Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Praktyka


Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia szkody z polisy OC i AC
wypadek
Jeżeli zwrócicie się Państwo do nas o pomoc, doradzimy, jak udokumentować fakty związane ze szkodą. Jeżeli jesteście Państwo w trakcie usuwania szkód, możemy zasugerować zebranie następujących dokumentów i informacji, które znacznie ułatwią uzyskanie odszkodowania.
zobacz więcej

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych
Ubezpieczenia komunikacyjne mają zabezpieczać właścicieli samochodów, sprawców wypadków i kolizji oraz poszkodowanych przed konsekwencjami zdarzeń z udziałem pojazdów.

Ubezpieczenia te chronią nie tylko w przypadku szkód majątkowych, jak zniszczenie pojazdu, ale przede wszystkim zabezpieczają wszystkie strony przed coraz większymi odszkodowaniami z tytułu ubytku na zdrowiu i zadośćuczynienia.
zobacz więcej

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 2 grudnia 1985 r., IV CR 412/85
Przyczynienie do zaistniałej szkody może spoczywać na osobie, która decyduje się na jazdę z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu
zobacz więcej

Przedawnienie roszczeń, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10/2007.
Chcesz wiedzieć więcej o przedawnieniu roszczeń odszkodowawczych? Zapraszamy do lektury!
zobacz więcej

Ubezpieczenia OC pojazdu kilka ważnych przepisów
Poniżej zamieszczamy kilka ważnych artykułów z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 ze zmianami).
– Kto ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oc
– Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia oc
– Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia oc
– Komu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia oc
– Kogo chroni umowa ubezpieczenia oc
– Sumy gwarancyjne – szkody na osobie i szkody w mieniu
– Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
– Okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
– Prawo regresu do sprawcy szkody
zobacz więcej

Zwrot poszkodowanemu nowych części
Aktualna Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11) potwierdziła obowiązek wypłaty poszkodowanemu w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
zobacz więcej

Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne.
Szpital, przychodnia, której pracownicy popełnili błąd medyczny lub zaniedbanie medyczne odpowiadają przed pacjentem lub jego rodziną z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne należą się z tytułu zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci pacjenta.
zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej