swojego dziecka, małżonka, rodzica i rodzeństwa. Jednak z powodu zmian społecznych, między innymi dużej liczbie związków nieformalnych oraz dzieci niewychowywanych przez biologicznych rodziców, krąg osób pokrzywdzonych, a więc mogących starać się o zadośćuczynienie, nie jest oczywisty i jednoznaczny. Dlatego każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, a nadrzędnym kryterium związku z osobą zmarłą jest więź uczuciowa. Dlatego też krąg osób najbliższych rozszerza się np. o konkubentów, dziadków, pasierbów, wujów, macochy, ojczymów itd.. Nie chodzi zatem o „członków najbliższej rodziny”, a o „najbliższych członków rodziny”, a więc nie stopień pokrewieństwa, a stopień zażyłości jest czynnikiem, który decyduje komu należy się wypłata zadośćuczynienia.

Kto płaci zadośćuczynienie

Osobą, która powinna zapłacić zadośćuczynienie jest bezpośredni sprawca śmierci osoby najbliższej, ponieważ na nim ciąży odpowiedzialność naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody. W praktyce najczęściej odpowiedzialność za zdarzenie przyjmuje zakład ubezpieczeń, w którym w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony jest sprawca śmierci. A więc swoje roszczenie należy kierować bezpośrednio do sprawcy lub przeciwko ubezpieczalni. Jeśli jednak sprawca nie ma ważnej polisy OC zakład ubezpieczeń nie wypłaci zadośćuczynienia. Wówczas należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co jest podstawą prawną do ubiegania się o zadośćuczynienie

– śmierć bliskiego przed i po 3 sierpnia 2008 r.

AIF Kancelaria OdszkodowanieDzięki nowelizacji ustawy w sierpniu 2008 r. , na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wcześniej, to znaczy w przypadkach śmierci osób najbliższych przed 3 sierpnia 2008 r., nie było łatwo uzyskać takie zadośćuczynienie. Można było o nie wnosić na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu Cywilnego, który mówił, że członkom rodziny należy się odszkodowanie jedynie w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej. Ten artykuł nie przewiduje wypłaty zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, dopiero jego zmiana w sierpniu 2008 r. kładzie nacisk na to, że już sama utrata kogoś bliskiego, nawet jeśli nie spowodowała pogorszenia sytuacji życiowej w aspekcie ekonomicznym, jest podstawą do wypłaty zadośćuczynienia.

W przypadku śmierci bliskiego po 3 sierpnia 2008 r. w oparciu o art. 446§4 Kodeksu Cywilnego podczas ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia należy wykazać śmierć osoby, swój stopień związania uczuciowego ze zmarłym, a także winę sprawcy (jeśli jego odpowiedzialność oparta jest na zasadzie winy, a nie ryzyka), a także krzywdę jakiej doznało się w wyniku śmierci danej osoby, przy czym krzywda ta nie musi wywoływać choroby psychicznej, tylko cierpienia emocjonalne, utratę więzi, poczucie pustki i lęku przed przyszłością bez wsparcia zmarłej osoby.

– wstrząs psychiczny

Inną podstawą dochodzenia zadośćuczynienia, która ma jednak mocno ograniczone zastosowanie jest art. 445 § 1 Kodeksu Cywilnego. Mówi on, że zadośćuczynienia może dochodzić osoba, która w wyniku śmierci bliskiego doznała rozstroju zdrowia, które doprowadziło do choroby psychicznej.

– naruszenie dóbr osobistych

zadośćuczynienieArt. 448 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 24 § 1 Kodeksu Cywilnego pozwala na wypłatę zadośćuczynienia za naruszenia dobra osobistego, a czyn sprawcy, w wyniku którego zmarła osoba bliska jest naruszeniem tego dobra. W przypadku śmierci osoby przed 3 sierpnia 2008 r. najkorzystniej oprzeć się właśnie o ten artykuł, jeśli chcemy dochodzić zadośćuczynienia.

Wysokość zadośćuczynienia

Żadne pieniądze nie zrekompensują śmierci bliskiej nam osoby i nie jest możliwe oszacowanie wpływu takiego zdarzenia na życie pozostałych bliskich. Przepisy nie określają więc, w jakiej wysokości powinno zostać wypłacone zadośćuczynienie, mówią jednak o „odpowiedniej sumie”, która powinna stanowić „ekonomicznie odczuwalną wartość”. Przyznając zadośćuczynienie sąd bierze pod uwagę intensywność i długotrwałość cierpienia, konsekwencje natury psychicznej, spadek aktywności życiowej, pogorszenie relacji z otoczeniem, wiek osoby uprawnionej do otrzymania rekompensaty, stopień pokrewieństwa, wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny, funkcja, jaką zmarły pełnił w rodzinie oraz wiek zmarłego.

W przypadku, gdy zmarłym jest dziecko sąd dodatkowo bierze pod uwagę nagłe rozerwanie więzi rodziców z dzieckiem oraz utratę możliwości uczestniczenia w rozwoju i wychowaniu dziecka.

Jeśli zmarłym jest małżonek sąd bierze pod uwagę dodatkowo utratę wsparcia małżeńskiego, niemożliwość realizacji planów życiowych i osamotnienie w kwestii wychowania dzieci.

W każdym z tych przypadków najważniejszy jest jednak poziom więzi uczuciowej łączący osoby bliskie ze zmarłym. Badając ww. aspekty sąd analizuje zeznania osób uprawionych do zadośćuczynienia oraz dokumenty, np. dotyczące konieczności leczenia u terapeuty lub psychiatry czy wskazujące na pogorszenie wyników w nauce u dzieci.

Przedawnienie

AIF KancelariaW wyniku traumy po śmierci osoby bliskiej poszkodowani mogący ubiegać się o rekompensatę często nie mogą skupić się na dochodzeniu należnego im zadośćuczynienia. Dlatego terminy przedawnienia ich roszczeń są stosunkowo długie. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Jak widać, nie jest to termin liczony od dnia wypadku tylko od dnia ujawnienia się szkody. Natomiast jeśli szkoda na osobie, czyli np. właśnie śmierć osoby bliskiej jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia. Dotyczy to zdarzeń, które miały miejsce po 10 sierpnia 1997 r. Zdarzenia, które miały miejsce przed tą datą mają 10 -letni okres przedawnienia. Które wypadki noszą znamiona przestępstwa? Te, które skutkowały rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni lub właśnie śmiercią poszkodowanego. Jeśli chodzi o osoby małoletnie, to mogą one ubiegać się o zadośćuczynienie do dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności.

Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniosła bliska Ci osoba, pamiętaj, że możesz dochodzić zadośćuczynienia. Dzięki profesjonalistom z zespołu AIF Kancelarii Twoje szanse na godne zrekompensowanie krzywdy są dużo większe niż gdybyś starał się ubiegać o nie samodzielnie. Powierzając sprawę w ręce ekspertów minimalizujesz swój udział w trudnej emocjonalnie dla siebie sytuacji.

Paulina Milka

Wiarygodność potwierdzona certyfikatem

BIAŁA LISTA

AIF Kancelaria otrzymała Srebrny Ceryfikat Programu „BIAŁA LISTA” prowadzonego przez Wrocławską Izbę Gospodarczą. Od wielu lat WIG rekomenduje naszą spółkę jako rzetelnego i wiarygodnego kontrahenta.

Zobacz wyniki audytu online – kliknij w link

Wiarygodność wszystkich firm umieszczonych na Białej Liście jest co kwartał weryfikowana poprzez sprawdzenie uczestników w biurach informacji gospodarczej oraz złożenie zapytań do ZUS i Urzędu Skarbowego, a także wśród kontrahentów uczestników.

Więcej informacji na stronie www.bialalista.pl

Srebrny Certyfikat za wiarygodność

Laureat FORBESA

Profesjonaliści FORBESA

Mec Rafał Ptak zostal laureatem ForbesaMecenas Rafał Ptak

pełnomocnik procesowy AIF Kancelaria

został laureatem konkursu Profesjonaliści  FORBESA – Zawody Zaufania Publicznego.

 

zobacz certyfikat  <–  kliknij

Mec Rafał Ptak laureatem Forbesa

Radca prawny Rafał PtakMec. Rafał Ptak zwyciężył w kategorii: Radcowie prawni w woj. dolnośląskim.

Osiągnięcia Mecenasa, właściciela Kancelarii Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy, zostały docenione w środowisku prawniczym. Mecenas jest pełnomocnikiem procesowym AIF Kancelaria, odniósł wiele zwycięstw dla naszych Klientów. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że korzystamy z usług najwyższej klasy specjalistów z Kancelarii prowadzonej przez unanego radcę prawnego.

Mec. Rafał Ptak jest cenionym specjalistą w dziedzinie prawa gospodarczego. W dotychczasowej karierze prowadził lub nadzorował ponad 1000 postepowań sądowych, w sprawach dotyczących m.in. transakcji gospodarczych, prawa wekslowego, transportowego, budowlanego,  prawa gospodarczego międzynarodowego i transakcji wg prawa Unii Europejskiej.

Wyróżnienie dla Mec. R. Ptaka jest istotne ze względu na sposób wyłonienia laureata. Został on wybrany w drodze głosowania przez kolegów prawników. Jest to nie tylko jego osobisty sukces, ale również sukces jego Kancelarii.

Miło nam poinformować, że większość tych sukcesów dotyczy spraw prowadzonych dla AIF Kancelaria i jej klientów. Pan Rafał Ptak aktualnie jest wspólnikiem i dyrektorem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp. k., w latach 2002-2010 był prezesem AIF Kancelaria, z sukcesem zarządzał spółką do czasu utworzenia odrębnej Kancelarii obsługującej sprawy AIF Kancelaria.
Wyniki konkursu można obejżeć na stronie www.profesjonalisciforbesa.pl

10 lat praktyki w odszkodowaniach

tuodszkodowania.pl

AIF Kancelaria z Wrocławia to kancelaria odszkodowawcza z ponad 10 letnim stażem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Pomagamy wszystkich poszkodowanym w wypadkach, a także ich bliskim w uzyskaniu wysokich świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Działamy na terenie całego kraju i Europy. Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam wypracować skuteczne metody uzyskiwania najwyższych odszkodowań dla naszych klientów. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i rzetelny. Skupiamy w swoich szeregach najlepszych prawników, radców prawnych, mediatorów sądowych i rzeczoznawców. Kompleksowe podejście do każdej sprawy odszkodowawczej pozwala nam na trafną ocenę doznanych obrażeń ciała i szkód rzeczowych. Z naszym udziałem mają Państwo szansę na uzyskanie nawet o 50% wyższego odszkodowania, niż dochodząc roszczeń samodzielnie.

Nasza kancelaria odszkodowawcza od ponad 10 lat uzyskuje wysokie odszkodowania dla poszkodowanych!

Kluczem do sukcesu naszej kancelarii odszkodowawczej jest rzetelna wiedza prawnicza poparta wieloletnim doświadczeniem na rynku. AIF Kancelaria Wrocław to gwarancja najwyższej skuteczności!

Warto nam zaufać bo:

Nasza kancelaria odszkodowawcza ceni każdego klienta, dlatego od lat praktykuje uczciwe zasady współpracy. Jesteśmy skuteczni i rozliczamy się jedynie po odzyskaniu odszkodowania! Ponad 70% spraw rozwiązujemy na etapie polubownym czyli w zaledwie 30 dni od przyjęcia sprawy. Z nami wywalczysz najwyższe odszkodowanie! Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji odszkodowawczych telefonicznych lub osobistych w siedzibie naszej kancelarii we Wrocławiu! Nasi specjaliści po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie przygotują bezpłatną i niezobowiązującą propozycję skutecznego poprowadzenia sprawy.

AIF Kancelaria funkcjonuje na rynku od 2002 roku. 

To zespół fachowców od odszkodowań: prawników, mediatorów sądowych, radców prawnych oraz adwokatów.

Uhonorowani:

Ceryfikat Dynamiczna Firma SYMBOL SKUTECZNOŚCI 2012 Biała Lista Profesjonaliści Forbesa

Dlaczego zaufać AIF Kancelaria?

Nasz sukces został zbudowany w oparciu o wiedzę prawniczą, wieloletnie doświadczenie na rynku oraz kompetencję i zaangażowanie. Potwierdzają go certyfikaty szanowanych instytucji.

10 urodziny AIF Kancelaria

Pomagamy już ponad 10 lat. To lata cennych doświadczeń …

 

Profesjonaliści ForbesaMecenas Rafał Ptak, pełnomocnik procesowy AIF Kancelaria, został laureatem konkursu Profesjonaliści  FORBESA 2012 – Zawody Zaufania Publicznego.

 

więcej …

SYMBOL SKUTECZNOŚCI 2012AIF Kancelaria zdobyła tytuł Skutecznego Negocjatora w Programie Symbole 2012 w kategorii Symbol Skutecznej Windykacji

więcej …

 

Ceryfikat Biała Lista dla AIF KancelariaAIF Kancelaria otrzymała Srebrny Ceryfikat Programu „BIAŁA LISTA” prowadzonego przez Wrocławską Izbę Gospodarczą. Od wielu lat WIG rekomenduje naszą spółkę jako rzetelnego kontrahenta. Poddajemy się cokwartalnemu audytowi.

więcej …

Ceryfikat Dynamiczna FirmaAIF Kancelaria jest wyróżniona  certyfikatem Dynamiczna Firma przez niezależne wywiadownie gospodarcze – HBI Polska oraz Dun & Bradstreet. Przyznawany za dynamikę wzrostu osiągniętą w kolejnych latach działalności.

więcej …

 

Centrum Pomocy OdszkodowawczejUtworzyliśmy Stowarzyszenie Centrum Pomocy Odszkodowawczej. Pomagamy bezpłatnie udzielając porad pod numerem:

535 707 333

 

 więcej …

 

Zobacz więcej:

Komu pomagamy – Do kogo skierowana jest nasza pomoc

Jakie warunki – Uczciwe zasady współpracy

Ile dostaniesz – Masz wątpliwości, czy, za co i ile przysługuje Tobie odszkodowania?

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej