Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Oceń swój uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenia słuchu

Skorzystaj z pomocy przy określeniu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś w wyniku wypadku lub innego zdarzenia.

Tabele stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra MPiPS

Poniżej przestawiamy wykaz, dotyczący urazów następujących części ciała:

A. Uszkodzenia głowy
B. Uszkodzenia twarzy
C. Uszkodzenia wzroku
D. Uszkodzenia słuchu
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
F. Uszkodzenia klatki piersiowej
G. Uszkodzenia brzucha
H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
I. Ostre zatrucia
J. Uraz kręgosłupa
K. Uszkodzenia miednicy
L. Uszkodzenia kończyny górnej
Ł. Uszkodzenia śródręcza i palców
M. Uszkodzenia kończyny dolnej

D. Uszkodzenia narządu słuchu

42. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli:

 

Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)

Ucho prawe

0 – 25 dB26 – 40 dB41 – 70 dBPow. 70 dB

Ucho lewe

0 – 25 dB0%5%10%20%
26 – 40 dB5%15%20%30%
41 – 70 dB10%20%30%40%
pow. 70 dB20%30%40%50%

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz.
43. Urazy małżowiny usznej:
a) utrata części małżowiny5
b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) – w zależności od stopnia5-10
c) utrata jednej małżowiny15
d) utrata obu małżowin25
44. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego:oceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz. 42)
a) jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu
b) obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu
45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:
a) jednostronne5
b) obustronne10
46. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha – w zależności od stopnia powikłań:
a) jednostronne5- 15
b) obustronne10-20
47. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchuoceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz. 42)
48. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:
a) z uszkodzeniem części słuchowejoceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz. 42)
b) z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia20-50
c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia30-60
49. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:
a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia25-40
b) dwustronne60
Jest to narzędzie, które pozwala w prosty sposób poruszać się po tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej