Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Oceń swój uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenia wzroku

Skorzystaj z pomocy przy określeniu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś w wyniku wypadku lub innego zdarzenia.

Tabele stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra MPiPS

Poniżej przestawiamy wykaz, dotyczący urazów następujących części ciała:

A. Uszkodzenia głowy
B. Uszkodzenia twarzy
C. Uszkodzenia wzroku
D. Uszkodzenia słuchu
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
F. Uszkodzenia klatki piersiowej
G. Uszkodzenia brzucha
H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
I. Ostre zatrucia
J. Uraz kręgosłupa
K. Uszkodzenia miednicy
L. Uszkodzenia kończyny górnej
Ł. Uszkodzenia śródręcza i palców
M. Uszkodzenia kończyny dolnej

C. Uszkodzenia narządu wzroku

27.
a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

 

Ostrość wzroku oka prawego

1,0 (10/10)0,9 (9/10)0,8 (8/10)0,7 (7/10)0,6 (6/10)0,5 (1/2)0,4 (4/10)0,3 (3/10)0,2 (2/10)0,1 (1/10)0

Ostrość wzroku oka lewego

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
1,0(10/10)02,557,51012,51520253035
0,9(9/10)2,557,51012,5152025303540
0,8(8/10)57,51012,515202530354045
0,7(7/10)7,51012,51520253035404550
0,6(6/10)1012,5152025303540455055
0,5(1/2)12,515202530354045505560
0,4(4/10)1520253035404550556065
0,3(3/10)2025303540455055606570
0,2(2/10)2530354045505560657080
0,1(1/10)3035404550556065708090
035404550556065708090100

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.
b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej38
28. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych:
a) jednego oka15
b) obojga oczu30
29. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych:
a) rozdarcie naczyniówki jednego okawg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)
b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego
c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka
d) zanik nerwu wzrokowego
30. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drążących:
a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)
b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)
c) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku
31. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a)
32. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli:

 

Zwężenie doPrzy nienaruszonym drugim okuW obojgu oczachPrzy ślepocie drugiego oka
60°0035%
50°5%15%45%
40°10%25%55%
30°15%50%70%
20°20%80%85%
10°25%90%95%
Poniżej 10°35%95%100%

 

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
33. Połowicze niedowidzenia:
a) dwuskroniowe60
b) dwunosowe30
c) jednoimienne25
d) jednoimienne górne10
e) jednoimienne dolne40
34. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, bezsoczewkowość pourazowa, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:
a) w jednym oku25
b) w obojgu oczach40
35. Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej:
a) w jednym oku15
b) w obojgu oczach30
36. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie)
a) w jednym oku10
b) w obojgu oczach15
37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniać według tabeli ostrości wzroku poz. 27a) oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia poz. 32.
38. Jaskra – oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 32), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.
39. Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia50 – 100
40. Zaćma urazowawg tabeli ostrości wzroku (poz. 27 a)
41. Przewlekłe zapalenie spojówek10
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej